Nhà dân chủ Ngô Quỳnh đă được trả tự do khỏi nhà tù Ba Sao Nam Hà, Hà Nam 3 tháng trước hạn tù 3 năm. Anh vẫn bị 3 năm quản chế theo án ṭa trước đây.

Nói chuyện với đài Á Châu Tự Do ngay sau khi rời trại giam, anh cho biết một chi tiết ngộ nghĩnh là anh có trong tay bản án quyết định trả tự do vào ngày 10 tháng 6, trong khi trại giam nhất quyết giam giữ tới tháng 10. Sau đó trại giam lại có bản án khác.

Sinh viên Ngô Quỳnh lâm cảnh lao lư từ mùng 10 tháng 9 năm 2008 chỉ v́ tham gia biểu t́nh chống hành động xâm lược của TQ.

Mời quư vị nghe toàn bộ cuộc phỏng vấn Ngô Quỳnh được đăng tải trên trang Web này.

* Source: http://rfavietnam.wordpress.com/2011...#7879;t-nam-3/

- http://www.rfa.org/vietnamese/