T́m bạn học khoa cơ khí ô tô từ 1984-1989 Đại học Bách Khoa TP Hồ chí Minh. Huỳnh Lê Quang đi theo gia đ́nh diện HO năm 1992 hay 1993. Ai biết xin liên lạc
Minh, Nam California
telephone: 619-855-9254
e-mail: nguyen2m @ yahoo (dot) com

Xin chân thành cảm tạ!