Page 15 of 15 FirstFirst ... 51112131415
Results 141 to 150 of 150

Thread: Phản biện chân lư " Vật chất có trước ư thức có sau"

 1. #141
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  125

  Kệ giác ngộ

  Diệu ngă diệu kinh

  Tâm vô sanh vô diệt
  Tâm vô diệt vô thành
  Liễu hành vô sanh khải
  Diệu thai dục đức thành

  Diệu ngă diệu pháp

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Dục đức khởi vi sanh
  Hóa sanh diệu thái thành

  Diệu ngă thần công

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Năng khải sở hành khai
  Thái thai trung dung hoại

  Tâm vô sanh vô diệt
  Tâm vô diệt vô thành
  Ngă hành thuận nhân sanh
  Hóa khởi kim cương thành

 2. #142
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  125

  Kệ giác ngộ

  Tàng thức diệu pháp

  Tâm vô sanh vô diệt
  Tâm vô diệt vô thành
  Hoá khởi liên minh khai
  Chủng khải kim cương thai

  Tàng thức diệu kinh

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Vô vi hoá sanh khởi
  Tâm khải chủng tử thai

 3. #143
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  125

  Bài thơ: Viên

  Bài thơ: Viên

  Vô vi dục đức khởi tri mông
  Khí hóa duyên sanh tương tục hồng
  Đáo lại tha nhân hoặc diệu mộng
  Quá quan liễu giải khai môn tông
  Độc truyền tự cổ trinh anh động
  Cô khải thuận nhân trí khánh công
  Giác ngộ tâm tầm tam độc thống
  Trần ai như huyễn xuất liên đồng

 4. #144
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  125

  Kệ giác ngộ

  Bản nhạc: Valentine

  B6A6G6 F3F3 B2A2B2 B2A2B2 D2D2
  A1B1 C2D2 A1B1 C2D2 B3B3 E3F3G3 A3B3
  B3A3 F1F1G1 G1A1A1B1 A3B3 G3A3B3 G3A3
  B3C4D4 C4C4 G4A4B4 C5D5 F3E3 G2A2B2
  A1B1D1 A1B1D1 A1B1 A1B1 A2B2 E3F3 A2B2 A3B3 E4F4 C4D4 G3A3B3 F2E2F2F2...

  bản nhạc tiếp tục bằng đánh ngược

 5. #145
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  125

  Kệ giác ngộ

  Bảo điển quy nguyên thọ ấn tam muội quả dục chân kinh

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Thọ kinh bất trụ kinh
  Duyên khởi bảo điển thành

  Bảo điển quy nguyên thọ ấn tam muội tŕ địa chân kinh

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Trụ kinh bất thọ kinh
  Duyên khởi bảo diển thành

  Bảo điển quy nguyên thọ ấn tam muội quả ái chân kinh

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Vi hóa thuận nhân duyên
  Liên hành dục đức thái

  Bảo điển quy nguyên thọ ấn tam muội chân kinh

  Tâm vô sanh vô diệt
  Tâm vô diệt vô thành
  Hóa duyên dục đức sanh
  Diệu khải chủng giải thành

 6. #146
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  125

  Kệ giác ngộ

  Bảo ấn tam muội chân kinh

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Tha khởi thủ ấn duyên
  Vô vi hóa sanh thành

  Bảo ấn tam muội quả ái chân kinh

  Tâm vô sanh vô diệt
  Tâm vô diệt vô thành
  Thù thắng hóa duyên khởi
  Quá văn hạnh sanh hoa

  Bảo ấn hóa diệu chân kinh

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Lưu chiếu khởi tha liên
  Ấn duyên hóa duyên thành

  Bảo ấn hóa diệu quả ái chân kinh

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Duyên thức khởi vô sanh
  Liên hoa hóa diệu hành

 7. #147
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  125

  4 bài thơ: Chúa

  Bài thơ: Chúa

  Cuộc sống
  Một bài thơ
  Sự ḥa quyện
  Sự tiếp diễn
  .
  ...
  Sức sống
  Và sự giao thoa của tôi là:

  Bài thơ: Chúa

  Một trái tim
  Sự ẩn dụ
  Sự phi thường
  Đó là cuộc sống
  Cảm hứng
  !
  Cái tôi
  Hiệu ứng

  Bài thơ: Chúa

  Quả táo
  Một tiếng gọi
  Những tiếng vọng
  Đứa bé
  Hồng ân
  ...
  Để văn minh
  Một sự đầy đủ

  Bài thơ: Chúa

  Sự yên b́nh
  Tài năng và lời nói
  Ư nghĩa và sự nâng niu
  Mũi tên và sự xác định
  ...
  ?
  Để lời tiên tri của đứa bé(!)

 8. #148
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  125

  Kệ giác ngộ

  Bảo ấn hóa diệu chân kinh

  Tâm vô sanh vô diệt
  Tâm vô diệt vô thành
  Vi chiếu hóa sanh duyên
  Thái hành thủ ấn khải

  Bảo ấn hóa diệu đại pháp

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diêt
  Hóa sanh thủ ấn khải
  Vô vi diệu pháp thành

  Bảo ấn hóa diệu quả ái chân kinh

  Tâm vô sanh vô diệt
  Tâm vô diệt vô thành
  Vi khởi pháp nhẫn sanh
  Vô sanh hóa duyên thành

  Bảo ấn hóa diệu quả ái đại pháp

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Ấn khải hóa duyên sanh
  Quả ái vô sanh thành

 9. #149
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  125

  Kệ giác ngộ

  Bảo ấn hóa diệu pháp môn

  Tâm vô sanh vô diệt
  Tâm vô diệt vô thành
  Quả khải chủng ái sanh
  Thái hành liên hoa khởi

  Bảo ấn hóa diệu thần công

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Vạn duyên quá văn sanh
  Tâm hạnh thủ ấn thai


  Bảo ấn hóa diệu quả ái pháp môn

  Tâm vô sanh vô diệt
  Tâm vô diệt vô thành
  Vi hạnh hóa chính tâm
  Pháp sanh bảo ấn diệu

  Bảo ấn hóa diệu quả ái thần công

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Thái khởi vạn hạnh sanh
  Vô sanh pháp nhẫn hành

 10. #150
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  125

  Bài thơ: Vạn liên ( tiếng Nhật), Vạn pháp liên hoa ( Tiếng Oa )

  Vô sanh khởi ư hóa duyên thành
  Vạn pháp thực hành nhất nghĩa hanh
  Vĩ diệu vi trinh khai tánh hạnh
  Độc long uẩn thái khoái thông hoành
  Quá quan đáo lại thuận nhân mạnh
  Cô khánh cầm ai dục ái anh
  Tuệ trí phong trần lao khách ảnh
  Thanh nhi phước báo động tâm lành

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 9
  Last Post: 08-11-2011, 08:37 PM
 2. Replies: 0
  Last Post: 03-08-2011, 09:56 PM
 3. Replies: 5
  Last Post: 09-09-2010, 03:02 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •