Lễ Vinh Danh và Trao Phần Thưởng cho học sinh xuất sắc trong kỳ thi HSC 2022.Nhằm phát triển và duy tŕ truyền thống hiếu học trong Cộng Đồng Người Việt đang sinh sống tại Tiểu Bang NSW, cũng như mọi năm, CĐNVTD/NSW sẽ tổ chức Lễ Vinh Danh và Trao Phần Thưởng cho các học sinh xuất sắc trong kỳ thi HSC 2022 vừa qua với chi tiết như sau:

- Thời Giờ: 2 Giờ Chiều

- Ngày: Chủ Nhật, 22 Tháng 1 Năm 2023.

- Tại: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng.

- Địa Chỉ: 8 Bibbys Place – Bonnyrigg. NSW 2177


Các em học sinh đạt điểm ATAR từ 99.00 trở lên sẽ được trao phần thưởng.

Cộng Đồng kính mời gọi quư phụ huynh có con em đạt điểm HSC như trên xin vui ḷng liên lạc với Ban Tổ Chức để ghi danh cho con em tham dự Lễ Vinh Danh.

Hạn chót ghi danh là ngày 17 Thàng 1 Năm 2023.

Xin ghi danh bằng cách gửi kết quả kỳ thi HSC 2022, số phone và địa chỉ của học sinh đến địa chỉ email của Cộng Đồng: office@vietnamese.or g.au

Hoặc liên lạc với Điếu Hợp Viên Cô Linda Đào: 0411 649 863 & Ông Nguyễn Vy Túy qua số: 0423 867 169.

Trân trọng,

Paul Huy Nguyễn.
Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do/NSW