Tổng thống Trump trở về Washington hôm 20/10 sau các cuộc mít tinh về bầu cử giữa nhiệm kỳ

Mối quan tâm của cử tri đến cuộc bầu cử giữa kỳ đă tăng cao kỷ lục ở cả hai đảng, giúp tăng mức tín nhiệm dành cho Tổng thống Trump, trong khi vẫn duy tŕ lợi thế cho đảng Dân chủ với nhiều người cho rằng đảng này nên được nắm thế đa số ở Quốc hội.

Gần 2/3 cử tri đă đăng kư cho thấy mức độ quan tâm cao đến cuộc bầu cử - mức cao nhất từng được ghi nhận về bầu cử giữa kỳ kể từ khi cuộc thăm ḍ của Wall Street Journal/NBC bắt đầu đặt câu hỏi khảo sát vào năm 2006.
Hiện nay, 68% cử tri đảng Cộng ḥa và 72% của đảng Dân chủ cho biết họ rất quan tâm đến cuộc bầu cử - mức cao nhất được ghi nhận ở cả hai đảng trong cuộc khảo sát về bầu cử giữa kỳ.
Cũng góp phần có lợi cho đảng Cộng ḥa là sự gia tăng mức tín nhiệm đối với công việc của Tổng thống Trump đă lên đến 47%, mức cao nhất trong nhiệm kỳ của ông tính đến nay. Trong khi đó, tỷ lệ không tín nhiệm ông là 49%. Dù sao đây cũng là sự cải thiện so với tháng trước, khi tỷ lệ tín nhiệm là 44%, và 52% bất tín nhiệm.
Đảng Dân chủ vẫn dẫn đầu trong khảo sát về đảng nào nên nắm quyền kiểm soát Quốc hội. Trong số những người được hỏi, những người nhận là cử tri tiềm tàng có 50% thích đảng Dân chủ, trong khi 41% thích quyền kiểm soát thuộc về đảng Cộng ḥa, tỷ lệ này vẫn tương tự như cuộc thăm ḍ của tháng trước. Trong số tất cả các cử tri đă đăng kư, là nhóm người lớn hơn được khảo sát, lợi thế của đảng Dân chủ đối với đảng Cộng ḥa bị thu hẹp lại – mức chênh là 48% so với 41%.
Mặc dù đảng Dân chủ được ủng hộ nhiều hơn trong cuộc thăm ḍ trên toàn quốc, nhưng lợi thế của họ đă biến mất ở các quận hạt quan trọng nhất đối với cuộc đua vào Hạ viện. Ở các quân hạt được xem là cạnh tranh nhất, theo Báo cáo Chính trị Cook, một nhóm phi đảng phái, cả hai đảng đều nhận được sự ủng hộ bằng nhau về câu hỏi đảng nào nên kiểm soát Quốc hội.

Khi được hỏi đảng nào có thể xử lư tốt hơn các vấn đề chính yếu, cử tri vẫn cho rằng họ tin cậy đảng Dân chủ hơn để giải quyết vấn đề về chăm sóc sức khỏe, trong khi đảng Cộng ḥa vẫn có lợi thế về kinh tế.
Về các vấn đề thương mại, đảng Cộng ḥa được ủng hộ hơn đảng Dân chủ với mức chênh 17%, tăng từ lợi thế chênh 8% trong một cuộc thăm ḍ hồi tháng 8. Vấn đề này đă được chú ư nhiều v́ vào đầu tháng 10, ông Trump đă kư một thỏa thuận thương mại mới với Canada và Mexico.
Trong số các cử tri độc lập, 38% ủng hộ đảng Cộng ḥa về việc xử lư vấn đề thương mại, trong khi 16% ủng hộ đảng Dân chủ.
Cuộc khảo sát, được tiến hành với 900 cử tri đă đăng kư, cũng bao gồm 645 cử tri tiềm tàng, đă diễn ra từ ngày 14-17/10.
VOA (WSJ, NBC)