(Phg736)
KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA

THÔNG BÁO
Trích yếu: V/v di dời trụ sở Khu Hội về vị trí mới

Kính thưa Quư Niên Trưởng, Quư Hội Đoàn/ Quân Dân Cán Chính VNCH
Kính thưa Quư Đồng Hương
Kính thưa Quư Chiến Hữu
Kính thưa Quư Cơ Quan truyền thông báo chí

Trụ sở Khu Hội đang sinh hoạt buộc phải di dời sang chỗ mới, để chủ nhà phá bỏ, cho chương tŕnh xây dựng mới,

Khu Hội hiện gặp nhiều khó khăn, về sinh hoạt, về tài chánh, về thời gian tim vị trí mới thích hợp, quá cắp bách, mai mắn có Ông Nguyễn Bĩnh Khiêm, Chủ Nhà In, vị ân nhân trân quư việc thờ cúng , bảo trợ một gian pḥng miễn phí cho Khu Hội xây dựng Bàn Thờ Anh Linh Lănh Đạo, Anh Hùng Tử Sĩ, Chiến Hữu và Thân Hữu/VNCH,

Việc xây dựng Bàn Thờ đă hoàn tất, Kính mời Quư Đồng Hương, Quư Chiến Hữu thăm viếng, cúng vái, đóng góp ư triến, bảo trợ giúp cho Khu Hội có đủ tinh thần và vật chất, sinh hoạt trong hiện tại và đặc biệt vượt mọi khó khăn hiện tại, cho tương lai ngày càng tốt đẹp hơn .

Địa chỉ mới của Khu Hội:
1488 Seareel Lane
San Jose, CA 95131

Anh Em chúng tôi luôn có mặt từ 9:30 sáng đến 2: 00 chiều, mỗi thứ bảy, rất mong chào đón tất cả Quư Vị
Kính chào Quư Đồng Hương và Quư Chiến Hữu,

San Jose, ngày 23 tháng 3 năm 2018
TM Ban Chấp Hành
Chủ Tich
Mai Khuyên

Liên Lạc:
Mai Khuyên: 408-515-6329
Trần Gia Đắc 408-204-9522
Lâm Hùng Tráng 408-326-9777
Trương Mỹ 408-600-9688
Huỳnh Phong 510-707-7887

Hướng dẫn đường đi:
Quư Vị đi 101 N. vào exit 13 quẹo phải, đây là đương Old OaKland, chạy thẳn lên khoăng 2 miles, qua ngă tư Brokaw, tiếp tục đi thẳng, khi thấy đường Calle Artics,qua cái đèn nầy hăy U turn sẽ gặp đường Seareel Ln bên phải và quẹo phải vào building thứ 2 bên trái.
Quư vị đi 101 S.cũng exit 13, nhưng quẹo trái và cứ chạy thẳng như trên.
Nế đi từ downtown cũng đường 13 chạy thẳng về hương north, qua khỏi cầ 101 th́ sẽ thành đựng Old Oakland