Results 1 to 3 of 3

Thread: Video & Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu có thể khởi công cuối năm 2022

 1. #1
  Member Sydney's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  3,039

  Video & Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu có thể khởi công cuối năm 2022

  Ban quản trị Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu vừa thông báo về "cột mốc quan trọng" của dự án, khi đă được Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong cấp giấy phép Thiết Kế Đô Thị để xây dựng Viện Bảo Tàng tại đường Donald, Footscray.

  Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu (VBT) nhấn mạnh đây là một thành tựu đáng kể v́ đó là một cột mốc quan trọng trong công tŕnh xây dựng VBT.

  Trong thông báo của VBT, sau tiến tŕnh tham khảo chi tiết với cư dân trong vùng, vào thứ Ba ngày 24 tháng 5 năm 2022, Hội đồng thành phố Maribyrnong đă biểu quyết thông qua với tỷ lệ tuyệt đối chấp thuận cấp giấy phép Thiết Kế Đô Thị cho VBT.

  Với giấy phép này, VBT sẽ đáp ứng các yêu cầu để được hoàn tất việc mua đất của Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong và nhận được trợ cấp của chính phủ, đồng thời có thể khởi công xây dựng vào cuối năm nay, hoàn thành một trong những mục tiêu mà công tŕnh đă hoạch định.

  Giám đốc điều hành VBT, ông Đỗ Hạnh khẳng định tầm quan trọng của việc thông qua giấy phép thiết kế, v́ công tŕnh phải đáp ứng được tất cả các điều kiện về môi trường, không gian xung quanh, ư kiến của cư dân, yêu cầu của hội đồng địa phương.

  Với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, đồng hương, giấc mơ Viện Bảo Tàng đang dần trở thành sự thật. Ông nói thêm đây là nỗ lực làm việc liên tục trong nhiều tháng qua của ban quản trị và các thành viên liên quan, hiện thực về một bảo tàng mang dấu ấn người Việt tại Úc đă rất rơ ràng.

  "Đây không c̣n là giấc mơ trên giấy tờ nữa, mà là chương tŕnh chúng ta có thể đạt được, nay có thể theo tiến tŕnh đề xây cất VBT, một thực tế có thể thực hiện được bằng ngân sách được cấp," ông Hạnh nói.

  * SOURCE: https://www.sbs.com.au/language/viet...2022/4gv4dht1k

  * C̣n nhiều Video tại Link: https://www.youtube.com/channel/UCbk...top&fbclid=IwA

 2. #2
  Member Sydney's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  3,039

  Tiến tŕnh tu chính nội quy CĐNVTD Victoria năm 2019

  Kính thưa quư vị,

  Trong mấy tháng qua tại Victoria có một số tin qua lại trên điện thư và FaceBook liên quan đến việc tu chính Nội Quy CĐNVTD Vic năm 2019 do Phượng Vỹ và BCH thực hiện không đủ túc số 50 người, đưa đến nhiều dư luận mang tính cách hoang mang và bất lợi không cần thiết cho sự đoàn kết của khối người Việt trong cộng đồng và nhất là dự án Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do ÚC (VBT).

  Tháng 6 năm nay, BCH CĐNVTD Vic đương nhiệm gởi đến đồng hương Victoria một bản thảo tu chính Nội Quy, nhưng tiến tŕnh này bị chất vấn là đă được soạn thảo dựa trên bản Nội Quy 2019 không hợp lệ, không đủ túc số 50 người mà Phượng Vỹ đă đăng bộ. Trong mấy tuần gần đây, việc tu chính năm 2019 không đủ túc số bị tranh căi sôi nổi và Phượng Vỹ là mục tiêu, bị cho rằng cố t́nh vi phạm, không dám nhận lỗi hay bao che, phe nhóm.

  Theo Nôi Quy, tu chỉnh Nội Quy cần phải có đủ 50 đồng hương tham dự trong buổi Tu chỉnh Nội Quy, rất tiếc là tu chính Nội Quy năm 2019 không đủ túc số 50 người nên việc Tu chỉnh Nội Quy không thể thực hiện được. Phượng Vỹ đă gởi đến ông Chủ Tịch vào tháng tư năm nay, giải thích tại sao không đủ túc số, và Phượng Vỹ không đươc nhận lời phúc đáp từ ông Chủ Tịch CĐNVTD Vic.

  Như Phượng Vỹ đă tŕnh bày trên Đài phát thanh 2VNR, để làm sáng tỏ vấn đề và tránh khỏi những dư luận làm hoan mang trong cộng đồng, Phượng Vỹ sẽ tŕnh bày những diễn tiến của việc tu chính năm 2019 và Phượng Vỹ mong quư đồng hương biết rơ thêm vấn đề nầy.

  Việc tu chính nội quy năm 2019 bao gồm việc thêm vào Nội Quy hiện hành lúc đó, một chương mới, Chương VI, để thành lập cơ chế luật pháp cho việc xây dựng và điều hành Viện Bảo Tàng.

