Lưỡibò.

Cắt mẹ nó đi luộc một nồi.
Ba miền hợp lại nhậu lai rai.
Toàn Dân thề quyết chung lòng trí́.
Cả Nước đồng tâm nguyện góp tay.
Sức cả Cha Ông hoài dựng Nước.
Phận hèn con cháu nhớ vun bồi.
Lưỡi bò ngoắt nghoéo hòng le liếm.
Cắt cụt ngay thôi sợ đéo gì.
.