Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14

Thread: Phản biện chân lư "Vật chất có trước ư thức có sau"

 1. #1
  Năng
  Khách

  Phản biện chân lư "Vật chất có trước ư thức có sau"

  Tôi xin phép được mở thread này với mục đích rơ ràng như sau

  Xin được phản biện đến tất cả các định kiến, thành kiến cho rằng "vật chất có trước ư thức có sau" là chân lư:

  Đây là những ư kiến của tôi

  Nếu vật chất có trước ư thức có sau là chân lư th́ trong toàn cơi vũ trụ này th́ mọi vật đều sẵn có tự tánh biện chứng.

  Tuy nhiên trong phạm vi trao đổi của loài người trong mục này tôi chỉ nói đến người.

  Nếu vật chất có trước ư thức có sau là chân lư th́ trong mỗi người đều sẵn có tự tánh biện chứng trong xă hội loài người cũng vậy

  Vậy nói riêng ra tại sao vẫn có người giỏi toán và người kém toán người giỏi càng học càng giỏi, người kém học bao nhiêu cũng không hơn được không thể hiểu và tính nổi tích phân vậy th́ tự tánh biện chứng thường hằng nằm ở chỗ nào xin cho biết.

  Và nói chung rằng nếu đă sẵn có tự tánh biện chứng th́ ai cũng phải học toán, lư, hóa như ai không có giỏi không có kém, nếu vật chất có trước ư thức có sau là chân lư th́ sẽ không có sự hơn kém trong toán học, vật lư, hóa học giữa người này và người kia nữa và đó là biện chứng từ chân lư "vật chất có trước ư thức có sau".

  Và nếu trong xă hôi đă có sẵn tự tánh biện chứng thường hằng th́ sự phân chia thức ăn, áo mặc, v.v phải như nhau sao lại có người giàu và kẻ nghèo.

  C̣n nếu bảo rằng có người này người kia chứ th́ xin thưa rằng chân lư "Vật chất có trước ư thức có sau" chỉ là một nghiên cứu không hơn không kém.

  C̣n nữa nếu tự tánh biện chứng là sẵn có trong xă hội loài người th́ tại sao loài người từ xa xưa vốn có sẵn tự tánh biện chứng, tại sao lại không sử dụng cái tánh biện chứng thường hằng ấy để suy nghĩ cùng cực cái cấu tạo, cái chuyển động, cái sinh hóa mà phải chờ đến gần đây mới sáng tạo ra hướng nh́n này.

  Ở đây tôi không lồng thêm thiên văn học vào làm ǵ v́ tư duy biện chứng đang bó tay và căi nhau to về vật lư thiên thể, ví dụ như động đất ngay trên địa cầu mỗi ông một kiểu chả ai đoán được bằng biện chứng tất cả trận động đất th́ nói ǵ đến vũ trụ.Nếu trái đất đă sẵn có tự tánh biện chứng và con người cũng vậy th́ tại sao chẳng có sự tương đồng để t́m ra sự vận động của nhau.

  Cái sản phẩm hạnh phúc vốn là từ chân tinh thần- nếu cho chân tinh thần là ư thức- vậy tại sao không ai xây dựng hạnh phúc trên vật chất- cái gốc- mà lại dựa trên các quan điểm chân, thiện, mỹ, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín...là cái ngọn

  Và chốt lại nếu vật chất có trước ư thức th́ vật chất phải lănh đạo ư thức tại sao ư thức lại quyết định cái này thế này cái kia thế kia.

  Đôi ḍng kính cẩn chờ sự chứng minh của quư vị "vật chất có trước ư thức có sau" là chân lư

  Triệt tiêu Hăn

 2. #2
  Năng
  Khách

  Vấn đề là chính chúng ta

  Kính thưa quư vị, khi lục trần tiếp xúc với lục căn sanh ra lục thức th́ sự kết từ cũng sanh và sự kết nghĩa của từ th́ tùy theo tư duy riêng mà tánh nghĩa của sự kết từ cũng nông sâu khác nhau.

  Thưa quư vị trong cuộc sống trên địa cầu mọi vật đều chịu sự tác động của lực hấp, khi ta buông vật ra th́ vật sẽ rơi đây là quy luật không bao giờ thay đổi trong đời sống nó mang tính logic trên địa cầu nói chung, điều đó làm mọi vật thế gian đều có tự tánh logic vật lư chung.

  Thưa quư vị trong đời sống chánh trị với pháp trị, ai làm sai th́ bị phạt ai làm đúng th́ được bảo vệ điều đó không bao giờ thay đổi đó là tánh logic trong đời sống chánh trị của từng quốc gia, không phải luật nào cũng tương đồng nhưng tựu chung tánh logic trong đời sống chánh trị là không thay đổi.

  Con người một sản phẩm vĩ đại của tạo hóa mà tôi cho rằng nhờ tánh thức do Ngọc Hoàng Thượng Đế và năng lực lao động của tự thân mà mới có h́nh hài ngày hôm nay. Nếu bảo rằng Ngọc Hoàng Thượng Đế có tự tánh lôgic th́ tôi tán đồng nhưng nếu bảo rằng tự tánh lôgic sanh ra Ngọc Hoàng Thượng Đế th́ vũ trụ này sẽ là măi măi.Và tôi phủ nhận điều này.

  Ví dụ:

  Diện tích h́nh tṛn không bao giờ cho một kết quả tṛn số nếu tính bằng máy tính nhưng nó viên măn khi dùng copa và về mặt thực tế chứ không phải con số ta vẫn công nhận diện tích nó là đầy đủ.

  Con người tùy bẩm thụ mà các đức tánh khác nhau, có người phát triển tư duy trừu tượng có người phát triển tư duy logic v.v...

  Với những người phát triển tư duy trừu tượng th́ việc họ tiếp cận với tánh lôgic vật lư và logic chính trị là rất khó khăn, họ không thể thông chung tự tánh để có thể minh được đối với họ đó là cực h́nh

  Tuy nhiên với những người phát triển từ duy logic th́ việc họ tiếp cận với tánh logic vật lư và logic chính trị không khó khăn như người khác,Tư duy của họ dễ dàng thông tánh logic với chánh trị và với quy luật vật lư để minh, nên trong một phạm vi nhất định của đời sống hàng ngày họ là những con người thông minh.

  Ví dụ khi anh từ siêu thị ra lấy xe anh nh́n thấy một chiếc xe ô tô đỗ ngang đường anh ra,nhưng do măi nghĩ việc khác nên anh không để ư từ đầu khi ngồi vào xe rồi anh mới phát hiện ra điều này.

  Điều đầu tiên là anh bực tức chửi thề, và xuống xe để giải quyết, tuy nhiên nếu trong thời khắc vài giây nào đó anh lẩm bẩm th́ chiếc xe lắc bánh, Vậy với sự logic trong tư duy anh sẽ nhận xét rằng bánh chiếc xe chuyển động . Vậy nó chuyển động tức là nó có một đích đến nó sẽ không ở đây nữa và quả thật nó lái đi chỗ khác, Cái logic là nó chuyển động vậy nó có một đích mới.

  Như vậy tư duy logic ở đây đă giúp anh đỡ phải to tiếng v́ bực dọc. Nếu sự bực dọc che khuất mắt anh th́ dù cái xe có nhúc nhích th́ anh vẫn xuống và to tiếng.

  Thưa quư vị tự tánh logic cũng chỉ là một trong muôn vàn tự tánh của đời sống vật lư trên địa cầu, bên cạnh tự tánh lôgic của vật lư, c̣n có tự tánh sanh diệt và tự tánh chuyển hóa: Năng lượng không tự nhiên sanh ra không tự nhiên mất đi nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

  Cũng vậy chánh trị cũng không chỉ có tự tánh logic mà c̣n có tự tánh tự giác mang đặc tánh người sâu đậm v.vv

  Việc áp dụng tự tánh nào cho con người ở quốc gia nào là tùy thuộc vào văn hóa và truyền thống của quốc gia đó.V́ vậy nếu gom chung tất cả cái tốt vào th́ như một mũi tên phải nhắm vào hai bia, nếu áp đặt phải là tự tánh này cho dân tộc th́ dù họ có chấp nhận nhưng sau thời gian không phù hợp với truyền thống và văn hóa người dân họ cũng chán mà tự bỏ.

  Vấn đề ở đây là chính chúng ta phải là người Thông minh trong một tư tánh nào đó và thành công trong cuộc sống với sự thông minh đó th́ chúng ta mới có cơ sở và kinh nghiệm để hướng dẫn cho người khác nghe theo và thực hành theo, c̣n nếu chúng ta chỉ nói th́ ai cũng có thể nói được và chúng ta vẫn đang dẫm chân tại chỗ hoang tưởng rằng thành quả đang đến.

  Đôi lời thô thiển

  Triệt tiêu Hăn

 3. #3
  Năng
  Khách

  Hạnh phúc và sự trừng phạt

  Thưa Quư vị và bạn đọc, tánh sáng tạo tự nó đă bao gồm tất cả các tự tánh. Loài người trong thời gian gần đây nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ mà lục thức được mở mang xa hơn sâu hơn và cái tánh sâu xa đó kích thích sự to ṃ đến cùng cực, họ những nhà khoa học cho là với sự phát triển không ngừng của lục thức họ sẽ khám phá ra sự vĩ đại của Đấng Sáng Tạo đó là tánh sáng tạo.

  Có nhiều cách định nghĩa về sự khởi đầu, khoa học cho rằng có một vụ nổ lớn xảy ra và vũ trụ h́nh thành, các bộ óc vĩ đại nhất thế giới về khoa học luôn t́m ṭi cái bản nguyên khởi thể ấy bằng tất cả các kiến thức về tư duy và triết học. Trong số họ có người khảng định Đấng Sáng Tạo như một thể tánh khai sáng có người phủ nhận Đấng Sáng Tạo mà tin vào các lập luận.

  Với cá nhân tôi chẳng dám so b́ với ai, nhưng cũng là để trao đổi và học hỏi tôi xin được phép tự giới thiệu cái hiểu của bản thân.

  Vũ trụ khi chưa thành h́nh chỉ là một màu huyền không cả không gian và thời gian, v́ đă không cả không gian và thời gian nên các dạng vật chất mà lục thức thức được cũng không tồn tại, nếu quả thật nó-vật chất- tồn tại th́ ắt có sinh thành trụ diệt, điều đó nói lên tánh không đồng nhất của điểm khởi đầu, Vậy chằng gọi là điểm khởi đầu nữa.

  Nếu gọi đồng nhất ban đầu là sự hủy diệt, cơi chết th́ cũng chẳng phải v́ chưa sanh làm sao diệt, nếu gọi đó là sự hoại th́ chưa thành sao có thể hoại được.

  Nếu trong sự đống nhất ban đầu có sự quy chiếu của thời gian và không gian th́ cũng chẳng đúng v́ đă có sự xuất phát của thời gian và không gian th́ chân lư phải là thời gian và không gian mà thật th́ chằng phải là thời gian và không gian là chân lư mà đă được các bậc Thánh chứng minh chân lư là Thiên Đường và Niết Bàn đó là sự bất diệt của tinh thần.

  C̣n nữa nếu nói là có không gian và thời gian tồn tại trong hay ngoài nó th́ có sự xác định của lục thức tồn tại vậy lục thức là chân lư mà thật th́ ngoài lục thức trong Phật Giáo vẫn c̣n hai thức nữa...

  Nếu nói c̣n không gian và thời gian th́ vẫn c̣n tánh tướng vậy tánh tướng là chân lư mà thật tánh không mới là cửa ngơ của chân lư.


  Nếu tất cả bắt đầu từ sự đồng nhất th́ sự đồng nhất ấy là toàn vẹn.

  Sự khái sang của Đấng Sáng Tạo dẫn đến sự h́nh thành Vũ Trụ đó là ư kiến của cá nhân tôi.

  Và nếu bảo rằng sự nổ tung là cách phân chia hợp lư nhất của sự bắt đầu th́ tôi hoài nghi v́ ngoài sự nổ tung ta c̣n thấy một sự phân chia khác đó là hai cực đồng tánh của nam châm cũng đẩy chau và tạo nên sự phân chia sắp xếp và nếu cứ đi đến cái cực vi th́ chẳng thể đếm nổi đặc tánh phân chia hiện hữu trên trái đất chứ đừng nói ǵ đến vũ trụ.


  Tại đó sự phân chia bắt đầu giữa sự ngưng đọng của cái đồng nhất bị chia tách tồn tại độc lập và một bên là sự hoạt động của tất cả các tự tánh và tự tướng trong vũ trụ này mà lục căn tiếp xúc sanh ra lục trần và lục thức.

  Nếu chỉ đứng trên góc độ tự tánh tự tướng đă biết qua lục thức về sự hoạt động th́ nó thật bao gồm tất cả các tự tánh:

  Tánh logic, tánh trừu tượng,tánh thông minh và phản thông minh (phản thông minh: chưa t́m được quy luật để thông tánh với nó) v.v và v.vv

  Nếu nó chẳng bao gồm tất cả các tự tánh đó th́ thật đó chẳng phải là sự khai sáng.

  Trong sự khai sáng này có tánh quy luật và các tánh phản quy luật đồng thời tồn tại

  Quy luật ở đây mà con người có thể thức được đó thật sự là hạnh phúc đối với loài người, qua việc chủ động dự báo thời tiết từ nơi nó bắt đầu sanh ra và dự đoán nó cho người khác pḥng ngừa, các loại thuốc để diệt các loại vi trùng, siêu vi trùng v.vv gây nguy hại cho sức khỏe. Dự báo hướng đi của các thiên thể không theo quy luật và xây dựng kế hoạch đối phó với các mối nguy từ vũ trụ.

  Nhưng mặt khác các mối nguy mà con người chưa có khả năng thức được hết từ các thiên thể có thể coi đó là cơn phẫn nộ của Đấng Sáng Tạo

  Như vậy ở đây trên địa cầu tồn tại hai mặt của Đấng Sáng Tạo: Sự hạnh phúc và sự trừng phạt. và quả thật chính chúng ta những sản phẩm của Đấng Sáng Tạo cũng mang cả hai đặc tánh này, Hạnh phúc và trừng phạt.

  Về bản chất một con người có thể thắng sự trừng phạt của tự thể bản thân th́ trong một phương pháp nào đó anh ta sẽ cảm thông được với sự trừng phạt của Đấng Sáng Tạo . Sự thắng cuộc của chân lư cuộc sống đối với đặc tánh phẫn nộ của bản thể là một trong số các phương pháp đó và phương pháp đó về bản chất là một sự tái sinh mà anh ta có thể thay Đấng Sáng Tạo mang đến cho chúng sinh.

  Sự thắng cuộc của chân lư đối với đặc tánh phẫn nộ không ǵ khác hơn là hạnh phúc của tự thể, đó trước hết là các quy luật của nhân gian của thế gian ( Chân, thiện, mỹ, nhân,nghĩa lễ trí tín…) và cao hơn là sự phù hộ của tinh thần cao quư và linh thiêng nhất trong vũ trụ này mà chúng ta Thường gọi là các vị thần v.v và Đấng Sáng Tạo. Người che chở cho các giá trị của thế gian và cũng đôi khi là những người xuất hiện tại thế gian và thường hằng về tinh thần qua tánh tướng của họ khi c̣n sống với xứ mệnh bảo vệ và đại diện cho các giá trị ấy.

  V́ vậy trong một phạm vi nhất định chân lư không chỉ mang nghĩa quy luật thế gian mà nó c̣n mang nghĩa tính nhân luật và cao hơn , ḥa đồng cùng sự bất diệt về tinh thần đó là Luật Trời hay luật của các Thiên Thần.

  Tổng thể hơn và chính xác hơn nữa đó là chân lư của Tâm, Tánh Không v.v.

  Sự khai sáng khởi từ tánh đồng nhất và sự phân chia đặc tánh: V́ vậy nếu chỉ lấy đặc tánh từ sự phân chia th́ rốt cục ta cũng chỉ thủ đắc sự phân chia tại một biệt thể nhất định mà thật th́ với khả năng của các nhà khoa học th́ cũng chỉ dừng lại ở đây.

  Cái có quyết định cái không cũng là như vậy.

  Cái giới hạn của họ dừng lại ở sự phân chia nên chẳng có tự tánh đồng nhất tổng thể để phát sanh trí huệ khai sang của Đấng Sáng Tạo.

