Sau một vài năm phải tạm ngưng do đại dịch Covid diễn hành văn hoá quốc tế của cộng đồng NVQG Hải Ngoại tại New York năm nay có nhiều cộng đồng từ nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ và Canada về dự . Đường phố lớn nhất , sang trọng nhất với nhiều du khách nhất tại New York hôm nay thật đông vui với nhiều cờ vàng rực rỡ

* Copy từ Facebook Destiny Nguyen