Kinh ong Blackhole..
Ngay đoạn đầu của bài ông gơ lên mạng... th́ một người dân Hong Kong đi đến xứ là cứ việc làm bây.. ngay cả trọng tội như ;..giết người rồi bỏ về Hong Kong th́;
... đối với Hong Kong là vô tội..(??)....như toà HongKong đă tha bổng can phạm (như câu truyện đă xảy ra ở toà án HongKong)
Vậy HongKong có phải là Thiên đường cho kẻ phạm pháp..nếu là dân HongKong hay chăng ?? .