  Không phải họ không giỏi mà họ tự giới hạn niềm tin của ḿnh qua việc phủ nhận Đức Tin., phủ nhận Thánh Thần và nếu họ tiếp tục như vậy th́ họ sẽ chết v́ khô kiệt tinh thần trước khi chạm tay vào sự sáng tạo của Đấng Sáng Tạo,

  Nếu họ - những nhà khoa học người Phương Tây - cứ tiếp tục phát huy tối đa nghị lực của bản thân sử dụng hết mức năng lực của tàng thức trong lục đạo mà không có pháp khí thế gian và pháp khí xuất thế gian hỗ trợ để kết nối các mối năng lực của tàng thức th́ việc khô kiệt tinh thần chắc chắn sẽ xảy ra.

  Niềm tin có Đấng Sáng Tạo hiện hữu và chân lư dẫn đường của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ là con đường để loài người đi đến hạnh phúc trong tương lai.

  Năng
  Last edited by Năng; 26-04-2011 at 08:51 PM. Reason: Bổ xung

 4. #4
  Năng
  Khách

  "Người"

  Kính thưa quư vị hôm nay Năng xin mạn phép đưa ra cái hiểu của Năng về người nếu có ǵ sai sót mong nhận được chỉ giáo.

  Kính thưa quư vị và bạn đọc trong thập nhị nhân duyên xúc là mắt xích thứ 6 trong một ṿng sanh diệt 12 nhân duyên.

  Cá nhân tôi thức 6 mắt sích đầu thuộc về duyên khởi tự tánh và sáu mắt sích sau thuộc về vọng tưởng tự tánh. Dựa trên Xúc mà bản thân tôi định kiến này.

  Nếu gọi từ Xúc sanh Thụ do sở xúc th́ chẳng phải là chính xác.

  Trước hết Xúc sanh Thụ dựa trên năng xúc của tự thể và sự cảm cái Xúc của tha nghiệp chúng sanh. Tại đây năng xúc và cảm xúc ḥa hợp mà tánh ích kỷ của năng xúc và tánh vị kỷ của cảm xúc đối đăi nhau chẳng ngưng nghỉ. Cả ích kỷ và vị kỷ đều thuộc về thuộc tánh riêng của tự thể vốn chẳng có tánh đồng nhất thể với vũ trụ. Chính v́ vậy chẳng có tánh đồng mà chân lư chẳng sao sanh từ đó.

  V́ vậy bắt đầu từ đây sanh tự tánh vọng tưởng của 6 mắt xích cuối.

  Nếu ṿng thập nhị nhân duyên chu viên tại Lăo Tử và Vô Minh th́ tự tâm là đối tượng của Thập nhị nhân duyên; cá nhân tôi quan chiếu vô minh như là duyên khởi tự tánh.

  Cá nhân tôi xác định vô minh là vô thường: là theo tánh sanh thành trụ diệt của vũ trụ.

  C̣n nếu nói vô minh là thường: là theo nghĩa tự tâm sanh diệt liên tục không thôi.

  Vô minh thường hay vô thường th́ cái khởi này thật vẫn do tự tâm biến hiện; Nó-tự tâm- hệt như tánh hoài nghi về khởi thể của vũ trụ; Nó cũng hệt như cấu trần phân loài của thế gian; Nó chẳng có sự trong sạch và thanh tịnh vốn là chánh thể của chân lư.

  Từ duyên khởi tự tánh đến vọng tưởng tự tánh là con đường của sự xác định; sự hoài nghi của lục thức và của cái tôi đơn lẻ riêng biệt của cá thể và nó mang đặc tánh sâu đậm của tự tâm.

  Nếu như chẳng có tánh minh th́ chẳng thể thấy được cái chân như của nó, ở đây chẳng phải là ta ôm sự thanh tịnh, trong sạch theo cách cảm th́ chúng ta có tánh minh.

  Chân Lư thật sẵn có sự Thanh Tịnh và trong sạch, khi chúng ta minh chứng được Chân Lư th́ sự trong sạch và thanh tịnh sẽ xuất hiện chẳng phải là do tư duy rằng: Sở hữu cảm xúc thanh tịnh và trong sạch của Bậc Thánh th́ tánh minh sẽ t́m đến ta, điều đó là hoàn toàn sai lầm.

  Tánh minh là để tương giải sự đồng nhất của bản ngă với vũ trụ quan.

  Nếu hỏi rằng tánh minh do đâu xuất khởi th́ với quan điểm cá nhân tôi khẳng định tánh viên tại tự tâm xuất khởi tánh minh thế gian hay tánh viên tại chân tâm xuất khởi tánh minh xuất thế gian.

  Tánh viên tại tự tâm hay chân tâm đều là sự tương giải của một đại diện của tâm với tâm. Đại diện này có thể là các đặc tánh Chân, Thiện, Mỹ, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Dũng, Liêm, Sỉ .v.v do thắng nghĩa mà kết thành pháp trong Tự Tâm hoặc có thể đó là Trí, Tánh Không, Thức, Tri xuất thế gian do nghĩa thắng mà kết thành pháp trong Chân Tâm.

  Đại diện viên măn này tương giải vũ trụ quan th́ mới chỉ là một tánh “Biệt” tương giải “Tổng”.

  Nếu ta giữ cái chấp của tự thể “có ta có chân lư” của viên tánh th́ ta thật chấp vào tánh biệt minh mà thành pháp chấp của tự thể. Như vậy chẳng phải tánh minh đồng nhất thể “ta và vũ trụ” chứ đừng nói đến cả “ta và vũ trụ đều không” hay cao hơn nưa là “không cả cái không” của Phật Giới.

  Và thật th́ cảm xúc thái quá là căn bệnh thật sự của đa số con người được lợi dưỡng đầy đủ và dư thừa nhờ khoa học kỹ thuật, cái Cảm Xúc đă thật sự làm mê muội lư trí của họ.

  Họ vọng tưởng và thèm khát cái danh và ham muốn sự tôn vinh đến tột bực, họ vọng tưởng là có được cái cảm xúc ngưỡng mộ, thanh tịnh, trong sạnh theo lối thần tượng hóa của hàng triệu người, hàng tỷ người dành cho họ th́ tánh minh sẽ t́m đến với họ để họ có thể là Ông Thánh này, Bà Thánh nọ.

  Nhưng họ đang sai lầm và sai lầm nghiêm trọng, tất cả chỉ là vọng tưởng của cảm xúc nó chỉ mang đến sự khát dục, khát ái và những bản năng thấp hèn nhất của một con thú trong h́nh hài của một con người đó là sự xa hoa, sự thăng hoa không giới hạn của ngũ uẩn ví dụ như: ma túy, chất kính thích v.vv.

  Thưa quư vị và bạn đọc Tánh Minh giúp ta chứng thực Chân Lư, nó lại mang đến cho ta sự Thanh Tịnh và Trong Sạch cũng tại đó ta từ bỏ tất cả các trói buộc của Vô Minh một cách Thanh Thản. Cá nhân tôi gọi đó là một con người đă thành người. Tại đó ta là một người b́nh thường như bao Người khác và việc ta bảo vệ cho Chân Lư th́ Chân Lư sẽ mang đến cho ta sự Vinh Quang chẳng phải là vọng tưởng sẽ mang đến cho ta Vinh Quang là vậy .

  Năng

  Kính cẩn

 5. #5
  Năng
  Khách

  Nên tôn trọng cảm xúc thay v́ tham ái ch́m đắm trong cảm xúc

  Kính thưa quư vị và bạn đọc, không một ai trên thế giới này phủ nhận các đặc tánh của con người, là một con người ai cũng có mặt yếu và mạnh, ai cũng có thói hư tật xấu và cũng có giá trị do chính bản thân và người khác Công Nhận.

  Nếu như chúng ta coi thường các thói hư tật xấu và đề cao các giá trị tốt đẹp của con người đó là để bản thân ta và xă hội luôn tiến lên sự hoàn thiện trong hạnh phúc đời thường.

  Không có một nghề nghiệp nào là xấu xí. Ví như chúng ta không nếm trải hương thối của nghề đổ rác; Sự vất vả của nghề thợ nề, thợ hồ; Sự coi thường của nghề bồi hay tiếp viên th́ loài người đă không có được những ví dụ về nghị lực vươn lên làm người của chúng sinh.

  Ở đây những ví dụ này không đem đến cho họ sự vinh quang như việc bảo vệ chân lư nhưng nó đem lại cái nh́n chân thực về hạnh phúc đời thường.

  Một con người quét rác hót phân nhưng vẫn nuôi dạy con cái nên người, chăm sóc cha mẹ tận t́nh hiếu thảo và đối xử với vợ/chồng dựa trên sự yêu thương và tinh thần tôn trọng đó thật sự là điều đáng quư, họ đă góp vào xă hội những đặc tánh của giá trị về gia đ́nh mà không một ai có thể phủ nhận.

  Ở đây chưa nói đến việc họ ư thức như thế nào về Quốc Pháp và các Pháp thể hộ Pháp khác những điều đă cho họ một công việc một gia đ́nh và quan trọng hơn hết là một giá trị mà với nó họ được mọi người xung quanh tôn trọng.

  Thưa quư vị bạn đọc Cảm Xúc nếu nh́n nó một cách riêng biệt và hoàn toàn độc lập th́ cũng giống như ta nh́n các đối tượng khác. Nó ví như bác sĩ nh́n con bệnh, phân tích cấu trúc của virut vi khuẩn không hơn không kém.

  Với cách nh́n đó Cảm Xúc không khác ǵ một cá thể độc lập có thể tác dụng bằng những kiến giải, định kiến riêng rẽ và để giải quyết thành kiến của con người, của loài người về Cảm Xúc.

  Nhưng với quan điểm cá nhân tôi khảng định Cảm Xúc không phải là đối tượng của chúng ta mà chính chúng ta mới là đối tượng cua Cảm Xúc. việc ta coi Cảm Xúc là đối tượng là hoàn toàn sai lầm v́ thực tế chính cái cách quan chiếu "coi" đó của ta cũng là Cảm Xúc.

  Việc thành kiến sai lầm về cảm xúc xuất phát từ quan kiến lầm lạc của chúng ta, chúng ta coi cuộc đời của chúng ta như một mũi tên buông cung chúng đích và dừng lại thế là hết. Xin thưa với Con Người rằng cuộc đời chúng ta không như vậy đâu, Đó là một ṿng tṛn liên tục của sự nhận thức của sự kết pháp không chỉ về mặt xác thân mà c̣n về mặt tâm hồn nữa.

  Nếu chúng ta coi ṿng Thập Nhị Nhân Duyền là một ṿng tṛn thế là hết th́ cũng giống như mũi tên chúng đích vậy là xong. Ở đây ṿng thập nhị nhân duyên luôn quay và quay không ngừng trong một kiếp của xác thân con người hoặc trong tự tâm luôn hồi qua nhiều kiếp của tâm hồn.

  Việc liên tục xoay giúp ta có thành kiến và chuyển chiều quay giúp ta thành định kiến của bản thể với cuộc sống hoặc cao hơn là của bản Giác với tự tâm.

  Và quả thật ṿng Thập Nhị Nhân Duyên là như vậy; Như nó măi là trong tự tâm của chúng ta giống một ông chủ và trong bản Giác như một phương tiện.

  Tại đó trong ṿng quay liên tục đó th́ duyên khởi tự tánh và vọng tưởng tự tánh ( như định kiến của cá nhân tôi) liền tiếp nhau.

  Cảm xúc của duyên khởi tự tánh HIỆN do Lăo Tử trước sanh.

  (Kính thưa quư vị và bạn đọc ở trên tôi không ghi năng xúc mà ghi cảm xúc là có lư do của nó. Tôi muốn đưa đến cho bạn đọc một cái nh́n chân thực của tánh sở thụ cái đang là căn bệnh nhầm lẫn của một số cá nhân trên diễn đàn này đó là lư do tôi viết cảm xúc không phải năng xúc. Và v́ nếu chẳng có nhầm lẫn này th́ cũng chằng có sự biến thái của cảm xúc tại duyên khởi tự tánh để các thế lực vô minh lợi dụng bóp méo nhào nặn theo chấp kiến riêng của họ)

  Cảm xúc của vọng tưởng tự tánh Thành do Lục Nhập sanh.

  (Ở đây tôi chỉ giới hạn trong một kiếp người không phải trong sự luôn hồi trong lục đạo)

  Chính v́ tánh Hiện cảm xúc do Lăo Tử của Duyên Khởi Tự Tánh và sự Thành cảm xúc nơi tha nghiệp chúng sanh của Vọng Tưởng Tự Tánh mà đa số con người trên thế gian đều lầm tưởng:

  Sự Hiện của tánh Cảm trong Duyên khởi tự tánh là sự Diệt của bản thể chúng sanh mà từ đó bản thể cảm nhận là sự Diệt của chính ḿnh.(Duyên Khởi Diệt)

  Sự Thành của tánh Cảm trong Vọng tưởng tự tánh là sự Sanh của bản thể xác thân mà tại đó bản thể cảm nhận là sự Sanh của chính ḿnh.( Vọng tưởng Sanh)

  Trong quá tŕnh tiến hóa của nhận thức và xác thân; Loài người đă minh chứng và đúc kết các giá trị thật sự của cuộc sống đó là Chân,Thiện,Mỹ, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Dũng, Liêm, Sỉ....

  Và sự xuất cảm thống nhất chặt chẽ và tương giải lẫn nhau này trong thế gian giống như là một đặc tánh tự nhiên của con người để thấu hiểu nỗi niềm của tha nhân ngơ hầu có sự chia sẻ và cảm thông dựa trên mục tiêu là các Quốc pháp và Pháp thể hộ pháp trên.

  Bên cạnh đó sự xuất cảm xuất thế gian theo hướng Thông Thiên là sự t́m hiểu của loài người để Thông Thiên với cơi vô h́nh nhiệm màu của Đấng Sáng Tạo từ đó có thể cảm và hành theo các giá trị Chân Thiện Mỹ của cơi trời.

  Ở đây sự minh chứng và đúc kết các giá trị không khác sự Xuất Cảm xuất thế để Thông Thiên nhiều.

  Cái khác duy nhất là sự minh chứng và đúc kết có sự thống nhất và tương giải chặt chẽ c̣n sự Thông Thiên khởi nguồn tự nghị lực chân chính của nội tâm từ bản thể và nguồn nghị lực này chỉ có thể liên kết chặt chẽ nhờ các Pháp Thể Hộ Pháp mà thôi.

  Đây thật là hai hướng đi nhưng đều đến cùng một đích và tại đích đó Chân Lư Thế Gian và Xuất Thế Gian của Đấng Sáng Tạo đều toàn vẹn.

  ( Ở đây và về sau tôi luôn phân biệt giữa Xuất Thế Gian của Đấng Sáng Tạo và Chân Lư Nhất Thể của Chư Phật)

  Tuy nhiên sự hiểu lầm và biến thái của đa số con người về cảm xúc tại duyên khởi tự tánh và vọng tưởng tự tánh đă là ch́a khóa mấu chốt để các thế lực vô minh lợi dụng.

  Đó chính là sự nhầm lẫn giữa Duyên Khởi Diệt và Vọng Tưởng Sanh, hai khái niệm nhầm lẫn chưa có Tánh Minh này làm nhân nhau mà u mê măi không thôi.

  Thế lực vô minh này là các cá nhân, tổ chức lợi dụng các Chánh Giáo và Đạo Thông Thiên để tư lợi, tự lợi cho bản thân.Họ vốn dựa trên sự lầm lạc sẵn có của thế gian về cảm tánh coi nó- cảm tánh- và bóp nó như một đối tượng để lợi dụng, nhào nặn và tạo h́nh theo chấp kiến của họ.

  Và chính v́ con người không tự nh́n nhận ra sai lầm của ḿnh nên dù muốn họ cũng không thể thoát ra khỏi ṿng chi phối và ảnh hưởng của các thế lực vô minh.

  Dù cảm xúc là thô bỉ hay trong trắng th́ tất cả đều là xuất ra từ một quá tŕnh tiến hóa lâu dài của loài người. Và bây giờ trong một xă hội hiện đại và văn minh chúng ta nên nh́n nhận cảm xúc một cách tôn trọng như sự tôn trọng lịch sử h́nh thành của chúng ta và đừng nên đắm ch́m trong tham lam của cảm xúc để rồi bị các thế lực vô minh lợi dụng và trói buộc.

  Đôi lời kính cẩn.

  Năng
  Last edited by Năng; 04-05-2011 at 09:15 PM. Reason: bổ xung

 6. #6
  Năng
  Khách

  Chúng ta quyết định và chúng ta thành đạt.

  Kính thưa quư vị và bạn đọc trong chính bản thân nội tâm của chúng ta luôn tồn tại những viên ngọc quư vô giá mà trong cuộc sống đời thường chúng ta không nhận ra điều đó.

  Không phải v́ chúng ta không cần nó mà chúng ta quên nó mà thật th́ chính vô minh đă che khuất nó trong bản Giác của chúng ta.

  V́ vậy nếu chúng ta muốn chứng thực được tài sản vô giá của chính chúng ta th́ việc chúng ta coi vô minh là kẻ thù hay vô minh là kẻ phá hoại: Điều đó chưa đủ với khả năng và sở hữu trong trí huệ của chúng ta.

  Trí huệ của chúng ta c̣n nhiều khả năng hơn và c̣n nhiều sở hữu hơn mà chúng ta không muốn hay chưa muốn khám phá nó.

  Ngày hôm nay Năng xin đưa ra một số ư kiến của cá nhân vừa là để học hỏi mong sự chỉ giáo vừa là để bạn đọc tham khảo.

  Một trong những điều khiến vô minh là kẻ thù của chân tâm v́ nó thật có một hấp lực ghê gớm. Hấp lực này là sự thỏa măn tột cùng của con người trong thế gian.Nó như một đích đến của con người trong cuộc đời thế tục và việc đến đích là mục tiêu quan trọng nhất của bản thể. Trong mỗi bản thân chúng ta ai cũng có một định mệnh và bản thân chúng ta đều có thể cảm được định mệnh của ḿnh để tương giải số phận của những người khác.

  Điều đó không có ǵ sai trái v́ nếu không có sự tương giải ấy th́ đă không có sự hoài nghi về cái ta(tâm sở) và cái tôi(tâm năng), nếu không có sự tương giải ấy th́ đă không có sự trưởng thành về cảm xúc và về tư tưởng.

  Nhưng với sự trưởng thành về mặt cảm xúc và tư tưởng của bản thân, chúng ta đă vội vă mang sự trưởng thành này so b́ cao thấp với chân tánh trong chính chúng ta. Chúng ta ngộ nhận và vội ôm nó là đại diện của chân tánh thật th́ không phải như vậy.

  Chúng ta thật vui mừng khi có người tán dương và thăng hoa cảm xúc khi có người tôn thờ ngă chấp đó. Sự trưởng thành này hay nói đúng hơn là sự kết pháp thế gian hoặc xuất thế gian này chỉ mang ta đến với cánh cửa chân lư chứ chúng ta không phải cũng như không có quyền là người gác cửa không cho bất cứ một chân tánh nào ngộ nhập. Sự ích kỷ trong sở hữu riêng đă là một sai lầm đầu tiên của những con người này.

  Với thời cơ buổi ban đầu và sự tập hợp đang chín muồi của tư tưởng những con người đó hoàn toàn có thể phủ nhận chân tánh của bất kỳ ai để độc quyền thủ lợi cho bản thân ḿnh.Họ đưa ra những sự phán quyết mang tính âm hưởng của Vô Minh để che dấu ánh sáng của Chân Lư. V́ dù ǵ th́ âm hưởng của Chân Lư và âm hưởng của Vô Minh cũng tương thanh với nhau nhưng chẳng thể tương đồng. Và đó là sai lầm của họ những người chấp vào pháp và chấp vào bản thể.

  Quan điểm của cá nhân tôi là: Định mệnh của chúng ta sẽ được soi sáng bời Chân Lư chứ không phải bị trói buộc vào lời lẽ âm U từ Vô Minh.

  Và quả thật chính chúng ta phải thắng chí được cái âm hưởng thành kiến mà xung quanh dành cho chúng ta, cho cá nhân, cho cộng đồng, cho dân tộc Việt Nam.

  Tánh thắng chí này thật xuất từ chân tinh thần của chúng ta, nó vốn không mang tự thể của khí thế gian nên chẳng gọi là pháp khí thế gian(Chân, Thiện, Mỹ, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Dũng, Liêm, Sỉ... thế gian)

  Nó cũng chẳng mang tự thể của khí xuất thế nên cũng chẳng gọi là pháp khí xuất thế ( chẳng phải do chứng mà có được Chân Thiện Mỹ của Chư Thiên), nó thật từ chân tinh thần của chúng ta và nó hoàn toàn đồng nhất thể trong chân tâm. Nó hiện ra ở một số tánh đại diện trọng một số mặt của đời sống xă hội tùy từng hoàn cảnh.

  Ví như cái cây bị cụt hết cành lá chỉ con trơ lại thân không nhưng sau 20 năm bám đất vẫn lại cho một bóng mát rộng lớn

  Ví như một dân tộc Nhật Bản bị chiến tranh tàn phá nhưng sau mấy chục năm lại trở thành một nền kinh tế thứ hai trên thế giới trong nhiều năm.

  Tại tánh thắng chí này mà nghị lực sanh chẳng phải là minh tánh th́ nghị lực sanh mà thật nó như là một viên ngọc quư luôn ở bên trong chúng ta. Tại đó năng lực tinh thần của tàng thức hiện và được kết nối lại với nhau bằng truyền thống văn hóa hào hùng của dân tộc: Chân, Thiện, Mỹ, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Dũng, Liêm, Sỉ...

  Kính thưa quư vị và bạn đọc không một thế lực vô minh nào có thể điều khiển được định mệnh của chúng ta và cũng không một ai khác ngoài chúng ta thấy rơ được các giá trị quư như ngọc trong bản thân ḿnh. Chỉ có điều là chúng ta muốn bị điều khiển hay không bị điều khiển; Chúng ta muốn chứng minh hay không muốn chứng minh viên ngọc của chúng ta tồn tại.

  Tất cả là từ chúng ta, chúng ta quyết định và chúng ta thành đạt.

  Đồi ḍng kính cẩn

  Năng.

 7. #7
  Năng
  Khách

  Một hướng đi

  Kính thưa các bậc học giả hôm nay Năng xin mạn phép giới thiệu hướng đi của bản thân Năng để xin được chỉ giáo và học hỏi thêm.

  Kính thưa quí vị và bạn đọc trong giáo lư Thập Nhị Nhân Duyên của Thế Tôn một ṿng tṛn liên tục của tự tâm nối tiếp nhau không ngừng trong đó gồm cả Tâm Năng và Tâm Sở.

  Trong giai đoạn gần đây chúng sinh trong thế tục do chịu nhiều ảnh hưởng của khoa học kỹ thuật, vật chất sáng tạo mà trở nên dựa hẳn vào nó coi nó như một cứu cách của đời thường.

  Việc coi nó là chỗ nhờ cậy của xác thân mà từ đó khái niệm về tâm năng và tâm sở bị lệch lạc đi rất nhiều:

  Cái lệch lạc lớn nhất là coi các phương tiện trong đời sống hàng ngày như là một phần của tâm sở để giải quyết cái vô minh trong tự tâm.

  Hoặc sai lầm thấp hơn một chút là sự lẫn lộn giữa tâm năng và tâm sở, cái là sở tâm th́ nhận là năng tâm, c̣n cái năng tâm th́ do lợi dưỡng nhờ sự sung túc mà quên hẳn nó đi coi cái năng tâm của bản thể như không có mà thật th́ nó vẫn luôn thường hằng trong tự tâm và nó chỉ hiện ra với họ khi các khó khăn và chở ngại trong cuộc sống xuất hiện.

  Và khi đó con người lại giải quyết các trở ngại bằng những động lực xuất phát từ nhu cầu sở tại bản thân không hề cần hay theo một Chánh Pháp nào miễn là đáp ứng, thỏa măn được nhu cầu trước mắt .

  Ví dụ như việc phát triển kinh tế, cải thiện đời sống đă dấy lên nhu cầu về thị trường và tài nguyên của các nước dẫn đầu về kinh tế sự đua tranh để khảng định vị thế và để đảm bảo lợi ích của đân tộc đă dẫn đến sự xâm chiếm thuộc địa của các quốc gia khác, v́ vậy họ bất chấp thủ đoạn thỏa ước mà các thế hệ đi trước thừa nhận và tôn trọng để xâm lược các quốc gia khác và nếu như không có sự thức ngộ của chính họ th́ không biết rằng cuộc chiến tranh thuộc địa sẽ kéo dài đến bao giờ, ví như nước Anh trước tinh thần đồng ḷng đoàn kết của dân tộc Ấn Độ đă phải trả lại lănh thổ cho dân tộc Ấn Độ mà không có một tiếng pháo hay quả bom nào phát nổ.

  Trở lại với sự tiếp cận của cá nhân tôi trong giáo lư Thập Nhị Nhân Duyên.

  Với tôi khi tu thừa Thanh Văn th́ cái định đầu tiên là thực hành quan chiếu Tâm Năng ( tâm năng mang năng lực của tự thân) như là một đối tượng của Thập Nhị Nhân Duyên, tâm năng là một trong mười hai mắt xích và mười hai mắt xích là tâm năng. Nếu như trong sự chu viên này tôi chẳng thấy bật lên cái chân tánh tinh thần thống nhất và sự tương giải chặt chẽ của Chân, Thiện, Mỹ, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Dũng Liêm, Sỉ… th́ điều đó cho thấy có sự pha trộn nhầm lẫn của Tâm Sở trong đó mà tôi phải quan chiếu lại từ đâu.

  Cũng vậy khi quan chiếu Tâm Sở ( tâm sở mang tha nghiệp của tất cả chúng sanh) như là một đối tượng của Thập Nhị Nhân Duyên, tâm sở là một trong mười hai mắt xích mười hai mắt xích là tâm sở. Nếu trong sự chu viên này tôi chẳng thấy bật lên sự thăng hoa của tánh thắng để kết pháp trong thân tâm th́ điều đó có nghĩa là vô minh và sự hủy hoại chánh pháp đang lấn át các pháp thế gian. Và quả thật th́ ngày nay ái dục nguồn gốc của vô mịnh đang lan tràn thế giới do sự lợi dưỡng quá đáng của sắc thân.

  Khi các giá trị của Tâm Năng và Tâm Sở được viên thành và viên măn th́ sự Thanh tịnh và trong Sáng của thân tâm sẽ xuất hiện, điều đó mở ra cánh cửa để ta tiếp cận với cơi vô h́nh nhiệm màu của Đấng Sáng Tạo nhờ vào bản Giác do hợp duyên(Duyên Giác) hoặc do sự Thiền định cơ bản như sự hô hấp đều đặn và dần dần gạt bỏ các vô minh phiền nhiễu: Sanh, Lăo, Bệnh, Tử, Tham, Sân, Si, Hận, Hỷ, Nộ, Bi, Ái, Dục…Từ đó sự thống nhất và tương hợp giữa các pháp thế gian và pháp xuất thế gian sẽ giúp pháp khí thế gian tiếp cận ḥa hợp với pháp khí xuất thế gian điều đó sẽ cho chúng ta một sinh lực mới theo Thiên Hướng tích cực và ích lợi. Nó cũng đưa đến các giá trị trong cuộc sống như sự cảm thông, sự chia sẻ, và sự tôn trọng trong xă hội loài người.

  Việc xác định tâm năng và tâm sở trên đối với tôi nó thật sự cần thiết cho việc tiếp cận Tánh Không khi phân biệt rơ các ô trược và sự chân quư của thế gian. Ở đây tôi không lọc bỏ, cởi trói khỏi vô minh thông qua quán tưởng không phải v́ tôi không cần nó, Nó cần thiết với tôi trong cuộc sống đời thường nhưng việc lọc bỏ nó sẽ là ảnh hưởng đến việc tiếp cận và học hỏi từ Chân Lư.

  Ở đây tôi coi vô minh như là đối tượng của tự tâm cần thức giải để đi đến chân tâm trong sạch thường trụ nhưng cũng không ĺa các pháp thế gian và xuất thế gian cái đă tạo nên pháp tướng và pháp tánh của tôi.

  Và nếu như tự tâm coi vô minh như đại diện để khảng định hay bảo vệ cái bản thể của ḿnh th́ cái vô minh ấy cần được minh rơ để tự tâm không tham chấp vào nó nữa mà nhận ra cái pháp tánh và pháp tướng của ḿnh trong cuộc sống. Và quan trọng hơn hết Pháp tánh và Pháp tướng đó mới chỉ là sự khởi đầu của con đường đi đến Chân Lư, bản thể cần t́m sự tương giải của pháp tánh, pháp tướng của ḿnh trong vũ trụ quan và thật th́ khi đă đi đến sự tương giải đồng nhất th́ vũ trụ này cũng có sanh thành trụ diệt, bản thể cũng vậy các pháp thật thường trụ đồng như Năng lực tinh thần Thanh Tịnh và Trong Sạch mà chúng ta chưa thể hay không muốn khám phá.

  Đôi ḍng kính cẩn

  Năng

 8. #8
  sở không
  Khách

  Tư duy biện chứng và phương pháp biện chứng

  Khi nhà khoa học Newton quan sát trái táo rơi từ trên cây xuống dưới đất ông đă nghiên cứu quy luật của nó và đưa ra thuyết vạn vật hấp dẫn.

  Từ xưa đến nay tất cả loài người đều coi sự rơi từ cao xuống thấp là một quy luật tất nhiên của cuộc sống nhưng chỉ có một ḿnh nhà khoa học NT nghiên cứu hiện tượng này để rút ra định luật chung cho hầu như các vật chất chịu tác động của lực hấp dẫn trên địa cầu bằng một công thức toán học là v=ma.

  Từ một góc nh́n về hiện tượng vật chất xảy ra loài người đă rút ra vô vàn quy luật riêng biệt đó gọi là tư duy biện chứng,

  Nếu nâng nó lên thành phương pháp biện chứng th́ sự đúc kết ở đây phải là: Phương pháp biện chứng nghiên cứu các hiện tượng vật chất trong vũ trụ để t́m ra quy luật hay c̣n gọi là luật tánh, lư tánh để tổng thể thành định luật không đổi trong môi trường nhất định.

  Tất cả các định nghĩa khác về biện chứng khác với những ư cơ bản của nội dung này là sai.

  V́ đối tượng nghiên cứu của biện chứng là vật chất nên việc sử dụng phương pháp biện chứng để nghiên cứu xă hội con người là sai, v́ điều đó cũng đồng nghĩa với việc coi con người là một loại vật chất không có giá trị tinh thần và bị các cám dỗ về vật chất tri phối.

  Và nếu coi con người là vật chất luôn bị các cám dỗ về vật chất như cái ăn, cái mặc, chỗ ở và cái ham muốn từ trực quan sinh động chi phối để xây dựng nên luật tánh lư tánh của xă hội để tổng thể nên một bộ luật hoàn chỉnh áp dụng cho toàn thể xă hội th́ lại càng sai lầm hoàn toàn.

  Thứ nhất con người có các giá trị tinh thần mà không một loại động vật hay vật chất nào có được, các giá trị tinh thần đó không bao giờ mất đi khi loài người c̣n tồn tại

  Thứ hai coi con người là vật chất để áp đặt điều khiển và coi như hạ đẳng là một sự ngu si lớn nhất trong lịch sử loài người.

  Thứ ba xă hội dựa trên luật mà không dựa trên pháp là một xă hội thụ động dựa vào cái hiện, chuyển lục thức của lục căn. Nên nhớ rằng sự cảm hoá, vị tha, và bao dung mới là yếu tố để xă hội ổn định bởi tính đoàn kết được sinh ra từ sự chia sẻ giữa người với người chứ không phải là sự ngiêm khắc của luật.

  Sự nghiêm khắc đến hà khắc chỉ làm cho mọi người thấy sợ hăi và trở nên cô độc với người khác và với chính sự thăng hoa của Tinh Thần Chân, Thiện Mỹ của nội tâm.

  Nói như vậy cũng có nghĩa là tất cả các quy luật tâm lư trong xă hội của thế giới hiện đại ngày này đều áp dụng phương pháp biện chứng để đo lường một luật chung.

