Tâm Sự Ngày Tết



Nhạc: Tống Hữu Hạnh
Tiếng hát: Tâm Thư
Tranh: Mai Anh