Results 1 to 2 of 2

Thread: Audio: Thông điệp Xuân Tân Măo, 2011 của Đại lăo Ḥa thượng Thích Quảng Độ & Phỏng vấn Ḥa thượng Thích Quảng Độ

 1. #1
  Member Sydney's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  2,958

  Audio: Thông điệp Xuân Tân Măo, 2011 của Đại lăo Ḥa thượng Thích Quảng Độ & Phỏng vấn Ḥa thượng Thích Quảng Độ

  Kính xin mời nghe chương tŕnh thứ Sáu 4.2.2011 Thông điệp Xuân Tân Măo, 2011, của Đại lăo Ḥa thượng Thích Quảng Độ & Phỏng vấn Ḥa thượng Thích Quảng Độ về Pháp lư của GHPGVNTN và ư niệm “Tổng Gía trị Hạnh phúc Quốc dân” đề xuất qua Thông điệp.

  <table bgcolor="#000000" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><embed quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#000" width="328" height="94" src="http://www.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/esnips_player.swf" flashvars="theTheme=blue&amp;a utoPlay=no&amp;theFile=http://www.esnips.com//nsdoc/296b0637-cd5d-48a7-a055-aa6d0e60deda&amp;theName=Th&oc irc;ng điệp Xu&acirc;n T&acirc;n M&atilde;o của HT Th&iacute;ch Quảng Độ &amp;thePlayerURL=http://www.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/mp3WidgetPlayer.swf"></embed></td></tr><tr><td><table cellpadding="2" style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; padding-left:2px; color:#FFFFFF; text-decoration:none ; ; font-size:10px; font-weight:bold"><tr><td><a style="color:#FFFFFF; text-decoration:none " href="http://www.esnips.com/CreateWidgetAction.ns?type=0&o bjectid=296b0637-cd5d-48a7-a055-aa6d0e60deda"> Get this widget </a></td><td style="font-size:7px; font-weight:normal;">|</td><td align="center"><a align="center" style="color:#FFFFFF; text-decoration:none " href="http://www.esnips.com/doc/296b0637-cd5d-48a7-a055-aa6d0e60deda/Th%C3%B4ng-%C4%91i%E1%BB%87p-Xu%C3%A2n-T%C3%A2n-M%C3%A3o-c%E1%BB%A7a-HT-Th%C3%ADch-Qu%E1%BA%A3ng-%C4%90%E1%BB%99/?widget=flash_player_esnips_bl ue"> Track details </a></td><td style="font-size:7px; font-weight:normal;">|</td><td><a align="center" style="color:#FF6600; text-decoration:none" href="http://www.esnips.com//adserver/?action=visit&cid=player_dna&u rl=/socialdna"> eSnips Social DNA </a></td></tr></table></td></tr></table>

  * Source: https://www.queme.net/radio/radio_2011-02-04.php

 2. #2
  Member
  Join Date
  11-08-2010
  Posts
  212

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 04-04-2012, 12:31 PM
 2. Replies: 0
  Last Post: 09-12-2011, 07:30 PM
 3. Replies: 0
  Last Post: 13-05-2011, 11:30 AM
 4. Replies: 2
  Last Post: 17-11-2010, 12:19 PM
 5. Replies: 0
  Last Post: 01-09-2010, 01:21 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •