Blogger Phạm Viết Đào - Có thể coi đoạn mở đầu B́nh Ngô đại cáo của Nguyễn Trăi trong là một đúc kết, một định đề lịch sử tiên liệu trước về sự lâm nguy của vận nước, cơ hội cho ngoại bang đến gây hấn đối với đất nước ta trong hết thảy mọi thời kỳ:

Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
Để trong nước ḷng dân oán hận
Quân cuồng Minh thừa cơ gây loạn
Bọn gian tà c̣n bán nước cầu vinh
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời
Nặng thuế khóa sạch không đầm núi…

Sự xâm lấn của ngoại bang đối với đất nước ta bao giờ cũng nhân cớ từ sự rối ren về chính trị của một triều đại nào đó khiến cho ḷng dân oán hận; một bộ phận tách ra thường là trong đám cung đ́nh, “con cha cháu ông”, v́ quyền lợi ích kỷ đă chạy đi liên kết với ngoại bang để bán nước cầu vinh cho bản thân ḿnh.

Triều Trần, ḍng tộc nhà Trần bên cạnh những anh hùng hào kiệt như Trần Hưng Đạo: Bệ hạ muốn hàng xin hăy chém đầu tôi đi đă; như Trần B́nh Trọng: Thà làm quỷ nước nam hơn làm vương đất bắc; như Trần Quốc Toản, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư th́ lại này ṇi ra Trần Ích Tắc…

Tương tự triều Lê bên cạnh những Lê Lợi, Lê Thánh Tông lại cũng nảy nói ra Lê Chiêu Thống ? Vậy Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống là ai và bước vào thế kỷ XXI này liệu đất nước ta c̣n tiếp tục nảy ṇi ra những kẻ cam tâm “ rước voi về dày mồ mả tổ tiên không ???”

Trần Ích Tắc (1254-1329) là con của vua Trần Thái Tông, em vua Thánh Tông, chú của vua Nhân Tông nhà Trần nước Đại Việt, tước hiệu là Chiêu Quốc Vương, phong tháng 5 năm 1267.

Đại Việt Sử kư Toàn thư (ĐVSKTT) có viết Ích Tắc là con thứ của Thượng hoàng [Trần Thái Tông], thông minh hiếu học, thông hiểu lịch sử, lục nghệ, văn chương nhất đời. Dù nghề vặt như đá cầu, đánh cờ, không nghề ǵ không thông thạo; từng mở học đường ở bên hữu phủ đệ, tập hợp văn sĩ bốn phương cho học tập, cấp cho ăn mặc, đào tạo thành tài như bọn Mạc Đĩnh Chi ở Bàng Hà, Bùi Phóng ở Hồng Châu v.v . . . gồm 20 người, đều được dùng cho đời…Đến 15 tuổi, thông minh hơn người, làu thông kinh sử và các thuật, vẫn c̣n có ư tranh đoạt ngôi trưởng đích. Ích Tắc đă từng gửi thư riêng cho khách buôn ở Vân Đồn xin quân Nguyên xuống nam.”

Khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai (1285), ngày 15 tháng 3, Ích Tắc đem cả gia đ́nh đi hàng giặc, được đưa về Trung Quốc và được Hốt Tất Liệt, vua nhà Nguyên, phong làm An Nam Quốc vương và chờ ngày đưa trở về nước. Sau khi quân Nguyên Mông đại bại, Trần Ích Tắc ở lại Ngạc Châu (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc) , giữ chức quan Hồ Quảng b́nh chương chính sự, gia phong tới Ngân Thanh vinh lộc đại phu rồi Kim tử quang lộc đại phu, nghi đồng tam tư và chết ở Trung Quốc mùa hè năm Thiên Lịch thứ 2 (1329) đời Nguyên Văn Tông, thọ 76 tuổi. Năm Chí Thuận thứ nhất (1330) được nhà Nguyên truy tặng tước Trung Ư vương

Lê Chiêu Thống tên húy là Duy Kỳ c̣n tên khác là Lê Duy Khiêm, cháu đích tôn của Lê Hiển Tông. Vào năm 1771 cha ông là Thái tử Lê Duy Vĩ do có hiềm khích với chúa Trịnh Sâm nên cả bốn cha con là Duy Vĩ, Duy Kỳ, Duy Trù và Duy Chi đều bị nhốt vào ngục Đề Lănh.

Đến năm 1782, sau khi Trịnh Sâm mất, quân lính ở phủ Trịnh làm loạn đă mở cửa ngục đưa Duy Kỳ về, ép vua Lê Hiển Tông và chúa Trịnh Khải lập làm Hoàng Thái tôn.

