KHU HỘI CỰU TNCT BẮC CALIFORNIA (Phg701)
THƯ MỜI
Kính gửi
- Qúy vị lănh đạo tinh thần các Tôn giáo
- Quư Niên Trưởng, Qúy Thành Viên hội đoàn Quân Dân Cán Chính VNCH, Quư Chiến hửu và tất cả Qúy Đồng hương .

Kính thưa Qúy vị ,
Như đă thông báo trước đây , ngày 28 tháng 2 tây lịch , Khu hội chúng ta sẽ phải dọn về chổ mới , khi có địa điểm chắc chắn chúng tôi sẽ thông báo sau .
Tết Nguyên Đán năm nay ,mùng 1 ,2 ,3 nhằm ngày thứ sáu 16 , thứ bảy 17 và chủ nhựt 18 tây , từ 11:00 sáng đến 3:00 chiều Khu Hội sẽ tổ chức ngày đầu năm họp mặt, trước, cúng vái Chư vị Anh Linh Tử Sĩ, sau, kính tŕnh báo Chư Vị chúng ta phải di dời địa điểm thờ phượng, trong thời gian sắp tới ...

Trân trọng kính thông báo và tha thiết kính mời tất cả qúy đồng hương tham dự đông đảo và cùng cầu nguyện để chúng ta gặp nhiều may mắn, thuận tiện trong năm mới . Đồng thời để chúng tôi có dip bày tỏ sụ tri ơn qúy vị đă giúp đở Khu Hội trong thời gian qua và cũng là buổi họp sau cùng ở địa điểm nầy , nơi mà chúng ta đă có gần 10 năm gắn bó với nhiều kỷ niệm .
Trân trọng kính chào Quư Vi,

San Jose, ngày 14 tháng 2 năm 2018
TM Ban Chấp Hành
Chủ TịchMai Khuyên

Điện thọai liên lạc góp ư:

Mai Khuyên: (408) 515-6329 Trần Đắc: (408) 204-9522

Lâm Hùng Tráng (408) 326-9777 Huỳnh Phong: (510)707-7887

.....................
.....................