Thơ DTBĐ: Nỗi Đau Dă-Tràng
Giọng ngâm: Hiếu Hạnh, Tống Hữu Hạnh
Nhạc Thương Quá Khúc Cuồng Ca: Trần Thiên-Anh
Tiếng hát: Trần Hải Bằng