Hôm nay sinh nhật bác Hồ:
Đây là tấm ảnh Hoạ sĩ Thành Chương chụp ở khuôn viên khu du lịch nổi tiếng Lệ Giang - Đại Lư thuộc Vân Nam của Trung Quốc . Bức tượng được đặt quay mặt ra đường.
Thành Chương vừa đưa lên fb của ông với lời b́nh xót xa":
" Bác Hồ là vị cha già dân tộc, vị lănh tụ vĩ đại muôn vàn kính yêu của dân tộc Viêt Nam .
Vậy mà thằng " bạn vàng" Trung Quốc làm tượng Bác Hồ thành thằng ăn mày, ăn nhặt, kéo đàn c̣ hát rong xin tiền giữa công viên khu du lịch như thế này đây ".
(Trích từ https://www.facebook.com/DanChimVietOnline/ .Đăng vào ngày 19/05)