Tab Content
 • nguoi gia's Avatar
  24-07-2021, 06:00 PM
  17 công tŕnh nổi tiếng thế giới bị Trung Hoa 'đạo nhái' không thương tiếc https://nhinrabonphuong.blogspot.com/2021/06/17-cong-trinh-noi-tieng-gioi-bi-trung.html https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/17-cong-trinh-n-oi-tieng-gioi-bi-trung.html 17 công tŕnh nổi tiếng thế giới bị Trung Hoa...
  503 replies | 108468 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  23-07-2021, 05:45 PM
  Ba Bị, Ngáo Ộp bắt nạt trẻ con http://chimvie3.free.fr/82/nguyendu/nddg_BaBiNgaoOp_082a.htm https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/ba-b-i-ng-ao-op-bat-nattre-con.html Ba Bị, Ngáo Ộp bắt nạt trẻ con * * * Hôm nay thay đổi không khí, tôi xin giới thiệt trang nhà: “Chim Việt Cành Nam” ở...
  503 replies | 108468 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  22-07-2021, 05:35 PM
  ĐẤU TỐ KIỂU MỸ – Chương # 79 https://avoice-for-thevoiceless.blogspot.com/2021/04/au-to-kieu-my-chuong-79.html https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/au-to-kieu-my-chuong-79-httpsavoice-for.html ĐẤU TỐ KIỂU MỸ – Chương # 79 Source: H́nh ảnh lịch sử - Google. Bao nhiêu người Việt...
  503 replies | 108468 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  21-07-2021, 05:45 PM
  TÂM THƯ CẢM TẠ – Chương # 87 https://avoice-for-thevoiceless.blogspot.com/2021/05/tam-thu-cam-ta-chuong-87.html https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/tam-thu-c-am-ta-chuong-87-httpsavoice.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên TÂM THƯ CẢM TẠ – Chương #...
  503 replies | 108468 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  20-07-2021, 05:40 PM
  CHUYỆN TÁI SINH CỦA JENNY (Tâm Diệu - Lưu Hà sưu tầm) http://www.buctranhvancau.com/new-blog/2021/5/26/chuyn-ti-sinh-ca-jenny-tm-diu-lu-h-su-tm https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/chuy-en-t-aisinh-c-ua-jenny-t-amdi-eu.html CHUYỆN TÁI SINH CỦA JENNY (Tâm Diệu - Lưu Hà sưu tầm) May 27, 2021...
  503 replies | 108468 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  19-07-2021, 06:33 PM
  NHỮNG HUYỀN THOẠI VỀ ĐẢNG DÂN CHỦ https://diendantraichieu.blogspot.com/2021/07/bai-186-nhung-huyen-thoai-ve-ang-dan-chu.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+DinnTriChiu+%28Diễn+Đàn+Trái+Chiều+%29...
  503 replies | 108468 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  18-07-2021, 06:20 PM
  HAI NƯỚC MỸ http://bacaytruc.com/index.php/10437-hai-n-c-m-ch-ng-95-tac-gi-nguy-n-t-ng-tu-n https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/hai-nu-oc-my-httpbacaytruc.html HAI NƯỚC MỸ – Chương # 95 --- (Tác giả : Nguyễn Tường Tuấn) Tác giả: Nguyễn Tường Tuấn Ngày đăng: 2021-07-16
  503 replies | 108468 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  17-07-2021, 07:00 PM
  Việc Mỹ rút quân có để lại cho Afghanistan một ngày 30/4? https://bienxua.wordpress.com/2021/07/14/viec-my-rut-quan-co-de-lai-cho-afghanistan-mot-ngay-30-4/ https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/vi-ec-my-r-utquan-co-e-lai-cho.html Việc Mỹ rút quân có để lại cho Afghanistan một ngày 30/4?...
  503 replies | 108468 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  16-07-2021, 05:51 PM
  TRẠI TẨY NĂO USA https://vietmania.blogspot.com/2021/07/trai-tay-nao-usa-bac-han-voi-dien-tich.html https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/tr-ai-tay-n-ao-usa-httpsvietmania.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên TRẠI TẨY NĂO USA Bắc Hàn với diện tích...
  503 replies | 108468 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  16-07-2021, 02:33 AM
  Thế Giới Nghĩ Ǵ Về Cuộc Bầu Cử 2020 Của Hoa Kỳ http://www.dslamvien.com/2020/10/ben-tach-tra-gioi-nghi-gi-ve-cuoc-bau.html https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/th-e-gioi-nghi-g-i-v-e-cuoc-bau-cu-2020.html Bên Tách Trà: Thế Giới Nghĩ Ǵ Về Cuộc Bầu Cử 2020 Của Hoa Kỳ Sunday, November 01,...
  503 replies | 108468 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  14-07-2021, 07:55 PM
  SỰ THẬT VỀ ĐẢNG CỘNG H̉A https://diendantraichieu.blo gspot.com/2021/07/bai-185-su-that-ve-ang-cong-hoa.html?utm_source= feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A +DinnTriChiu+%28Diễn +Đàn+Trái+Chiều+% 29 https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/s-u-that-ve-ang-cong-h-oa.html Bài...
  503 replies | 108468 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  13-07-2021, 05:53 PM
  Chiếc gông địa ngục: hé mở chuyện huyền bí về tâm linh, nhân quả và danh thắng tại Việt Nam https://www.ntdvn.com/van-hoa/chiec-gong-dia-nguc-he-mo-chuyen-huyen-bi-ve-tam-linh-nhan-qua-va-danh-thang-tai-viet-nam-30838.html...
  503 replies | 108468 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  12-07-2021, 05:46 PM
  Khai mở những điều huyền bí: Linh hồn có trọng lượng; thiện ác, công tội của con người có thể cân đong được? https://www.ntdvn.com/van-hoa/khai-mo-nhung-dieu-huyen-bi-linh-hon-co-trong-luong-thien-ac-cong-toi-cua-con-nguoi-co-the-can-dong-duoc-35771.html...
  503 replies | 108468 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  11-07-2021, 05:46 PM
  Hai người hiện đại đem thông tin từ cơi âm trở về https://www.ntdvn.com/van-hoa/hai-nguoi-hien-dai-dem-thong-tin-tu-coi-am-tro-ve-29655.html https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/hai-ngu-oi-hien-ai-em-th-ongtin-t-u-c.html Chớ thấy hiện tại chưa báo ứng mà bất chấp làm liều, ở bên kia đều...
  503 replies | 108468 view(s)
No More Results
About nguoi gia

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
1,804
Posts Per Day
0.91
General Information
Last Activity
25-07-2021 05:23 PM
Join Date
18-02-2016