Page 13 of 19 FirstFirst ... 391011121314151617 ... LastLast
Results 121 to 130 of 183

Thread: Vấn đề di dân nam Mỹ và quốc gia Hoa Kỳ

 1. #121
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  533
  Quote Originally Posted by XeOm View Post
  Những người này đến Mỹ, nộp đơn xin tỵ nạn, giống y như thuyền nhân VN khi xưa. Họ có thể chọn Mỹ hay bất cứ nước nào khác. Họ có thể bị từ chối (và trục xuất) hoặc được chấp nhận y như thuyền nhân VN khi xưa. Mỹ và các nước hoàn toàn chủ động trong chuyện này
  Tự ý leo qua hàng rào ngăn cách biên giới là hành động bắt buộc Hoa Kỳ phải chấp nhận . Không cần cho phép

  Quote Originally Posted by XeOm View Post
  Để dễ hiểu hơn. Ông có thể so sánh với các thuyền nhân VN đi tàu thẳng đến Úc vào những năm 80
  Tự ý tới Úc mà chính phủ Úc không chấp thuận; vẫn bị bắt giam; chờ trục xuất. Có khác gì với chính phủ Hoa Kỳ hiện nay đâu.
  Câu chuyện của 53 thuyền nhân Việt Nam vượt biển đến Australia https://www.rfa.org/vietnamese/in_de...-20050329.html

  Vài chiếc ghe tự ý tới Úc. Mỗi chiếc vài chục người mà chính phủ Úc còn chở ra đảo giam riêng. Còn tại Hoa kỳ hiện nay. Cả hàng chục ngàn người tính chuyện leo rào tràn vô nước Mỹ trong một lúc. Để ngăn cản. Hoa Kỳ không làm mạnh tay sao được.
  Last edited by Hiếu Thiện; 12-03-2019 at 10:42 AM.

 2. #122
  Member XeOm's Avatar
  Join Date
  09-04-2011
  Posts
  674
  Quote Originally Posted by Hiếu Thiện View Post
  Tự ý leo qua hàng rào ngăn cách biên giới là hành động bắt buộc Hoa Kỳ phải chấp nhận . Không cần cho phép  Tự ý tới Úc mà chính phủ Úc không chấp thuận; vẫn bị bắt giam; chờ trục xuất. Có khác gì với chính phủ Hoa Kỳ hiện nay đâu.
  Câu chuyện của 53 thuyền nhân Việt Nam vượt biển đến Australia https://www.rfa.org/vietnamese/in_de...-20050329.html

  Vài chiếc ghe tự ý tới Úc. Mỗi chiếc vài chục người mà chính phủ Úc còn chở ra đảo giam riêng. Còn tại Hoa kỳ hiện nay. Cả hàng chục ngàn người tính chuyện leo rào tràn vô nước Mỹ trong một lúc. Để ngăn cản. Hoa Kỳ không làm mạnh tay sao được.

  Có lẽ tôi và ông đang nói 2 chuyện khác nhau ???

  " là hành động bắt buộc Hoa Kỳ phải chấp nhận": Xin ông định nghĩa chữ "chấp nhận" ở đây nghĩa là ǵ

  "Hoa Kỳ không làm mạnh tay sao được.": Xin ông định nghĩa chữ "mạnh tay" ? có nghĩa là tách mẹ/con ?

 3. #123
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  533
  Quote Originally Posted by XeOm View Post
  Có lẽ tôi và ông đang nói 2 chuyện khác nhau ???

  " là hành động bắt buộc Hoa Kỳ phải chấp nhận": Xin ông định nghĩa chữ "chấp nhận" ở đây nghĩa là ǵ

