XIN CÁO LỖI:

Title và 2 tựa đề đă viết sai, xin sửa lại cho đúng là:

San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến tuần lễ thứ 100, -Bùi Phước Thới-