Máu Chảy Ruột Mềm

Thơ: DTBĐ
Giọng ngâm: Hiếu Hạnh
H́nh-ảnh: internet