(NLĐO)- Ngày 3-8, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến Đàm phán ṿng 7 cấp chuyên viên về Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết:

“Từ ngày 29-7 đến 1-8 tại Hà Nội đă diễn ra Đàm phán ṿng 7 cấp chuyên viên về Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc”.


Việt Nam - Trung Quốc nhất trí các tranh chấp trên Biển Đông
cần được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, qua 7 ṿng đàm phán, hai bên đă sơ bộ nhất trí với nhau về một số nguyên tắc như: Các tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết bằng các biện pháp ḥa b́nh, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982; Trong quá tŕnh giải quyết tranh chấp, cần nghiêm chỉnh thực hiện “Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC), không tiến hành bất cứ hành động nào nhằm mở rộng, phức tạp hóa tranh chấp, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Những vấn đề chỉ liên quan đến Việt Nam và Trung Quốc th́ giải quyết song phương, những vấn đề liên quan đến các bên khác th́ cần trao đổi giữa các bên liên quan.

Hai bên thỏa thuận sẽ tổ chức ṿng đàm phán tiếp theo trong năm nay. Thời gian cụ thể sẽ thỏa thuận qua đường ngoại giao.

http://nld.com.vn/20110803063624232p...-tren-bien.htm