Nhạc cảnh Ngày Trở Về



Thơ: Trích T́nh ca Ba Làng Choa
Giọng ngâm: Hiếu Hạnh