  Chương VI bao gồm:

  1. BCH CĐNVTD có quyền hạn ǵ trong Hội Đồng Quản Trị và điều hành VBT

  2. Quan điểm lập trường của VBT phải theo đúng chủ trương và đường lối của CĐNVTD Vic

  3. Lấy Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm biểu tượng của Viện Bảo Tàng

  Căn cứ vào cố vấn Phượng Vỹ nhận được gần đây, họ đă đọc kỹ và nghiên cứu, th́ cả hai bản Nội Quy 2012 và 2019 đều không có điều khoản nào yêu cầu BCH phải tu chính Nội Quy th́ mới có thể thành lập VBT, nếu những việc BCH thực hiện đúng theo mục đích của Nội Quy. Việc thành lập VBT chắc chắn là đúng theo mục đích Nội Quy. V́ thế, VBT đă được thành lập một cách hợp lệ - cho dù có tu chính hay không tu chính Nội Quy.

  Tuy nhiên, Phượng Vỹ đă tu chính Nội Quy năm 2019. Trong tiến tŕnh tu chính, một trong những điều kiện là phải có một phiên họp đặc biệt với ít nhất là 50 người tham dự (Điều lệ 24), và phải được 2/3 số người tham dự biểu quyết và thông qua (Điều lệ 25). Phiên họp đặc biệt ngày 29/6/019 đă không đủ túc số 50 người.

  Khi hiểu ra việc này vào tháng Tư năm nay, 2022, Phượng Vỹ đă thông báo đến ông Chủ Tịch CDNVTD Vic qua email. Phượng Vỹ giải thích lư do tại sao Phượng Vỹ không hiểu Điều 24 cần áp dụng cho việc tu chính, mà Phượng Vỹ hiểu rằng những điều kiện để tu chính Nội Quy được nằm trong Điều lệ 25, và đă thực hiện đúng theo những điều kiện đưa ra trong Điều lệ này (xin xem ghi chú). Trong email gởi ông Chủ Tịch, Phượng Vỹ đă ghi nhận sơ sót và sẽ làm những ǵ cần thiết nếu BCH cần.

  Việc có bản Nội Quy hợp lệ là việc cần làm v́ bản Nội Quy năm 2019 Phượng Vỹ đă đăng bộ. Để hợp thức hoá NQ 2019, CĐ cần một phiên họp với 50 người tham dự biểu quyết và đồng thuận hoặc không đồng thuận.

  Sự khác biệt giữa hai bản Nội Quy năm 2019 và năm 2012 là Chương VI.

  Chương VI, chưa hề hiện hữu trước khi việc tu chính Nội Quy năm 2019 được thực hiện. Nếu Chương VI không c̣n hiện hữu, những ràng buộc giữa CĐNVTD Vic và VBT không c̣n hiện hữu và VBT có thể độc lập.

  Một lần nữa Phượng Vỹ gởi lời ghi nhận sơ sót này, và cám ơn BCH CĐNVTD Vic trong nỗ lực giải quyết vấn đề này.

  Trong vài bài kế tiếp, Phượng Vỹ sẽ tŕnh bày những công việc kế tiếp liên quan và xoay quanh tiến tŕnh thành lập một Viện Bảo Tàng trong nhiều năm qua.

  Phượng Vỹ
  04/08/2022

  Ghi chú:

  ĐIỀU 24. Số thành viên tham dự đại hội

  Các biểu quyết trong tất cả các Đại Hội chỉ có hiệu lực khi số thành viên tham dự tối thiểu là 50 người.

  ĐIỀU 25. Tu chính nội quy

  Tuỳ theo nhu cầu, BCH CĐ có thể thành lập một Ban Tu chính độc lập để sửa đổi các điều khoản của nội quy hiện hành cho phù hợp sự phát triển chung.

  25.1. Bản tu chính nội quy phải được công bố trên báo chí Việt Ngữ ít nhất 4 tuần trước ngày Đại hội để mọi người có thời gian tham khảo.

  25.2. Bản Tu chính Nội quy sẽ trở thành Nội quy chính thức khi được 2/3 số thành viên bỏ phiếu thuận trong một Đại hội Tu chính.

  * SOURCE: http://www.lyhuong.net/au/index.php/shcd/835-835
  Last edited by Sydney; 05-08-2022 at 09:01 AM.

 3. #3
  Member Sydney's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  3,039

  trả lời phỏng vấn của Đài truyền h́nh SBS NEWS SHOW

  Ông Đỗ Hạnh - Giám Đốc Điều hành Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do trả lời phỏng vấn của Đài truyền h́nh👇 SBS NEWS SHOW, Chủ Nhật ngày 31/07/2022
  [ https://www.facebook.com/VietMuseumA...GK0T-GK1C-GK2C
  Last edited by Sydney; 09-08-2022 at 11:09 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •