Cha là Phạm Chính và mẹ là Trần thị Đầu t́m người con trai tên là Phạm Minh Quang sinh năm 1963, đi vượt biên năm 1979. Trước ở 7 Tăng Bạt Hổ, Phường Hải Châu II, thành phố Đà Nẵng Việt Nam. Hiện gia đ́nh ở tại 925 Knickerbocker Dr, CA 95210. Nếu ân nhân nào biết được tin con tôi, xin liên lạc về số (209)244-6580 hoặc (209)478-8462
Thân nhân kính hậu tạ. Cảm ơn.