Ngày Xưa Đan Lưới

Thơ: DTBĐ
Giọng ngâm: Hiếu Hạnh