PDA

View Full Version : Thơ Đường luật 1. BẾN TIÊU TƯƠNG
 2. Thi Pháp Thơ Đường Luật
 3. Bàn về thơ Đường luật
 4. Hỏi đáp về Thơ Đường Luật
 5. Bài I - Thơ Tứ Tuyệt vần bằng - loại 3 vần
 6. Bài II - Thơ Tứ Tuyệt vần bằng - loại 2 vần
 7. Bài III - Câu đối trong thơ Đường luật
 8. Bài IV - Thơ Tứ Tuyệt vần bằng có đối
 9. Bài V - Thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật vần bằng
 10. Bài VI - Thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật 4 vần bằng
 11. Bài VII - Thơ Thất Ngôn Bát Cú (Đường Luật) vần trắc
 12. Bài VIII - Thơ Ngũ Ngôn Bát Cú Đường Luật
 13. Bài IX - Các thể thức họa thơ Đường Luật
 14. Lan Anh tập làm thơ :D
 15. Bài Tập Dấu Chân Hoang
 16. các bác có thể dạy em làm những thể thơ này không
 17. Bài tập của Hoài Cổ
 18. T́nh thơ Đường Luật của Chân Sinh!
 19. Liên Hoàn Khúc - Lan Anh
 20. Học Làm Thơ Đường.
 21. LUẬT THƠ ĐƯỜNG LUẬT CỦA HOÀNG THỨ LANG
 22. Bến Tầm Dương