  "Hoa Kỳ không làm mạnh tay sao được.": Xin ông định nghĩa chữ "mạnh tay" ? có nghĩa là tách mẹ/con ?
  Chẳng hề nói khác nhau. Chẳng qua ông dùng chử "tỵ nạn". Còn tôi thì là " Di dân bất hợp pháp".
  TT Trump khi tranh cử đã nhắc tới vấn đề di dân bất hợp pháp lẻn qua biên giới. Và thống kê cho thấy tội phạm của di dân bất hợp pháp rất cao tại Texas. Cho nên khi nhậm chức Tổng Thống; Ông ta quyết tâm xây tường (Bây giờ thành hàng rào ) để ngăn chận tệ nạn này.
  Bây giờ không phải là những nhóm nhỏ lẻ tẻ xâm nhập USA bất hợp pháp. Mà là số lượng lớn.Không thể gọi là tỵ nạn được. Còn các thuyền nhân tại các trại được chấp nhận cho định cư được đưa vào Hoa kỳ là những người nhập cư hợp pháp.
  Nếu gọi số lượng người đông đảo đang tìm cách leo rào vô Mỹ ngày nay là " Tỵ nạn". Vậy số dân nhập cư bất hợp pháp từ trước đến giờ - Mà trong đó có rất nhiều tội phạm - đều là người tỵ nạn luôn à ? Tỵ nạn gì mà sống ngoài vòng pháp luật không chịu nộp đơn xin nhập cư ?
  ông Trump lặp lại quan điểm cứng rắn về di dân, cương quyết đưa những người nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ ngay tức lập về nước của họ mà không cần thông qua bất kỳ quá tŕnh tư pháp nào. Khi những người lớn này bị giam giữ. Thì con cái cuả họ sẽ bị cách ly ra khỏi cha mẹ cuả chúng để các em được chuyển giao cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (DHS) nuôi giữ vì lý do nhân đạo (Các em không thể bị giam).Khi cha me bị trục xuất rồi (không còn bị giam nữa). Thì cha mẹ con cái gặp lại nhau.

  Do đó : Ý tôi nói:
  chấp nhận Nhóm di dân bất hợp pháp này tự ý leo rào vô lãnh thổ Hoa kỳ để bắt buộc Hoa Kỳ chấp nhận cho họ nhập cư mà không cần sự cho phép hay đồng ý.
  Mạnh tay: Quan điểm cứng rắn; không khoan nhượng về di dân bất hợp pháp cuả TT Trump: "Những người nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ ngay tức lập đưa về nước của họ mà không cần thông qua bất kỳ quá tŕnh tư pháp nào."
  "mạnh tay" không có nghĩa là tách mẹ/con. Con cái được tách riêng khỏi cha me trong khi cha mẹ chúng bị giam giữ để cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh NUÔI DƯỠNG tốt hơn vì lý do nhân đạo
  Last edited by Hiếu Thiện; 13-03-2019 at 01:16 PM.

 4. #124
  Member XeOm's Avatar
  Join Date
  09-04-2011
  Posts
  674
  Quote Originally Posted by Hiếu Thiện View Post
  Chẳng hề nói khác nhau. Chẳng qua ông dùng chử "tỵ nạn". Còn tôi thì là " Di dân bất hợp pháp".
  TT Trump khi tranh cử đã nhắc tới vấn đề di dân bất hợp pháp lẻn qua biên giới. Và thống kê cho thấy tội phạm của di dân bất hợp pháp rất cao tại Texas. Cho nên khi nhậm chức Tổng Thống; Ông ta quyết tâm xây tường (Bây giờ thành hàng rào ) để ngăn chận tệ nạn này.
  Bây giờ không phải là những nhóm nhỏ lẻ tẻ xâm nhập USA bất hợp pháp. Mà là số lượng lớn.Không thể gọi là tỵ nạn được. Còn các thuyền nhân tại các trại được chấp nhận cho định cư được đưa vào Hoa kỳ là những người nhập cư hợp pháp.
  Nếu gọi số lượng người đông đảo đang tìm cách leo rào vô Mỹ ngày nay là " Tỵ nạn". Vậy số dân nhập cư bất hợp pháp từ trước đến giờ - Mà trong đó có rất nhiều tội phạm - đều là người tỵ nạn luôn à ? Tỵ nạn gì mà sống ngoài vòng pháp luật không chịu nộp đơn xin nhập cư ?
  ông Trump lặp lại quan điểm cứng rắn về di dân, cương quyết đưa những người nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ ngay tức lập về nước của họ mà không cần thông qua bất kỳ quá tŕnh tư pháp nào. Khi những người lớn này bị giam giữ. Thì con cái cuả họ sẽ bị cách ly ra khỏi cha mẹ cuả chúng để các em được chuyển giao cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (DHS) nuôi giữ vì lý do nhân đạo (Các em không thể bị giam).Khi cha me bị trục xuất rồi (không còn bị giam nữa). Thì cha mẹ con cái gặp lại nhau.

  Do đó : Ý tôi nói:
  chấp nhận Nhóm di dân bất hợp pháp này tự ý leo rào vô lãnh thổ Hoa kỳ để bắt buộc Hoa Kỳ chấp nhận cho họ nhập cư mà không cần sự cho phép hay đồng ý.
  Mạnh tay: Quan điểm cứng rắn; không khoan nhượng về di dân bất hợp pháp cuả TT Trump: "Những người nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ ngay tức lập đưa về nước của họ mà không cần thông qua bất kỳ quá tŕnh tư pháp nào."
  "mạnh tay" không có nghĩa là tách mẹ/con. Con cái được tách riêng khỏi cha me trong khi cha mẹ chúng bị giam giữ để cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh NUÔI DƯỠNG tốt hơn vì lý do nhân đạo


  Xin ông cho biết ông hiện sống ở trong hay ngoài nước Mỹ ?

  Tôi sẽ trả lời nhưng với thái độ khác tùy trường hợp ông sống ở đâu, trong hay ngoài Mỹ

 5. #125
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  533
  Quote Originally Posted by XeOm View Post
  Xin ông cho biết ông hiện sống ở trong hay ngoài nước Mỹ ?

  Tôi sẽ trả lời nhưng với thái độ khác tùy trường hợp ông sống ở đâu, trong hay ngoài Mỹ
  Nếu tôi sống trong nước Mỹ thì sao ?
  Nếu tôi sống ngoài nước Mỹ thì sao ?
  ông là cư dân nước Mỹ hay ngoài nước Mỹ ? Ông có chấp nhận số lượng lớn di dân bất hợp pháp ồ ạt xông vào quốc gia ông đang ở không ?
  TT cuả quốc gia ông đang ở làm hàng rào cản đám di dân bất hợp pháp từng có thành tích quậy phá xã hội là có phải là để bảo vệ toàn dân luôn cả ông trong đó hay không ?
  Chỉ có 4 trường hợp; Ông sẽ không cần phải dài dòng trả lời .
  Có quốc gia nào trên thế giới chấp nhận di dân tự ý xâm nhập vào quốc gia mình ở mà không cần chính quyền của quốc gia đó đồng ý không ?
  Last edited by Hiếu Thiện; 14-03-2019 at 12:42 PM.

 6. #126
  Member XeOm's Avatar
  Join Date
  09-04-2011
  Posts
  674
  Quote Originally Posted by Hiếu Thiện View Post
  Ông sẽ không cần phải dài ḍng trả lời
  Quote Originally Posted by Hiếu Thiện View Post
  ông là cư dân nước Mỹ hay ngoài nước Mỹ ? Ông có chấp nhận số lượng lớn di dân bất hợp pháp ồ ạt xông vào quốc gia ông đang ở không ?
  TT cuả quốc gia ông đang ở làm hàng rào cản đám di dân bất hợp pháp từng có thành tích quậy phá xă hội là có phải là để bảo vệ toàn dân luôn cả ông trong đó hay không ?
  Tôi ở Mỹ.
  Không
  Không


  Quote Originally Posted by Hiếu Thiện View Post
  Có quốc gia nào trên thế giới chấp nhận di dân tự ư xâm nhập vào quốc gia ḿnh ở mà không cần chính quyền của quốc gia đó đồng ư không ?
  Không


  Quote Originally Posted by Hiếu Thiện View Post
  Nếu tôi sống trong nước Mỹ th́ sao ?
  Nếu tôi sống ngoài nước Mỹ th́ sao ?
  Tôi đă nói rất rơ: thái độ của tôi sẽ khác
  Tôi trả lời câu hỏi về có ở Mỹ hay khg của ông rất thoải mái nhưng ông lại có vẻ sợ hăi, rồi phải hỏi lại ḷng ṿng. Chậc chậc!

