Quote Originally Posted by BlackHole View Post

Tiền Phong 001 Chiếc máy bay đầu tiên được chế tạo bởi KQVNCH

TIỀN PHONG là tên của một chiếc phi cơ do Không Quân Việt Nam chế tạo, dựa theo “blueprint” (Bản vẽ kỹ thuật) của hăng Pazmany. California.
Chiếc phi cơ sau khi được chế tạo và bay thử thành công dự trù sẽ trang bị cho Trường Phi Hành của Bộ Chỉ Huy Huấn Luyện KQVNCH, do ngân sách quốc gia Việt Nam đài thọ. Phần thiết kế dự án do Bộ TưLệnh Không Quân/Văn Pḥng Tham Mưu &Tiếp Vận phụ trách. Công tác chế tạo được phân phối cho Bộ Chỉ Huy Kỹ Thuật & Tiếp Vận và các Sư Đoàn Không Quân cùng nhau đóng góp
Chiếc TP 001 đầu tiên được chế tạo ở 3 căn cứ KQ khác nhau và được ráp khâu cuối ở Tân Sơn Nhất thuộc SĐ5 KQVNCH.


Đại Tá BAE, sĩ quan liên lạc của lực lượng Đồng minh Đại Hàn tại Việt nam, cũng là sĩ quan cùng học khóa Chỉ Huy & Tham Mưu với Trung Tướng Tư Lệnh Không Quân và Chuẩn Tướng Tham Mưu Phó Tiếp Vận có tới xem phi cơ Tiền Phong của Việt Nam, và đă xin chính phủ Đại Hàn cử một phái đoàn chuyên môn do ThiếuTướng Lee, Tham Mưu Phó Tiếp Vận Không Quân Đại Hàn hướng dẫn sang Việt Nam để xem cung cách việc chế tạo.


Chuyến bay thử nghiệm được thực hiện trên bầu trời Sài G̣n vào ngày 01/7/1973, Những phi công KQVNCH đầu tiên bay thử là Thiếu Tướng Vơ Xuân Lành, Tư Lệnh Phó Không Quân VNCH, Trung Tá Lê Xuân Lan, Giám Đốc Trung Tâm Pḥng Không Bắc BTLKQVNCH từng bay đủ các loại máy bay chiến đấu của KLVNCH như AH-1, A-37, F-5 ,và Trung Tá Nguyễn Tú, nguyên kỹ sư cơ khí phi hành. Chiếc máy bay Tiền Phong 1 được lưu giữ trong hangar của Sư Đoàn 5 Không Quân cho đến ngày mất Nước.
Cám ơn ông nhiều về chuyện chiếc máy bay. Theo tôi t́m hiểu th́ không những chỉ có VNCH mà c̣n có Taiwan và Sri Lanka cũng xài chiếc này. Đây h́nh như không phải là máy bay chiến đấu, mà là 1 loại commercial aircraft. Tuy nhiên, đó cũng là một niềm hănh diện cho 1 xứ sở trong lúc chiến tranh mà vẫn cố gắng vương lên.

http://pazmany.com/wp/?cat=15