Xin chào các bạn, tôi tên Hồ Thành Sương ,

Tôi đang cần t́m gấp một sĩ quan VNCH. Ông ấy có tên là Lê Văn Tước (hoặc Trước, tôi không chắc), là sĩ quan và có bán thuốc tây tại tiệm thuốc (nếu tôi không lầm, tiệm đó tên Nguyễn Lâm) ở đường Nguyễn Du, Long Khánh, Đồng Nai (Nay là thị xă Long Khánh, tỉnh Đồng Nai). Năm 1989 hoặc 1990, ông ấy ghé thăm lại Long Khánh và cho biết có cầm một số giấy tờ liên quan đến tầng Trệt của trường Tư thục Quang Trung, thuộc đường Nguyễn Du. Hiện nay tôi cần xác minh là ông ấy c̣n giữ hay không những giấy tờ liên quan đến khu vực tầng trệt trường Tư thục Quang Trung này để chứng minh chủ quyền sử dụng tầng Trệt ở khu vực phía dưới của Tư thục Quang Trung, Long Khánh, Đồng Nai. Tôi xin bổ sung thêm là chúng tôi và những người sống ở khu vực tầng Trệt trường Tư thục Quang Trung đang có tranh chấp với Nhà Nước v́ chúng tôi không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất ở khu vực tầng trệt trường tư thục Quang Trung, chỉ có ông sĩ quan ấy có những giấy tờ hợp pháp liên quan đến nhà đất khu vực này. Chúng tôi kính mong mọi người giúp đỡ, nếu ai có bất cứ thông tin ǵ liên quan đến ông ấy, xin hăy gửi thư về địa chỉ này: bautrau.ho@gmail.com.

Rất mong mọi người giúp đỡ.