  Các chuyện này liên hệ đến Luật Mỹ. Khi bàn căi mà thấy ông hiểu lộn hay khg biết th́:

  1- Nếu ông khg ở Mỹ th́ tôi nói rằng ông khg biết, và khg ai nghĩ ông phải biết
  2- Nếu ông ở Mỹ, và chuyện loại đơn giản chỉ cần 10 giây Google là ra, mà cũng khg làm để trở thành công dân tốt, đóng góp lại cho đất nước đă cưu mang ḿnh th́ tôi chửi là ... ngu

  Bây giờ, ông bằng ḷng trả lời chưa?

 7. #127
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  533
  Quote Originally Posted by XeOm View Post
  Tôi trả lời câu hỏi về có ở Mỹ hay khg của ông rất thoải mái nhưng ông lại có vẻ sợ hăi, rồi phải hỏi lại ḷng ṿng. Chậc chậc!
  Chẳng có gì là sợ hãi; thích thì trả lời; không thích thì thôi. Chuyện đơn giản. Tôi không thích ai hỏi lòng vòng.Tôi góp ý rất đơn giản dễ hiểu. Tôi không muốn vấn đề trở nên phức tạp của những người " kình" Trump.
  Ông có quyền viết lên quan điểm cuả ông trong một thread riêng về vấn đề di dân cuả TT Trump. Tha hồ viết ra hết lập luận về sự hiểu biết di trú để khen/chê TT Trump để cho cả hai phe " Cuồng" Trump và " Kình" Trump mổ xẻ. Không cần gặng hỏi ai hết.
  Last edited by Hiếu Thiện; 16-03-2019 at 09:16 AM.

 8. #128
  Member
  Join Date
  28-07-2018
  Posts
  726

  Chỉ trong 1 ngày vào tháng 3 (2019), có hơn 3,700 di dân từ phía nam t́m cách tràn qua biên giới của Mỹ.


  Last edited by LeBachViet; 02-05-2019 at 08:23 AM.

 9. #129
  Member
  Join Date
  28-07-2018
  Posts
  726

  Di dân ồ ạt tràn qua biên giới gây nhiều vấn đề cho các thành phố tại biên giới phía nam của Mỹ. (Apr 11, 2019)  Chỉ trong tháng 3, 2019 đă có 92,000 di dân tràn qua biên giới phía Tây Nam Hoa Kỳ để xin "tỵ nạn" (chưa tính tới số di dân tràn qua biên giới tại phía Đông Nam Hoa Kỳ).
  Last edited by LeBachViet; 02-05-2019 at 08:24 AM.

 10. #130
  Member
  Join Date
  28-07-2018
  Posts
  726

  Di dân lậu liên tục trốn vào lănh thổ USA hàng ngàn người mỗi ngày tại Roma, Texas (09/03/2019)  Rất nhiều di dân lậu vượt biên bất hợp pháp vào USA tại Roma, Texas, tại v́ nơi đây có con sông Rio Grande là biên giới Mỹ-Mễ. Nhưng nơi này không có hàng rào hay bức tường biên giới để bảo vệ an ninh lănh thổ cho USA, nên di dân từ các quốc gia phía nam cứ việc vượt qua sông Rio Grande, lên bờ là lănh thổ USA. Đa số dân tại Roma, Texas có lợi tức thấp, nên nhiều người kiếm tiền bằng cách tố chức đưa người vượt biên bất hợp pháp và dấu những di dân bất hợp pháp trong nhà để kiếm tiền 1 cách bất hợp pháp.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 66
  Last Post: 28-11-2011, 09:13 AM
 2. Replies: 5
  Last Post: 25-07-2011, 08:06 AM
 3. Replies: 11
  Last Post: 10-04-2011, 10:59 AM
 4. Replies: 0
  Last Post: 22-01-2011, 11:12 PM
 5. Phỏng vấn Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại
  By nghiep in forum Tin Cộng Đồng
  Replies: 16
  Last Post: 09-10-2010, 09:08 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •