Một Chuyến Bay Đêm
Tác giả: Song Ngọc & Hoài Linh
Tŕnh bày: Huỳnh Phi Tiễn