Thương Vùng Hỏa Tuyến

(Sáng tác: Anh Bằng. Ca sĩ Phương hoài Tâm)