Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 10 of 38

Thread: Làm Sao Biết Được Đứa Văn Nô?

 1. #1
  Member
  Join Date
  08-10-2010
  Posts
  13

  Làm Sao Biết Được Đứa Văn Nô?

  Trần Chiêu Yên

  Làm sao biết được đứa văn nô?
  Thú thật chuyện ni dể thấy mồ:
  Lăi nhăi tấn công người chống Cộng
  Ồn ào ve vuốt lủ "bưng bô"
  Quốc gia đả Cộng th́ moi móc
  Cộng Sản buôn dân lại ngó lơ
  Thơ phú ru đời, “phi chính trị”
  Rơ ràng chính nó: đứa văn nô!

 2. #2
  Member Phú Yên's Avatar
  Join Date
  12-08-2010
  Posts
  1,858
  Quote Originally Posted by nhathe2000 View Post
  Làm Sao Biết Được Đứa Văn Nô
  Làm sao biết được đứa văn nô.

  Làm sao biết được đứa văn nô ?
  Thú thật chuyện ni dể thấy mồ:
  Lăi nhăi tấn công người chống cộng
  Ồn ào ve vuốt lủ "bưng bô"
  Quốc gia đả cộng th́ moi móc
  Cộng sản buôn dân lại ngó lơ
  Thơ phú ru đời, “phi chính trị”
  Rơ ràng chính nó: đứa văn nô

  Trần Chiêu Yên

  Đọc Thơ Thấm Ư

  Bài thơ vạch mặt lũ văn nô
  Bút múa như gươm đẹp thấy mồ
  Tấm tắc khen thầm chàng thi sĩ
  Kiên gan rẻ rúng đứa bưng bô
  Phải chi người Việt ḷng chung dạ
  Cầm chắc văn nô sẽ xụi lơ
  Bát cú thất ngôn làm tê tái
  Những thằng báo hại: hạng văn nô


  Phú Yên
  Last edited by Phú Yên; 01-01-2011 at 02:54 AM.

 3. #3
  Member
  Join Date
  11-08-2010
  Posts
  570
  Những chàng thi sĩ...


  Mần thơ lật tẩy lũ bưng bô
  Biểu tình, chống cộng chúng trở cờ
  "Chính chị chính em" không làm nữa
  Ngồi mát ăn "phân" sướng thấy mồ
  Khá khen ngòi bút chàng thi sĩ
  Điểm mặt gian hùng chẳng bỏ lơ
  Văn nô, bồi bút phường lơ láo
  Há mõm ngậm tiền đầu đội bô.

  Cóc Tiá
  Last edited by NguyễnQuân; 01-01-2011 at 07:10 AM.

 4. #4
  Member Phú Yên's Avatar
  Join Date
  12-08-2010
  Posts
  1,858
  Cóc Tía và Ông Tiên

  Ông Tiên hô hố với văn nô
  Để mất danh thơm chán thấy mồ
  Một chút "phân" thừa mờ trí tuệ (*)
  Ngàn năm miệng thế khó phai mờ
  Lâu nay Cóc tía mồm không hở
  Bất chợt làm thơ điểm mặt mo
  Chẳng lẽ ông Tiên không biết nhục
  Xuất thân Vơ Bị lại bưng bô?


  Phú Yên

  (*) "phân": âm đọc của chữ "fund", có nghĩa là ngân khoản
  Last edited by Phú Yên; 01-01-2011 at 12:58 AM.

 5. #5
  Member
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  131

  Ngán Ngẩm Lũ Văn Nô

  Để góp vui xin họa bài thơ của Trần Chiêu Yên “Làm Sao Biết Được Đứa Văn Nô”:


  Ngán Ngẩm Lũ Văn Nô

  Văn thơ trong sáng, chớ văn nô
  Nô bộc, văn nô cũng xuống mồ
  Ngọn bút bẻ cong, lời sượng sượng
  Việt gian nịnh nọt, giọng bô bô
  Đất đai hao hụt, sao nh́n lệch?
  Biển đảo tan tành, lại ngó lơ!
  Tổ quốc lâm nguy, c̣n ngái ngủ?!
  Khinh khi ngán ngẩm lũ gia nô!!!

  Nguyễn Lộc Yên

 6. #6
  Member
  Join Date
  11-08-2010
  Posts
  570
  Chim và văn nô


  Trời cao đại bàng tung cánh vỗ
  Cối xay quanh quẫn lũ văn nô
  Dăm hạt thóc rơi tranh nhau nhặt
  Chí choé "mầy, tao" nhục thấy mồ
  Đà điểu to đùng thân xác bự
  Chui đầu xuống cát biết chi mô
  Tấm thân bẩy thước làm trâu ngựa
  Ngàn năm bia miệng lũ văn nô.

  Cóc Tía
  Last edited by NguyễnQuân; 02-01-2011 at 06:54 AM.

 7. #7
  Già tử tế
  Khách
  Già vô t́nh ghé ngang đây đọc được mấy bài thơ nói về lũ văn nô hay quá, Già nổi hứng làm mấy câu thơ vô luật lệ (v́ dốt) mong tất cả mọi người miễn chấp cho . Góp tiếng cho có tiếng cười ấy mà .

  đa tạ chư huynh đệ bốn phương

  Già tử tế

  ==================== ================


  Chất Vấn Văn Nô Móc Câu


  Mang danh kẻ sĩ mà vô sỉ
  Cúi mặt v́ tiền chịu bưng bô
  Chữ nghĩa thánh hiền đem bán rẻ
  Văn chương đánh lận cứ bi bô
  Quản bút bẻ cong thành cái móc
  Khom lưng moi móc để t́m đồ
  Ở nhà mẹ đĩ và cu tí
  Chắc là xấu hổ có văn nô?


  Già tử tế

 8. #8
  Member
  Join Date
  11-08-2010
  Posts
  570
  Quote Originally Posted by Già tử tế View Post
  Già vô t́nh ghé ngang đây đọc được mấy bài thơ nói về lũ văn nô hay quá, Già nổi hứng làm mấy câu thơ vô luật lệ (v́ dốt) mong tất cả mọi người miễn chấp cho . Góp tiếng cho có tiếng cười ấy mà .

  đa tạ chư huynh đệ bốn phương

  Già tử tế

  ==================== ================


  Chất Vấn Văn Nô Móc Câu


  Mang danh kẻ sĩ mà vô sỉ
  Cúi mặt v́ tiền chịu bưng bô
  Chữ nghĩa thánh hiền đem bán rẻ
  Văn chương đánh lận cứ bi bô
  Quản bút bẻ cong thành cái móc
  Khom lưng moi móc để t́m đồ
  Ở nhà mẹ đĩ và cu tí
  Chắc là xấu hổ có văn nô?


  Già tử tế

  Mại dô....


  Chư huynh thấy hứng xin..... mại dô
  Vạch mặt chỉ tên bọn trở cờ
  Sớm đầu tối đánh phường vô lại
  Một mặt hai lòng lũ bưng bô
  Lão Già tử tế giỏi thấy mồ
  Móc câu dính chấu thằng vô sỉ
  Kiêm cả tên câm giã bộ khờ
  Ái chà! Rõ mặt bọn văn nô

  Cóc Tía
  Last edited by NguyễnQuân; 03-01-2011 at 05:18 AM.

 9. #9
  Du sinh
  Khách

  Bạo lực chuyên chính là ch́a khoá để bảo vệ Đảng và nhà nước muôn đời

  Toàn dân nghe chăng lời Bác dạy:
  Giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ
  Cho ruộng đông lúa tốt trổ thêm bông
  Cho Đảng bền lâu cùng nhịp bước chung ḷng
  Tḥ Cá Mác thờ Lê nin vĩ đại
  Năm mới nầy ta quyết làm theo lời Bác
  Tay mặt vác Búa
  Tay trái nắm Liềm
  Đập đầu phản động
  Cắt cổ ác ôn
  Giữ vững chuyên chính
  Đời đời Đảng ta
  Trong nước nắm chặt
  Bạo lực vô sản
  Ngoài nước triển khai
  Ba sáu nghị quyết
  Kết hợp trong ngoài
  Đập tan mầm mống
  Chống đối lật đỗ
  Muôn năm Cộng sản
  Đời đời chuyên chính
  Bác Hồ bất diệt
  Muôn năm muôn năm

 10. #10
  Member Phú Yên's Avatar
  Join Date
  12-08-2010
  Posts
  1,858
  Quote Originally Posted by Du sinh View Post
  Toàn dân nghe chăng lời Bác dạy:
  Giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ
  Cho ruộng đông lúa tốt trổ thêm bông
  Cho Đảng bền lâu cùng nhịp bước chung ḷng
  Tḥ Cá Mác thờ Lê nin vĩ đại
  Năm mới nầy ta quyết làm theo lời Bác
  Tay mặt vác Búa
  Tay trái nắm Liềm
  Đập đầu phản động
  Cắt cổ ác ôn
  Giữ vững chuyên chính
  Đời đời Đảng ta
  Trong nước nắm chặt
  Bạo lực vô sản
  Ngoài nước triển khai
  Ba sáu nghị quyết
  Kết hợp trong ngoài
  Đập tan mầm mống
  Chống đối lật đỗ
  Muôn năm Cộng sản
  Đời đời chuyên chính
  Bác Hồ bất diệt
  Muôn năm muôn năm
  Khi Nào Mở Mắt Đây?

  Bài thơ quái đản của du sinh
  Đủ nói rằng mi: bệnh thần kinh
  Tố Hữu thướng cha thương có một (*)
  Du sinh bú bác rất tận t́nh
  Chúng bay thú tính đều như thế
  Dân tộc sẽ c̣n bị rẻ khinh
  Mở mắt ra đi loài "ché đỏ" (**)
  Già Hồ quỷ dữ đă lộ h́nh

  Phú Yên

  (*) Cái nhục của thi nô Tố Hữu qua bốn câu thơ:
  "...Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
  Hỡi ơi, Ông mất! Đất trời có không?
  Thương cha, thương mẹ, thương chồng
  Thương ḿnh thương một, thương Ông thương mười ..."


  (**) "ché đỏ" tiếng lóng của chó đẻ; nhưng ư của tác giả "ché đỏ" là một giống khuyển theo đuôi cộng sản tệ hơn chó ghẻ .
  Last edited by Phú Yên; 02-01-2011 at 11:49 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 8
  Last Post: 03-10-2012, 09:04 PM
 2. Replies: 5
  Last Post: 12-02-2012, 07:58 PM
 3. Replies: 98
  Last Post: 30-07-2011, 03:56 AM
 4. Replies: 2
  Last Post: 21-07-2011, 09:10 AM
 5. Replies: 0
  Last Post: 23-01-2011, 06:15 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •