Thưa quư bạn,

Mục đích của chúng tôi (vĩnh nhất tâm) phổ biến những bài thơ mang tính cách thời sự thuộc về diễn biến lịch sử. Khi chúng tôi viết đến cụm từ “diễn biến lịch sử”, th́ chúng tôi lại có cảm tưởng rằng; nếu trong giai đoạn thật cực kỳ đen tối này mà chúng ta không quyết tâm tranh đấu, không dứt khoát để đứng lên, không đối diện với thực tế đầy oan ức, nhiêu khê và phức tạp, th́ Hán cộng sẽ thừa cơ hội của sự hèn nhát và hết sức đốn mạt của bọn Việt gian cộng sản, Tàu cộng có thể cướp lấy tất cả mọi công khó từng đă kinh qua từ mấy ngàn năm, khởi nguyên từ thời Hai Bà Trưng non hai ngàn năm (2000) tính cho đến ngày hôm nay. Nước Đại Việt ta sẽ bị nhập vào một tỉnh của Tàu, chẳng lẻ toàn dân Việt vẫn im lặng cho bọn tay sai ngoại tộc bán nước chăng?

Chúng tôi xin ngược ḍng lịch sử để nêu lên một số dữ kiện mà hầu hết những người viết sử của Tàu (thuộc tư tưởng độc tôn của Đại Hán) luôn luôn tự xưng: nước Tàu của bọn chúng là trung tâm của thế giới. Từ đó đa số các nhà (người) viết sử Việt Nam gọi như thế theo họ nghĩ là “khoa học sử quan”. Chúng tôi đọc, thấy, và biết trong tinh thần của một công dân nước Việt, chỉ có chừng ấy là một điều rất ư là gượng gạo đối với chúng tôi.

Chúng tôi thiết tưởng quư bạn đă biết là không riêng Mao Trạch Đông ḍng con cháu Mă Viện, mà c̣n có cả Tôn Dật Tiên là tiền nhân của Mao và cũng là con cháu của Mă Viện, đă từng lên tiếng trong Trung Hoa Tam Dân Chủ Nghĩa tinh bản của Quốc Dân Đảng Tàu, mà chính ông là tác giả đă viết: “An Nam và Miến Điện bản lai đều là lănh thổ của Trung Quốc (Tàu –VNT). An Nam bị thành nhượng địa rồi (vào lúc bấy giờ th́ thực dân Pháp đă ngang nhiên đại diện cho những ông vua triều Nguyễn thuộc hậu bối của Thế Tổ Gia Long mà làm ăn và chia chác với Tàu thuộc triều đại của Măn Thanh – VNT), Miến Điện th́ bị Anh quốc chiếm cứ” (Theo bản dịch của Chi Bộ Đặc Biệt Đảng Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng ấn hành 1993).

Thưa quư bạn, chúng tôi biết dù quư bạn là thế hệ trẻ, nhưng luôn luôn cưu mang trong tâm hồn một hoài băo rất lớn lao đối với Tiền nhân và Đồng bào, từng trải qua biết bao nhiêu là thế hệ ḥa chung máu xương của ḿnh vào trong từng tấc đất trên một mảnh giang sơn gấm vóc cho đến ngày hôm nay. Chính quư bạn cũng ít nhiều đă rơ về những thời đại nước ta bị giặc Hán xâm lăng và đô hộ từ thời Tiền Hán chiếm được Nam Việt của Triệu Vũ Đế, bước sang đến thời Hậu Hán tức là Đông Hán. Thử hỏi bao nhiêu công lao, dấu tích, đền đài và thư tịch từ các đời của vua Hùng Vương thuộc 18 chi của Hùng Vương chứ không phải 18 đời Hùng Vương trong thời đại Hồng Bàng tất cả là 2622 năm, đă bị thủ tiêu và cướp lấy, không ngoài mục đích của vua Hán Quang Vũ. Và trải qua ngót một ngàn năm (43-939). Khi triều đại Nhà Trưng (40-43), đă thua đại quân xâm lăng của Mă Viện. Chúng ta cùng nhau nghiệm xem trong thời gian sau khi Hai Bà Trưng v́ quân ít thế cô phải đành tự vận. Sự đấu tranh cho một nền tự chủ vẫn ngấm ngầm cho đến khi phát động cuộc khởi nghĩa từ năm 100-184 trên 7 lần khởi nghĩa (dựa theo Bách khoa toàn thư Wikipedia trên Internet). Sau đó là Bà Triệu tức Triệu Trinh Vương (248); Lư Bôn tức là Lư Nam Đế (544); Triệu Quang Phục tức Triệu Việt Vương (549);… đến Khúc Thừa Dụ (907), tiếp theo sau là Vương Ngô Quyền (939) đă độc lập đất nước một cách toàn diện. Nền Độc Lập vững yên được nối tiếp kể từ sau Nhà Đinh, Nhà Tiền Lê, Nhà Hậu Lư, Nhà Trần, Hậu Lê và Nhà Tây Sơn (tức là đại Đế Quang Trung Nguyễn Huệ).

Trong các triều đại, chúng tôi vừa nêu ở đoạn trên, có một triều đại Nhà Hồ đă không nêu trên, đă làm mất nước do cái tṛ: “pḥ Trần diệt Hồ” của Chu Đệ tức Minh Thành Tổ, đă từng lợi dụng cơ hội: “Vả bấy giờ Thiêm B́nh cứ kêu van với vua nhà Minh, xin cho đem binh sang đánh báo thù, v́ vậy năm Bính Tuất (1406)Minh Thành Tổ đem đốc tướng là Hàn Quan và bọn Hoàng Trung dẫn 5000 quân đưa Thiêm B́nh về nước.” (Theo Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim). Chỉ điển h́nh cho quư bạn biết thêm về sự thâm độc của giặc Tàu dưới mọi h́nh thức và trong bất kỳ triệu đại nào miễn là chiếm toàn diện được nước Đại Việt làm một tỉnh của Tàu để đô hộ, là bọn chúng mới thỏa măn ḍng máu bành trướng thế lực của thực dân phương Bắc hay gọi rơ hơn là giặc Hán. Khi Minh Thành Tổ dùng Trần Thiêm B́nh bị thất bại, th́ bắt đầu triều Minh trắng trợn xâm lăng bằng cách sai Chu Năng và tên ác nhân Trương Phụ là phó tướng của Chu năng, nhưng v́ Chu Năng chết giữa đường nhưng sử không ghi Chu Năng chết v́ lư do ǵ, th́ tên ác nhân Trương Phụ lên thay cầm quân đánh thắng nhà Hồ. Khi đánh thắng nhà Hồ, th́ tên ác nhân Trương Phụ cùng Mộc Thạnh về Tàu đem những đàn bà con gái về rất nhiều cả vật quư, nhân tài và sách sử dâng cho Chu Đệ tức là Minh Thành Tổ.

Theo Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim viết rơ và tỉ mỉ hơn: “Bọn Hoàng Phúc ở lại sửa sang các việc để khiến cho người An Nam đồng hóa với người Tàu. Lập ra đền miếu, bắt người ḿnh cúng tế theo tục bên Tàu. Rồi cách ăn mặc cho chí sự học hành, việc ǵ cũng bắt theo như người tàu cả. C̣n cái ǵ là di tích của nước ḿnh như là sách vở, th́ thu nhặt đem về tàu hết sạch. Lại đặt ra thuế lệ, bổ thêm sưu dịch để lấy tiền của, làm cho dân ta bấy giờ phải chịu nhiều điều khổ nhục….”. Đó là một trong những điều hết sức hiểm ác của giặc Tàu, nên cụ Trần Trọng Kim đă ghi lại trong sách sử để mọi người Việt Nam đều phải khắc cốt ghi tâm hầu tránh cảnh tượng ấy tái diễn trên đất nước Việt Nam đời đời là thế.

Thưa quư bạn, chắc sau hơn 11 năm, từ khi cái gọi là “quốc hội cộng sản Việt Nam” đă cúi đầu đặt bút kư dâng ải Nam Quan, thác Bản Giốc, và c̣n một chuyện hết sức mờ ámđang được dấu nhẹm một điều ǵ hết sức nguy hiểm về Hoàng Sa là một việc chúng ta có thể không ngờ được sẽ xăy ra là thứ ǵ nữa đây? E rằng khi biết th́ đă muộn hết rồi như chuyện hiển nhiên của thác Bản Giốc, ải Nam Quan bằng giấy trắng mực đen.

Bọn chúng “ Lén lút kư những Hiệp Ước biên giới Việt Trung, cắt xén đất cho Trung cộng
- Ngày 30/12/1999 Hiệp Ước kư giữa CSVN và Trung Quốc.
- Ngày 29/4/2000 Quốc Hội Trung Quốc thông qua.
- Ngày 9/6/2000 quốc hội CSVN thông qua.
- Ngày 27/12/2001 Việt Nam làm lễ cắm mốc biên giới mới.
Theo sự t́m hiểu các tài liệu th́ phía CSVN nhượng cho Trung Quốc 789 cây số vuông (Km2) dọc theo biên giới hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, và theo những tài liệu trong nước đưa ra th́ Việt Nam mất 720 cây số vuông (cả hai tài liệu đều cho thấy phần hiến đất lớn hơn cả lănh thổ Singapore). Ở tỉnh Cao Bằng có nơi nhường đất sâu gần 50 cây số (Km) sát tới hang Pak-Bó (nơi mà Hồ Chí Minh dùng làm cứ địa đầu tiên của đảng CSVN) . C̣n tại Lạng Sơn th́ nhượng vùng đất phía bắc sông Kỳ Cùng trong đó có Ải Nam Quan. Nếu chúng ta mở Internet trên trang Web Việt Nam, tài liệu mới nhất của đảng CSVN cho rằng “Lănh thổ Việt Nam khởi từ cây số Zero (0) từ phía Bắc”. Cây số Zero (0) này chính là số năm (5) ngày trước – có nghĩa là từ Ải Nam Quan vào sâu 5 km đă thuộc về Trung Quốc. Ngày 28/01/2002 Ông Lê Cung Phụng Thứ Trưởng Ngoại Giao của CSVN trả lời phóng viên VASC Orient đă xác nhận “Mục Nam Quan nay thuộc về Trung Quốc”. (Trích bài viết từ trên internet : “Vung Gươm Trí Tuệ…Chém Ma Quân”
Chúng tôi vẫn tin tưởng quư bạn về chuyện bọn đầu sỏ ngụy quyền cộng sản VN đă dốt nát mà cứ lấy vải thưa che mắt thánh đối với toàn dân Việt Nam được bao lâu nữa? Chúng tôi và các bạn chỉ lo sợ ở các thế hệ mai hậu sẽ gánh chịu hết nhưng khó khăn muôn vàn th́ làm sao chịu đựng nỗi, nếu lịch sử chưa xuất hiện: nhưng bậc Nguyên-soái xuất chúng như Thái Úy Lư Thường Kiệt đời Hậu Lư, từng Bắc phạt và chận đứng 100 ngàn quân Tống sang phục thù tại gịng sông Như Nguyệt; vị Nguyên-soái được liệt vào bậc nhất của thời Trung-cổ là Đức Trần Hưng Đạo; Đại đế Quang Trung Nguyễn Huệ thiên tài quân sự về mặt thần tốc, đánh tan hơn 200 ngàn quân Măn Thanh, … và các bậc minh quân từng thắng quân thù, th́ giang sơn gấm vóc sẽ về đâu, khi Ba Đ́nh đầy thái thú Tàu hở quư bạn?

Thưa quư bạn, có một điều mà chúng tôi cũng nên gợi lại là đối với một số các học giả Việt Nam và rất đặc biệt không những là nhà học giả uyên thâm, và c̣n là một nhà viết sử của thời triều Nguyễn, là Lệ-thần Trần Trong Kim từ đầu quyển I đến cuối của Quyển II chỉ gọi phương Bắc là nước Tàu, và gọi tên theo từng triều đại, chẳng hạn Hán, Đường, Tống, Minh… Đó là một nét son duy nhất đối với riêng chúng tôi rất đổi cảm kích về tinh thần của một học giả và cũng là một sử gia của một triều đại lănh đạo đất nước tới 143 năm (1802-1945) trong tâm hồn của tôi, đă xuyên suốt tuổi đời từ khi tôi biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ.

Thưa các bạn, điều gượng gạo mà chúng tôi có nhắc lại ở trên đó, là tuyệt đối không có trong tâm hồn của chúng tôi khi chắt chiu từng ḍng thơ viết về nỗi trầm luân của một dân tộc bất khuất, đang bị Tàu cộng đe dọa sau khi bọn chúng (Tàu cộng) đánh cộng sản Việt Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, trên khắp các tỉnh dọc theo biên giới, và trận Núi Đất 1984 (Tàu cộng gọi là núi Lăo Sơn), và một trận thứ ba tại Hoàng Sa 1988.

Bản Đồ Tàu cộng tấn công các tỉnh biên giới

Để trở lại điều mà chúng tôi mạo muội tâm t́nh với quư bạn, v́ tôi không phải là không tin ở quân đội Việt Nam dưới bất cứ một triều đại nào hay một chế độ nào về bổn phận vẹn toàn lănh thổ và lănh hăi của một quốc gia đối với quân đội của một quốc gia và nhất là vị tướng thống lănh quân đội hoàn toàn không thuộc về một đảng. Chúng tôi thiết nghĩ rằng; một bức tường thành kiến cố nhất đối với quân đội là hơn 80 triệu dân và địa thế chiến lược của lănh thổ là đối tượng chính của quân đội phải tuân thủ. H́nh như có một chú thích của một bài thơ hay bài viết, chúng tôi có trích về chiếu chỉ của Hoàng-đế Lê Thánh Tông khi chọn một vị thống lĩnh quân đội, chúng tôi xin ghi lại: “Định lệ bảo cử chức Tổng binh. Có chiếu chỉ rằng: chức Tổng binh giữ trọng trách cả một phương, không thể trao cho kẻ không xứng đáng. [4a] Kể từ nay, nếu có khuyết chức Tổng binh th́ cho phép các quan khoa, đài bảo lănh, lựa chọn quan ở các nha môn, người nào có đảm lược học thức, uy vọng, tài cán, liêm khiết, siêng năng để bổ vào chức đó. Kẻ nào dám riêng tư tiến cử bậy loại ngu dốt, thô bỉ, nhút nhát, hèn kém th́ phải trị tội nặng hơn luật thường.” (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư – Bản Kỷ Thực Lục Quyển XIV Kỷ Nhà Lê trg 9).

Thưa quư bạn thử nghiệm xem, một nước mà đầy tham nhũng, hối lộ, độc tài từ chóp bu thượng tầng đến hạ tầng cơ sở th́ nào có sai một câu mà người xưa để lại hết sức chí lư: “thượng bất chính hạ tất loạn”. Đến đây, chúng tôi xin mạo muội hỏi quư bạn: Có bao giờ quư bạn nghe hay biết về tài sản khổng lồ của tên tổng bí thư lê khả phiêu chưa? Chỉ trưng dẫn một người để các bạn thấy bọn chúng không thiếu người nào dưới một triệu USD (đô la của Mỹ) hết, đó là hạng bét, chứ dạng tướng và bộ trở lên có hơn hàng tỷ
USD nữa là khác. Vậy tiền đó ở đâu mà có? Có phải là tiền bán tài sản quốc gia và bán cả máu đồng bào nghèo mà thu vét trở thành tư bản đỏ đó chăng?

Từ những số tiền khổng lồ đó, chắc nhờ Mỹ giữ th́ khó để lấy lại được. Bởi v́ tiền đó là một loại tiền bất nhân đối với một nước có nền văn minh dân chủ. Chỉ Tàu cộng th́ chúng có thể giữ được v́ văn minh CNXH của cs VN với cs Tàu có khác ǵ hơn. Đó là điểm mà chúng ta thấy c̣n bọn Việt gian cộng sản chính là bọn cai tù cả một nước Việt Nam lo giữ cái lăng của tên cáo già bán nước HCM, th́ sớm muộn ǵ nước ta cũng sẽ bị Tàu thôn tính không bằng tiếng súng, và sẽ không một trở lực nào ngăn cản được hết cả. Bởi v́ đó chính là con bài tẩy của Tàu cộng chưa đến lúc khui thôi. Đến lúc rồi th́ chúng ta sẽ trở tay không kịp.

Thưa quư bạn, đây là niềm tâm t́nh chung xin chia sẻ cùng quư bạn hôm nay.

Trân trọng chào quư bạn,

Vĩnh Nhất Tâm 06.03.2011

Nguồn : Báo Tổ Quốc