Gánh Nước Nửa ĐờiThơ: DTBĐ
Giọng ngâm: Hiếu Hạnh

Cười vui mà dạ rối bời:
Em tôi gánh nước nửa đời rồi thôi!
Nửa đời gian khổ có đôi,
Nửa đời c̣n lại một tôi một người.
Cạn thêm một chén rượu mời:
Thật em gánh nước nửa đời thôi sao?