Hoan hô Mr. Nguyễn Đức Chiến, người miền Bắc là cựu Bộ Đội của đảng Cộng Sản Việt Nam nhưng rất tinh tế nhận xét Nga xâm chiếm Ukraine!