Mời quư vị nghe lời nói của ĐGM Phaolo Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công Lư – Ḥa B́nh của Hội đồng Giám mục Việt Nam:
Thao thức với vận mệnh đất nước, với những con người dám đứng lên xả thân với sự nghiệp chung, với lănh thổ thiêng liên của Tổ Quốc, ĐGM Phaolo Nguyễn Thái Hợp đă thẳng thắn lên án phiên ṭa dành cho Cù Huy Hà Vũ: Không thể chấp nhận ở thế kỷ 21 một vụ án như Cù Huy Hà Vũ.

Trong các văn bản kiến nghị về Bauxite Tây Nguyên, về kiến nghị trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ, phía Công giáo Việt Nam cùng với hàng ngàn tín hữu, nhiều linh mục kư đơn, th́ Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công Lư – Ḥa B́nh của HĐGMVN đă kư tên từ rất sớm.

Trước phiên ṭa bất chấp luật pháp, làm xấu mặt đất nước của nhà cầm quyền Việt Nam đối với vụ án “hai bao cao su đă qua sử dụng” với Cù Huy Hà Vũ, nhiều nhân sĩ, trí thức của đất nước, nhiều tôn giáo, công dân… đă lên án mạnh mẽ, nhiều nước và tổ chức quốc tế đă thẳng thắn yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng pháp luật do chính họ đưa ra.

Thế nhưng, bịt tai trước ḷng dân, trước sự thật và công lư, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn quyết đưa Ts Cù Huy Hà Vũ vào tù bằng những mánh lới bẩn thỉu.

Là một tổ chức tôn giáo lấy tiêu chí v́ con người và phục vụ con người, Giáo hội Công giáo Việt Nam đă lên tiếng mạnh mẽ bằng nhiều h́nh thức để yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam đáp ứng những điều cơ bản tối thiểu của một nhà nước Pháp quyền.

Thao thức với vận mệnh đất nước, với những con người dám đứng lên xả thân với sự nghiệp chung, với lănh thổ thiêng liên của Tổ Quốc, ĐGM Phaolo Nguyễn Thái Hợp đă thẳng thắn lên án phiên ṭa dành cho Cù Huy Hà Vũ: Không thể chấp nhận ở thế kỷ 21 một vụ án như Cù Huy Hà Vũ.

http://www.nuvuongcongly.net/xa-hoi/...-cu-huy-ha-vu/