  Nhưng đó là một phương pháp sai lầm. Tâm lư của xă hội biến chuyển theo nhu cầu ăn, mặc ở, và những cái từ trực quan sinh động thấy yêu thích và ghét bỏ mà hiện, nếu như các nhu cầu đó không được đáp ứng đầy đủ th́ bạo loạn xă hội, chiến tranh giữa các quốc gia sẽ xảy ra đó là một điều chắc chắn. Vậy chiến tranh bạo loạn cũng là một quy luật tất yếu của xă hội vậy th́ tại sao ngày nay Lănh đạo của tất cả các quốc gia đều muốn tránh chiến tranh, như vậy là họ đă đi ngược lại với quy luật của xă hội và nếu đúng như thế th́ họ phải bị loại bỏ nhưng thực tế là nhà lănh đạo nào đem lại thanh b́nh cho quốc gia, sự đầy đủ về mặt tinh thần và vật chất đều được người dân tôn vinh.

  Nói như vậy là quy luật biện chứng trong xă hội đă không đúng, không thích hợp hay c̣n có điều ǵ cao hơn sự biến chứng t́m luật tánh..

  Nếu như gọi sự thành công của người lănh đạo ở trên: đó là sự biện chứng hướng thiện th́ bản thân cụm từ biện chứng hướng thiện đă tự làm khó nhau, v́ hướng thiện là sử dụng các giá trị tinh thần c̣n biện chứng là phương pháp dựa vào vật chất để duy vật th́ không thể gép thêm giá trị tinh thần vào để làm mất đi nền tảng biện chứng được.

  V́ vậy nếu biện chứng chỉ để t́m luật tánh th́ cái nh́n của biện chứng về xă hội loài người không thích hợp v́ cơ sở của xă hội loài người trước hết dựa trên các Pháp. Đó là Chân Thiện Mỹ.

  Từ thời xa xưa các giá trị Chân Thiện Mỹ đă tồn tại, sự tồn tại của nó ở trong mỗi người và được mỗi cá nhân thể hiện ra bên ngoài từ cách sinh hoạt cho đến cách ứng xử, để ǵn giữ Chân Thiên Mỹ của ḿnh mỗi người có cách bảo vệ riêng bằng Nhân, Nghĩa Lễ Trí Tín Dũng Liên Sỉ.... và những người có thể bảo vệ cho các giá trị Chân Thiên Mỹ của một nhóm , một cộng đồng , một dân tộc, hay các dân tộc đều được tôn lên làm lănh đạo. Đó đă là và sẽ là quy luật bất di bất dịch của thế giới loài người.

  Nhưng ngày nay quy luật đó bị bóp méo, những người lănh đạo là những người nắm rơ quy luật tâm lư của xă hội, để phục vụ cho xă hội những nhu cầu trong ngắn hạn kết hợp với nó là những chiến lược trong dài hạn của quốc gia. Nhưng thực tế cho thấy là các cuộc bầu cử dân chủ các nhà lănh đạo theo mùa này tập trung chủ yếu vào phục vụ như cầu trong ngắn hạn của quốc gia là chính để thu hút phiếu bầu, dân họ thấy ai có thể có hướng giải quyết tốt nhất cho nhu cầu của họ th́ họ bầu, c̣n ai không làm được th́ họ không quan tâm.

  Một thực tế cho thấy rằng dù là bất kỳ xă hội nào th́ các giá trị Chân Thiện Mỹ của mỗi con người đều phải được tự do thăng hoa và đảm bảo rằng các giá trị đó được bảo vệ tốt nhất bằng Nhân, Nghĩa Lễ Trí Tín Dũng Liêm Sỉ...

  Nếu người dân cho rằng luật sẽ giúp bảo vệ các Pháp Chân Thiện Mỹ, Nhân Nghĩa ... kể trên th́ điều đó có nghĩa là họ tự ép ḿnh vào một cái khung Chân Thiên Mỹ Nhân, Nghĩa...sẵn có mà quên đi sự sáng tạo nên các Pháp của chính bản thân họ và sự sáng tạo này hoàn toàn b́nh đẳng như các pháp Chân Thiện Mỹ Nhân Nghĩa khác....Nó hoàn toàn có quyền giống như tất cả các biệt Pháp của những người khác nếu không như vậy th́ chẳng gọi là tự do và nếu người dân không hiểu ra được điều này th́ cũng chẳng có dân trí, trí đă chẳng có th́ đừng nói ǵ đến làm chủ bản thân của ḿnh hay vận mệnh của đất nước.

 9. #9
  sở không
  Khách

  Pháp và Luật

  Khi nói đến Pháp người ta nhắc dến các giá trị của loài người mà tại đó các giá trị đó đă kết thắng hoặc hiện thắng, như Chân thắng Ngụy, Thiện thắng Ác....Luật xuất phát từ sự kết thắng của tự tánh hoặc sự hiện thắng của tự tướng.

  Ví dụ như khi Phát xít Đức reo rắc sự độc ác của ḿnh lên dân tộc Do Thái cả thế giới đă sửng sốt và khi Phát xít Đức bị thua xuất phát từ sự tàn ác của Phát xít Đức các quốc gia trên thế giới đă nhất định quay lưng với chủ nghĩa Phát Xít bằng những luật lệ kiểm soát và nghiêm cấm hà khắc.

  Hay trong đời sống hàng ngày để bảo vệ các lợi ích cá nhân xuất phát từ sức lao động chân chính của con người, loài người đă đưa ra luật việc ăn trộm là phạm pháp vậy Pháp mà tại đó luật xuất là ǵ trong xă hội loài người.

  Pháp đó là Pháp Chân Chánh hay Pháp Nhân hay Pháp Lễ hay là Pháp nào khác...

  Nếu luật được xuất phát từ Pháp Chân Chánh th́ đó là luật chung áp dụng rộng răi trong toàn bộ xă hội loài người, những nếu luật xuất phát từ Pháp Thiện, Pháp Mỹ th́ luật đó chỉ áp dụng trong từng vùng lănh thổ riêng biệt tùy thuộc vào văn hóa và truyền thống của từng dân tộc.

  Nếu luật xuất từ các pháp Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Dũng, Liêm, Sỉ... th́ luật đó là luật dựa trên sự kết thắng của các tự tánh hay sự hiện thắng của các tự tướng riêng biệt đó là các tự tánh hay tự tướng mà bản thể thủ chứng là những cá nhân có uy tín, có công đức hay đức hạnh cao trong từng vùng hoặc từng cộng đồng hợp thành tạo nên.

  Những pháp Nhân Nghĩa... này có thời thịnh có thời suy. Sự thịnh suy này phụ thuộc vào pháp khí của các bản thể thủ chứng, pháp khí này mạnh hay yếu phụ thuộc vào sự viên tánh của bản thể.

  Nếu viên tánh trong một cộng đồng rộng lớn th́ pháp khí cũng như vây mà phát triển, nếu viên tánh trong một cộng đồng nhỏ hẹp th́ cái pháp khí ấy cũng theo đó mà hiện.

  Pháp khí cũ sẽ suy nếu gặp một pháp khí mới có viên tánh rộng lớn hơn điều đó là điều chắc chắn. Sự đối nghịch giữa cũ và mới c̣n tùy vào tâm đức, học thức của cái yếu và cái mạnh mà biến hiện có thể là chiến tranh, hoặc đơn giản hơn là sự kế thừa không có xung đột bạo lực giữa hai triều đại hai thế lực v.v...

  Viên tánh có hai thể viên tánh

  Thể thứ nhất là viên tánh của tự tánh và thể thứ hai là viên tánh của tổng tánh

  Viên tánh của tự tánh ví dụ như việc học chữ Nhân của tất cả mọi người trong cộng đồng gọi là viên tánh tự tánh Nhân

  Viên tánh của tổng tánh ví dụ như là viên tánh Nhân từ việc dung hợp Nhân xuất từ Chân, Nhân xuất từ Thiện, Nhân xuất từ Mỹ, Nhân xuất từ Nghĩa, Nhân xuất từ Lễ v.vv của mọi người trong dân tộc gọi là viên tánh của tổng tánh Nhân.

  Môi trường của viên tánh tự tánh th́ dễ gặp nhưng môi trường của viên tánh tổng thể th́ khó gặp, nó đ̣i hỏi cộng đồng đó có một bề dày văn hóa và truyền thống lâu đời không phải cộng đồng nào, dân tộc nào cũng có được.

  Tiện đây tôi xin trích dẫn bài của tôi đă đăng:

  Nhân đây tôi xin mạn phép giải thích về nghĩa tương giải và tánh tương giải, tôi dùng từ nay cũng nhiều lần mà không giải thích e là sẽ có bạn đọc thắc mắc, nếu có ǵ không đúng xin các Bác và bạn đọc sửa và bổ xung dùm cho tôi:

  tôi hiểu rằng không có một Pháp( thế gian) đơn lẻ nào có thể áp đặt lên các Pháp khác, lịch sử thế giới đă chứng minh điều đó, khi người Phương Tây áp đặt cái văn minh của họ lên phần c̣n lại của Thế Giới họ đă được nhận những cái tát như trời dáng và khi phần c̣n lại của thế giới áp đặt cái vọng tưởng từ chiến thắng của họ lên quốc gia họ và lên thế giới th́ họ đă nhận được những cú đám sắt từ nhân dân của họ và trong vài chục năm tới cú đấm này sẽ được các dân tộc bị áp đặt tung ra nhiều hơn nữa.

  Pháp thế gian xuất từ chính các Pháp thế gian và viên dung trong Một th́ Pháp thế gian đó mới thành viên tánh và có tánh minh thế gian và khi sở hành đầy đủ công hạnh th́ mới viên măn tạo nên pháp khí của pháp tướng nơi biệt thể, biệt pháp và tánh viên măn ấy xuất nghĩa tương giải của biệt thể, biệt pháp

  Ví dụ như.

  Chân xuất từ Thiện, Chân xuất từ Mỹ, Chân xuất từ Nhân, Chân xuất từ Nghĩa, Chân xuất từ Lễ, Chân xuất từ Trí, Chân xuất từ Dũng, Chân xuất từ Liên Sỉ v.vv và chứ Chân này viên dung trong một người th́ người đó mới gọi là viên Chân tánh thế gian. Sự viên chân này sở hành đầy đủ công hạnh th́ mới gọi là viên măn.

  Cũng như vậy với các Pháp đơn lẻ riêng biệt khác như Thiện, Mỹ và Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Dũng, Liêm, Sỉ...

  xuất từ Các Pháp c̣n lại và viên dung trong một người th́ mới gọi là viên Pháp tánh thế gian đó c̣n không th́ chẳng gọi là viên Pháp tánh ấy.

  Và tất cả các viên tánh thế gian ấy cùng Viên Dung ḥa hợp trong một người và viên măn đối với người đó, điều đó cũng có nghĩa là tánh Viên Dung này đă sở hành đầy đủ công hạnh và viên măn th́ tánh viễn măn viên dung ấy xuất tánh tương giải tạo pháp tánh tương giải.

  Gọi là nghĩa tương giải mà chưa gọi là pháp tánh tương giải v́ từ xưa đến nay những người Á Đông mà đặc biệt là người Tàu họ chấp vào nghĩa tương giải này tại một biệt thể(biệt tướng của bản thể-nhân sinh quan) nhất định chẳng phải là tổng thể(tổng tướng của bản thể-vũ trụ quan) nên chẳng thể gọi đó là tánh tương giải mà gọi là nghĩa tương giải v́ không viên dung.

  Nghĩa tương giải chỉ có thể chở thành pháp tánh tương giải khi đă minh được sự viên dung của Nghĩa tương giải trong Pháp tánh bao la của Thế Gian với các Pháp cơ bản là Chân, Thiện, Mỹ, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Dũng, Liêm, Sỉ...

  Trên đây là tất cả những ǵ tôi hiểu về pháp tánh tương giải nếu có ǵ sai xót xin các học giả sửa và bổ xung dùm cho tôi.

  Đôi ḍng kính cẩn.”

 10. #10
  sở không
  Khách

  Hữu vi và Vô vi

  Bản nguyên nơi ta trong đó từ buổi chưa khởi nguyên chỉ có ánh sáng hào quang thanh tịnh và trong sạch thường trụ bao trùm khắp thấy bên cạnh nó là huyền không. (lục thức chẳng thể đến chỉ có bản giác diệu minh mới giác mà thức được)

  Huyền không giao ḥa và cảm xạ với ánh sáng thanh tịnh và trong sạch mà cơi huyền Năng cái tánh động mà hiện pháp tương giải.

  Pháp tương giải ở đây có hai, pháp tương giải hữu vi và pháp tương giải vô vi.

  1 Sao gọi là pháp tương giải hữu vi? bởi là v́ nó là phần vật chất hữu vi, nó tương giải trong luật tánh và lư tánh của vật chất thế gian để tạo nên vũ trụ mà lục thức có thể thức được. Gọi nó là pháp tương giải hữu vi chính là v́ cái tương giải trên đó và pháp tương giải hữu vi này của vật chất đều tuân theo quy luật sanh thành trụ diệt.

  2 Sao gọi là pháp tương giải vô vi? Bởi v́ đây nói về mặt tâm thức, khi huyền không giao ḥa được cảm xạ từ ánh sáng của sự trong sạch và thanh tịnh mà cơi huyền Năng cái tánh động th́ tại chính khởi điểm Năng “động tánh” này là tác nhân đầu tiên của Đấng sáng tạo nên vũ trụ này.

  Cả Động, Khí, Tướng Huyền của Đấng Sáng Tạo đồng sanh mà cùng viên dung (viên dung trong môi trường huyền tánh) tích hợp dần cho đến khi Thương huyền viên măn như một khối cầu và sự Sáng Tạo ra vũ trụ bắt đầu.

  Tại thời điểm này Đấng Sáng Tạo hoàn toàn viên măn cả về Thân Tướng và Thể Tánh. Lục thức chẳng thể biết được điều này chỉ có thể dựa vào tâm linh để ngộ giải một phần rất nhỏ hoặc dựa vào bản giác diệu minh để thức hoàn toàn.

  Tương giải vô vi là tương giải hướng về tánh thanh tịnh, trong sạch và thường trụ trong nội tâm mà từ thủa ban đầu được cảm xạ vậy.

  Pháp tương giải vô vi là như vậy chỉ có thăng tiến đến bất diện chứ chẳng đoạn, vô thường, bất tịnh, cấu như pháp tương giải hữu vi mà lục thức thấy được từ những thể có vỏ ngoài vật chất bao quanh.

  Sự Sáng Tạo này là thống nhất theo chân lư nhất thể, tôi chỉ lấy ví dụ nhỏ về tính nhất thể này, trong tất cả các niềm tin tôn giáo trên thế giới chúng ta thấy chỉ có một Thượng Đế chứ không có nhiều Thượng Đế, Nếu như Sự Sáng Tạo của Đấng Sáng Tạo không nhất thể th́ ắt hẳn phải có nhiều Thượng Đế chứ không phải một và điều này đồng nghĩa với việc có nhiều vũ trụ chứ không phải là một vũ trụ duy nhất.

  Trên đây chỉ là sự chứng thực của cá nhân tôi đối với khởi nguyên của vũ trụ không ép buộc hay áp đặt cho bất kỳ ai, mục đích của tôi là giới thiệu với bạn đọc một góc nh́n mang tính cá nhân để mọi người tham khảo về thủa ban đầu.

  Đôi ḍng thô thiển

  Trân trọng

  Thanh tịnh hào quang vô lượng bờ
  Huyền không một mẩu tṛn như mơ
  Năng huyền động tánh hữu, vô nở
  Hữu đối vô vi giấc mộng hờ
  Pháp hữu tại nhân tương giải đó
  Khoe phần lư tánh vật thêm tṛ
  Vô vi tương giải phàm không tới
  Nhân cảm hào quang, xạ cứu đời

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 2
  Last Post: 09-09-2013, 03:58 AM
 2. Replies: 46
  Last Post: 09-03-2013, 08:47 AM
 3. Replies: 3
  Last Post: 27-11-2012, 05:59 AM
 4. Replies: 1
  Last Post: 19-09-2012, 07:51 PM
 5. Replies: 5
  Last Post: 09-09-2010, 02:02 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •