Một số người Việt, dù đă bị tù đày CS, miệng hô Dân Chủ cho VN nhưng vẫn hô hào bầu cử Mỹ gian lận để chà đạp lên kết quả bầu cử của người Mỹ

Qua các cuộc điều trần trước QH, của những người làm việc trực tiếp dưới Trump, càng ngày càng làm rơ Trump đi ngược truyền thống DC của Mỹ. Hoàn toàn trái với nhừng lời hô hào ủng hộ Dân chủ của những người Việt này

Mấy hôm nay lại ḷi ra vụ Trump lén mang tài liệu tối mật về nhà, khg đưa lại cho chính phủ, mặc dù đă bị đ̣i hỏi nhiều lần. Người đọc c̣n nhớ các cuồng Chum gào thét "Lock her up" trong vụ Hillary Clinton khg? :-)


H́ h́, kỳ này "Lock him up" sẽ thành sự thực luôn rồi . Chẳng cần hô khẩu hiệu ǵ cả :-) :-)


Có ư kiến ǵ bênh cho Chum khg ông NguoiGia ? :-)