T̀NH CA SAU 1975 của SBTN dài 3 hrs+ (Có nhảy múa và hát tiếng Anh, nhạc rất hay!)* SOURCE: https://www.youtube.com/SBTN/videos