Hiện tại c̣n khoảng 2.000 đồng bào tỵ nạn VN ở Thailand đang mỏi ṃn chờ đợi sự chung tay cứu giúp của các hội đoàn, tôn giáo , các cơ quan truyền thông và cộng đồng người Việt tỵ nạn Tai Hoa Kỳ và Canada để cứu giúp họ đi đến bến bờ tự do . phóng viên Vũ Nhân phỏng vấn Ông Đỗ Kỳ Anh Chủ Tịch VOICE Canada về vấn đề này.