Đi T́m Thương Nhớ Mười Hai



Nhạc: Tống Hữu Hạnh
Tiếng hát: Tâm Thư
Tranh: gacsach.com