Nhà Millon đấu giá cổ vật Việt Nam tại Paris

Ngày thứ hai, 31 tháng 10, tại quận 9 Paris, nhà đấu giá Millon đă mang đấu giá 330 cổ vật Việt Nam trong đó có một vài cổ vật thuộc triều đ́nh nhà Nguyễn. Chiếc Ấn vàng Kim Bảo Tỷ từ đời Minh Mạng đă phải dời lại ngày đấu giá v́ nhà cầm quyền Việt Nam yêu cầu nhà Millon rút bảo vật này ra khỏi danh sách đấu giá v́ đó là tài sản quốc gia.

Từ Paris, phóng viên Tường An gửi về bài tường tŕnh.
* SOURCE: https://www.youtube.com/SBTN/videos]