Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 17 of 17

Thread: Miscellaneous (IT, Math, Physics, Philosophy, Music)

 1. #11
  Member
  Join Date
  13-08-2018
  Posts
  31

  ...Nhạc vàng...

  Bài hát: Bóng đè

  Có một niềm vui bé, trong nhịp đập con, để câu ca dân gian, thêm vui giun xới đất, đẹp nếp bánh trưng gày, con đường thêm tiếng bước, gió gọi để thêm cây, màu xanh trời hy vọng, nắng vàng ước ao mưa, quá để tiền thêm nghĩa, bớt để bóng thêm vui, tên gọi nào như thế, nề nếp nào nên thân, của ngon rơi hè muộn, vật báu cháy đêm đông, có không diễn tường ở ..., nghệ thuật cuộc đời xây, bóng đè lên tiếng gọi, mộc mạc đậm dân gian

  Đồ rề ḿ ḿ phà, phà phà ḿ ḿ, đố rế mí mí rế, si la son la si, si si la son pha, si si đố rế mí, ṣn là ś ś là, si la son si la, đô rê mi pha pha, mi pha son la si, si la son pha mi, đố rế mí phá phá, đố rế mí phá phá, ś đô rê rê mi, ś đô đô rê mi, phà pha phá phá pha , phà ṣn là là ś, pha son la la si, phá són lá lá sí.

 2. #12
  Member
  Join Date
  13-08-2018
  Posts
  31

  ...Nhạc vàng...

  Bài hát: Quả hạnh

  Rừng reo mầm sống ong vo ve, Để lại lợn hoang khụt khịt chờ, cây mây theo bóng ngẩn ngơ tiếc, vượn hay khụt khịt chờ mưa xong, lá gọi quả xanh cùng thức nhé, rừng lại lên tiếng chờ chim ngay, sóc con rụt rè hưng phấn đợi, xa xôi rắn đă trườn ḿnh xa, bốn mùa gọi nhau lên tiếng vọng, muôn loài rùng ḿnh đợi người ngay, trên dưới v́ thế ngay ngắn vậy, trước sau không vọng thời gian thay, để đến đêm nay trăng tàn đó, sau khói cá lại đến gọi bầy.

  Đố đố mí mí phá són lá, rế rế mi pha son son lá, pha son la la si si la, đố rế mí mí phá són lá, si si la son pha pha mi, si si đố rế mí phá phá, la si đố rế mí mí phá, mí phá són són són són lá, la si son pha mi rê rê, phà ṣn là là là ś ś , đồ đồ rề ḿ phà ṣn là, ṣn là ś ṣn là ś đô, si si đố đố rế mí phá, ṣn là ś ś ś đô rê.

 3. #13
  U (Cô khách)
  Khách

  Kệ giác ngộ

  Viên chiếu pháp môn

  Hoàn vũ vô năng
  Tâm trinh nhất thể
  Viên tâm nhất chính
  Diệu vi kiến lập

  Bảo điển khai môn

  Viên tâm nhất chính
  Diệu vi kiến lập
  Hoàn vũ vô năng
  Tâm trinh nhất thể

 4. #14
  Un( Cô khách)
  Khách

  Kệ giác ngộ

  Vi tâm đại pháp

  Viên tâm nhất chính
  Diệu vi kiến lập
  Vô minh diệu trí
  Kỷ h́nh vi chính

  Vô vi pháp môn

  Vô minh diệu trí
  Kỷ h́nh vi chính
  Viên tâm nhất chính
  Diệu vi kiến lập

  Kim cương hàng ma đại pháp

  Hoàn vũ vô năng
  Tâm trinh nhất thể
  Vô minh diệu trí
  Kỷ h́nh vi chính

  Phục ma chưởng

  Vô minh diệu trí
  Kỷ h́nh vi chính
  Hoàn vũ vô năng
  Tâm trinh nhất thể

 5. #15
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  7

  4 định luật

  Định luật chuyển hóa:
  Sự chuyển hóa từ Hiệu ứng này sang Hiệu ứng khác được xác định bằng quy luật liên tục của số 12.
  Định luật sinh tồn:
  Khi các phản ứng được tạo ra bởi các hiệu ứng được xác định bởi sự giao thoa liên tục và trùng khớp giữa vật chất và phản vật chất trong toàn bộ quá tŕnh th́ sự dịch chuyển sẽ diễn ra để sự sống tồn tại.
  Định luật cạnh tranh:
  Vạn vật đều có một điểm chung là chủ thể của một hiệu ứng và đều có một điểm dị biệt là khách thể của một nhóm hiệu ứng.
  Định luật loại bỏ:
  Sinh thể và vật thể không cùng tồn tại khi có hiệu ứng trùng khớp và cùng tồn tại khi có hiệu ứng không trùng khớp.

 6. #16
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  7

  Nhạc không lời thế giới

  Nhạc không lời phương tây


  G7B4A4B4A4G4F3 F3G3A3A3C2B1A1

  A1B1G1A1B1 D1D1 A0B0C1D1 G1F1E1

  B1A1A1B1 C3D3 E6F6 F6E6 B4A4 A4B4

  G3G3 F3G3A3 G2G2 F2G2A2 F2G2A2

  A4B4B4A4 B2B2B2A2A2B2 B5A5B5C6

  B3A3 A2B2 A4B4 G3A3B3 C3D3 A2B2 D3C4

  A4B4B4A4.

