Lời Thú Tội Dưới Trăng
Thơ: DTBĐ
Giọng ngâm: Tống Hữu Hạnh