Chương tŕnh Chuyện Dân Tôi trên Đài Phát Thanh 2VNR. Tối thứ tư từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30. 29/12/2010

Râu Khổng Tử cắm cằm Các Mác - Phong Trần. Một vài cảm nhận Giáng Sinh 2010 tại Hà Nội - Nguồn Nữ Vương Công Lư. Làm sao để giữ vững được căn cước tỵ nạn chính trị - LS Lê Duy San. Chuyện Dân Tôi: Một người tù – Blogg Người Buôn Gió qua giọng đọc Diệu Thắng.

[AUDIO]http://www.lyhuong.info/web/data/thauthanh/pt/CDT_207.mp3[/AUDIO]

* Source: http://lyhuong.net/viet/index.php?op...5:chuyendantoi