Đi T́m Thương Nhớ Mười HaiNhạc: Tống Hữu Hạnh
Tiếng hát: Tâm Thư
Tranh: gacsach.com