Chậc, mới nhận đc. tin nhắn: ngày mai các bạn đừng đi biểu t́nh đó, nếu bị bắt sẽ rắc rối to, trường sẽ kỉ luật !!!!