Vào tháng 7 năm 1786, vua Lê Hiển Tông trước khi qua đời đă trăn trối truyền ngôi lại cho người cháu trưởng là Duy Kỳ. Lúc này nhà Trịnh đă bị Tây Sơn đánh đổ, Duy Kỳ được Bắc B́nh Vương Nguyễn Huệ đưa lên ngôi với niên hiệu là Chiêu Thống. Nhưng sau khi Nguyễn Huệ cùng Nguyễn Nhạc kéo quân về Phú Xuân th́ nạn cát cứ ở Bắc Hà lại diễn ra, nạn đói hoành hành, nhân dân cực khổ. Trịnh Bồng là con cháu chúa Trịnh lại nổi lên, trở lại Thăng Long và tự lập ḿnh thành Nguyên soái Án Đô Vương lấn át nhà vua như trước khiến triều đ́nh rối ren. Lê Chiêu Thống kế vị Hiển Tông nhưng lại bất lực trong việc chống chọi với thế lực họ Trịnh.
Dựa vào thế lực của Nguyễn Hữu Chỉnh (trước là tướng của quận Việp Hoàng Ngũ Phúc, sau lại theo Tây Sơn), Chiêu Thống đánh bại quân Trịnh, đốt phá phủ chúa. Nguyễn Hữu Chỉnh nhân đó lộng quyền, chống lại Tây Sơn.

Cuối 1787, Nguyễn Huệ lại kéo quân ra Bắc dẹp loạn, chiêu tập các cựu thần văn vơ nhà Lê, lấy Sùng Nhượng Công Lê Duy Cận làm giám quốc. Trước sự tấn công dữ dội của quân Tây Sơn, Nguyễn Hữu Chỉnh và Lê Chiêu Thống chạy sang Quảng Tây cầu viện Măn Thanh.

Tướng Măn Thanh là Tôn Sĩ Nghị vào tháng 11 năm 1788 đă dẫn 29 vạn quân ồ ạt tiến vào Thăng Long trước sự dẫn đường và nội ứng của tàn quân Lê Chiêu Thống. Nhà Thanh phong cho Chiêu Thống làm An Nam quốc vương. Kể từ đây, Chiêu Thống tin tưởng hoàn toàn vào nhà Thanh. Dù trở lại ngôi vua, Chiêu Thống thực sự chỉ là bù nh́n của quân Thanh. Việc chủ yếu của vua lúc đó là luận công những người hộ giá và trị tội những người theo Tây Sơn. Ngoài ra, việc trong ngoài đều trong tay Sĩ Nghị. V́ âm mưu được trả thù, báo oán một cách ti tiện của ḿnh mà Lê Chiêu Thống đă dẫn giặc về nhà, trở thành một ông vua bán nước chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.

Mồng 5 tết năm Kỷ Dậu (1789), quân đội Tây Sơn do hoàng đế Quang Trung trực tiếp chỉ huy đă đánh tan 29 vạn quân Thanh ở g̣ Đống Đa giành lại độc lập cho Việt Nam. Lê Chiêu Thống đă cùng bầy tôi chạy theo tàn quân Thanh sang Trung Quốc. Sau 5 năm sống lưu vong trên đất khách, tháng 10 năm 1793, Lê Chiêu Thống chết ở Yên Kinh, thọ 28 tuổi, ở ngôi vua chưa được ba năm, kết thúc 354 năm trị v́ của triều đại nhà Lê.

Qua số phận của hai kẻ bán nước, cầu vinh: một ông vua bù nh́n Lê Chiêu Thống nhờ bám vào ngoại bang mà có chút quyền hành; hai là Trần Ích Tắc, một thân vương tham vọng muốn ngoi lên ngai vàng không thành, bất măn, quay sang liên kết với giặc. Cả hai kẻ phản phúc này đều có 2 điểm chung sau đây: Thuộc phe phái hoàng tộc ( con ông-cháu cha); hai là do cùng đường, do bất măn, không c̣n chỗ dung thân trên mảnh đất Đại Việt nên đă quay sang làm tôi tớ cho giặc…

C̣n ngày nay, nhiều kẻ không phải là do cùng đường như Lê Chiêu Thống, như Trần Ích Tắc; những kẻ không những không bị nhân dân bạc đăi, thậm chí c̣n nắm chức trọng quyền to, nhà cao, cửa rộng, ăn trên, ngồi trốc, bổng lộc ngập ngụa… nhưng do ḷng tham vô đáy nên chúng đă có nhiều việc làm gây nên những hậu quả đe dọa đến an ninh, an toàn lănh thổ quốc gia…

Vụ cho thuê trên 300.000 ha rừng trên 50 năm liệu có thể xếp vào loại hành vi rước “voi- rắn lạ…” về quê không?

Những kẻ sử dụng quyền hành được nhân dân trao rồi đây sẽ phải trả lời trước công luận, trước chính quyền, trước Quốc hội, trước nhân dân v́ sao dám làm những việc động trời trên. Nếu việc này không kịp thời được phát hiện và ngăn chặn triệt để th́: hậu quả của nó sẽ gây ra cho dân tộc này, đất nước này to gấp vạn lần so với những ǵ mà Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống từng làm ?!

Bởi đây không phải là hành vi của những kẻ cùng đường hay bị bạc đăi mà là: hành vi có tổ chức và nhân danh quyền lực nhà nước để thực thi ư chí cá nhân, nói theo cách nói của luật h́nh sự hiện đại!

bandoclambao