Kết quả đo lường mới về hằng số Hubble – chỉ tốc độ giăn nở của vũ trụ – đang thách thức hiểu biết của chúng ta về vũ trụ, nó có thể hướng chúng ta đến một nền vật lư mới vượt ra ngoài hiểu biết hiện tại.
Hiểu biết mới

Lư thuyết cho rằng vũ trụ đang giăn nở được chấp nhận rộng răi bởi các nhà thiên văn học. Người ta tin rằng sự mở rộng này diễn ra với một tốc độ không đổi, được gọi là hằng số Hubble, một trong những đại lượng cơ bản mô tả vũ trụ của chúng ta. Tuy nhiên, tốc độ mở rộng này là chủ đề của nhiều nghiên cứu, mỗi nghiên cứu đều có phép đo lường riêng của ḿnh về hằng số Hubble. Một nghiên cứu gần đây đo hằng số Hubble theo một cách khác. Các nhà thiên văn từ dự án hợp tác H0LiCOW dẫn đầu bởi nhà nghiên cứu Sherry Suyu đă sử dụng các kính thiên văn được lắp đặt trong không gian và trên mặt đất, bao gồm cả kính viễn vọng không gian Hubble của NASA/ESA để xem xét 5 thiên hà – khiến họ đi đến phép đo độc lập của hằng số Hubble. 5 thiên hà lớn mà dự án quan sát nằm giữa Trái Đất và các chuẩn tinh rất xa xôi. Những chuẩn tinh này rất sáng và ánh sáng của chúng phát ra có xu hướng uốn cong xung quanh các thiên hà có khối lượng lớn do “hiệu ứng thấu kính hấp dẫn”, tạo ra nhiều h́nh ảnh nền của chuẩn tinh bị nḥe thành các h́nh cánh cung.Nhà nghiên cứu Frédéric Courbin, đồng lănh đạo của dự án nghiên cứu cho biết: “Phương pháp của chúng tôi là đơn giản và trực tiếp nhất để đo lường hằng số Hubble v́ nó chỉ sử dụng h́nh học và thuyết tương đối, không có giả định khác”. Nhóm nghiên cứu đă đo độ trễ của các nhấp nháy trong h́nh ảnh chuẩn tinh (Quasar-quasi-stellar object), vốn liên quan trực tiếp đến hệ số Hubble.
Sử dụng thời gian trễ giữa nhiều h́nh ảnh và mô h́nh hóa trên máy tính, các nhà nghiên cứu đă đi đến một phép đo có độ chính xác đáng kinh ngạc (với tỉ lệ sai số 3,8%) về hằng số Hubble. “Phép đo chính xác về hằng số Hubble là một trong những kết quá nghiên cứu đáng giá nhất về vũ trụ ngày nay,” nhà nghiên cứu Vivien Bobvin đánh giá.

Nền vật lư mới?


Phép đo mà Suyu và nhóm nghiên cứu thực hiện cũng đồng thuận với các phép đo khác về hằng số Hubble trong “vũ trụ gần” (local universe) dựa trên tham chiếu là các ngôi sao thay đổi độ sáng (biến quang) Cepheid và các siêu tân tinh. Tuy nhiên, các phép đo này có sự khác biệt về giá trị với các phép đo thực hiện bởi vệ tinh ESA Plank. Đây cũng là điều được dự đoán trước v́ vệ tinh Planck đo hằng số Hubble bằng cách quan sát các dao động nền vi sóng (The cosmic microwave background) của vũ trụ sơ khai.
“Tốc độ nở rộng của vũ trụ hiện đang được bắt đầu đo bằng nhiều cách khác nhau với độ chính xác cao mà sai lệch thực tế có thể chỉ tới các kiến thức vật lư nằm ngoài hiểu biết hiện tại của chúng ta về vũ trụ”, Suyu giải thích.


Colorful view of universe as seen by Hubble in 2014.
Credit: NASA, ESA, H. Teplitz and M. Rafelski (IPAC/Caltech), A. Koekemoer (STScI), R. Windhorst (Arizona State University), and Z. Levay (STScI)

Giá trị thu được của các nhóm thiên văn khi đo lường trong vũ trụ gần – khu vực vũ trụ kéo dài trong bán kính khoảng 1 tỷ năm ánh sáng – dường như không đồng thuận với các mô h́nh lư thuyết đă được chấp nhận về vũ trụ.Phép đo lường mới này của hằng số Hubble đang thách thức hiểu biết của chúng ta về vũ trụ. “Hằng số Hubble là rất quan trọng đối với thiên văn học hiện đại, v́ nó có thể giúp xác nhận hoặc bác bỏ rằng vũ trụ vốn được tạo nên bởi năng lượng tối, vật chất tối và vật chất b́nh thường có thật sự chính xác, hay chúng ta đang thiếu mất một cái ǵ đó cơ bản”, Suyu giải thích thêm.
Theo futurism,
Thiên Tâm biên dịch