  NHẠC KHÔNG LỜI CHÂU MỸ(CÓ THỂ CHƠI NGƯỢC)

  BÀI1

  G5B3A3 G1A1B1 A0B0D1C1C1D1 B3B3 A3G3G3G3

  A3B3 G3G1C2D2 A0B0C1D1F3 F6E6 C3D3F6E6

  D3C3 B1A1 F5E5 E3F3F3E3E2D2C2 C2D2

  D1C1D1 E1F1 C8B7 G4D2E2 G1A1B1 G4A4B4

  A1A2 G3A3B3 A5 D6C6C6D6 A5 B2B2B2 D5C5C5D5

  C4D4 D4C4B2B2 C3D3E3F3A0B0

  C1D1 A5B5 A6B6 A7B7 F3F3 B2A2B2 E6F6F6E6

  A0B0 C1D1 D1C1 B0A0 E6E6E6F6 C6A6B6

  F3.

  BÀI 2

  G5C4G3A3B3 G3A3B3 G3G3 B4A4A4B4

  A5B5 D3D3D3 C5D5D3 D5C5 G5A5B5 G3A3B3

  C3D3 G3A3B3 D3C3 B3A3G3 B1B1B1A1 C2D2

  G4G4 A4B4 G5A5B5 A4B4A4B4D6D6C6 D6C6

  D6C4D4 D4C4 G4A4B4 G3A3B3 G2A2D3

  G2G2 G4G4G5G5 D4G3G3 G6B2A2

  A2B2 B1A1A1B1 D5E5F5 D5D5 G6A6B6G6

  A4B4 B4A4 E3F3F3E3 G2A2B2 G2A2B2 G2A2B2

  NHẠC KHÔNG LỜI PHƯƠNG TÂY

  BÀI 1

  A4B4C5 E3F3E3F3E3F3 G4A4B4 E4F4G5A5B5 C4D4

  C4D4 E4F4 G2A2B2 G2A2B2 G6G6G6 G4A4B4 G4A4B4

  E3F3E3F3 E3F3 F2E2F2G2 F4E4F4G4 G4 G4

  C3D3D3C3 B3B3B3 C4D4C4D4 G5A5B5 C6D6

  D4C4D4C4 B3A3 C3D3 C4D4 C5D5 C6D6 E4E4E4

  C4D4E4F4 B3A3 G5A5B5 C6D6E6F6

  C4D4C4D4 G4C4D4 G4A4B4 C5D5 F3E3

  A3B3 B3A3 A3B3B3A3 A3B3B3A3.

  BÀI 2

  A2B2 A2B2 C5G4A4B4 G3A3B3 G3A3B3 A2B2 B2A2 D5 A4B4C5D5 F3E3E3F3 C3D3 C3D3 E3F3 G1G1G1 D3E3F3 D4D4C5D5 C5D5 E5F5 C4D4

  G3A3B3 G6A6B6 C7D7 F5F5 C3D3 G2A2B2 E2F2G2 E2F2G2

  F2F2F2 E3F3 E3F3 E3F3 F5G5A5B5

  C4D4 A2B2B2A2 E2F2 E2F2 G2A2B2 E2F2

  E2F2 G2A2B2.

  BÀI 3 ( ĐẠI TÁ HỒ NGỌC CẨN)

  D6C6C6D6 G2A2B2 C4D4 G5G5G5 D2E2F2

  A1A1 E5F5 E5F5 E5F5 A3B3 G2A2B2 A1B1

  A0B0 C3D3E3F3 E6F6 C6D6E6F6 B2B2A2B2

  C3D3 G2A2B2 G4A4B4 G2A2B2 F2F2 C5D5 E5F5

  G2 C5D5E5F5 G2A2B2 C6A6B6 C6A6B6

  G2A2B2 C2D2D2C2 G1G1 D4D4E4F4

  G2A2B2 G4A4B4 G6A6B6 C4C4C4


  BÀI 4( TRUNG TÁ NGUYỄN VĂN LONG)


  G2A2B2 E4F4E4F4 C3D3 C3D3 C3D3 C4C4D4

  C4D4 E4 G6G4 A4B4 B2A2G2 C4D4 A4B4B4 E3F3 G1F1E1 C3D3 G2A2B2 G5A5B5 A2B2 G1A1B1

  G2A2B2 F3A3B3 G4A4B4 C3D3 D3C3 G4A4B4

  G4A4B4 F2F2F2 C6D6 E6F6 G3A3B3 A1B1 A1B1 A1B1 A4B4 E4F4G3G3 G6A6B6 B2B2.

  Sáng tác: Tôi là cô khách

 7. #17
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  7

  Nhạc không lời Châu Mỹ ( có thể chơi ngược)

  NHẠC KHÔNG LỜI CHÂU MỸ ( CÓ THỂ ĐÁNH NGƯỢC)
  G5A5B5 C2C2 G5A5B5 G4A4B4 B2B1 F1E1E1F1 G1A1B1 F5E5 F3E3 D2D2D2 G1A1B1 B1A1G1 G4G4 A4A4B4B4 G3F2G2 G1F1 E1E1 F1G1 G5A5B5 G5A5B5 G2G2G2 C1B0A0 E4F4 F4E4 C8C8C8 D4 G4A4B4
  F2F2 B1A1G1 G1C6C6D6F6 G4A4B4
  F2G2G2F2A4A4 C3D3E3 C5C5C5

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Similar Threads

 1. THÔNG BÁO HUỶ BỎ BIỂU T̀NH TRƯỚC CỬA TIỆM "SAIGON MUSIC"
  By Sydney in forum Thông Báo Cộng Đồng
  Replies: 0
  Last Post: 18-03-2016, 07:49 AM
 2. Replies: 1
  Last Post: 12-03-2016, 10:01 AM
 3. Replies: 2
  Last Post: 07-05-2011, 08:12 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •