Vâng, đến phút chót cuộc đời, dù sức người đã kiệt, đã tả tơi v́ ước mơ, tay chân dường như rũ liệt, nhưng Nguyễn Đ́nh Toàn vẫn cố đợi, một ngày Việt Nam tái sinh, trong sông biển của yêu thương. Cho dẫu, lòng đã bạc v́ ṃn mỏi chờ mong như - Tôi Đã Cố Bám Lấy Đất Nước Tôi