Page 74 of 74 FirstFirst ... 24647071727374
Results 731 to 737 of 737

Thread: Lượm lặt đó đây

 1. #731
  Member nguoi gia's Avatar
  Join Date
  18-02-2016
  Posts
  2,029
  My life on the web

  https://nuocnha.blogspot.com/2022/06...psnuocnha.html

  My Blog: https://nuocnha.blogspot.com, and my facebook:
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100007194106085

  I started my blog in 2015:
  khi còn: vanhocvietnam.0catch .com
  sau đổi thành:
  http://nuocnha.blogspot.com/2015/10/...ocvietnam.html
  For facebook, i do not mention much:
  - Works at BAE Systems/formely Boeing
  - Studied at Dallas College North Lake Campus
  - Lives in Grand Prairie, Texas
  - From Grand Prairie, Texas
  I do not recall the exact time

  Tôi dùng thời gian rảnh rỗi để đi ngao du trên mạng mà biết được chân tướng của HCM:


  Tài liệu Hồ Chí Minh của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam
  https://bomtmr.blogspot.com/2015/03/...an-thu-va.html
  http://nuocnha.blogspot.com/2016/12/...quang-thu.html

  Độc-Lập hay Tay sai?
  http://nuocnha.blogspot.com/2016/07/...y-71-tuoi.html

  Gián điệp Hồ quang đóng vai Hô chí minh
  http://nuocnha.blogspot.com/2016/07/...-chi-minh.html

  Những bài viết của tôi có lẽ ít người biết, nên nhà cầm quyền VN chả thèm quan tâm tới.
  Sau tôi chuyển hướng tìm tòi những gì bổ ích thì đem về ĐĂNG LẠI. tôi để đường dẫn về bài gốc ở ngay đầu trang; ngụ ý đây không phải là công lao của tôi.

  Thí-dụ:
  Bí ẩn về việc đảng Cộng-sản lănh đạo nhà nước Việt-Nam nhượng lănh thổ, lănh hải cho Trung-quốc.
  http://nuocnha.blogspot.com/2018/09/...1-httpwww.html
  http://nuocnha.blogspot.com/2018/09/...2-httpwww.html
  http://nuocnha.blogspot.com/2018/09/...3-httpwww.html

  Việc này có lẽ không làm tác-giả gốc phật ý; tôi không bị làm khó dễ cho tới gần đây, có lẽ từ năm ngoái.
  Theo thông lệ tôi đăng bài trên Blog:
  a/ https://nuocnha.blogspot.com
  b/ https://ydan.org/
  c/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100007194106085

  Lần đầu tiên tôi nhận được cảnh cáo có lẽ vài năm trước như sau:  Tôi gọi facebook và trình bày với họ. Họ không làm khó dễ nữa.

  Ít lâu sau tôi liền điền thêm dấu (#) và đường dẫn để khỏi mất công lôi thôi với facebook
  https://nuocnha.blog#spot.com
  ((Blog bị 'cấm' bởi Facebook; xin quư vị 'copy' đường dẫn trên rồi 'paste' vào 'notepad'; sau đó xoá (#) để có đường dẫn đúng)Xin vui lòng coi từ Blog của tôi, có thêm hình ảnh ở những nơi thích hợp)
  (Vì Facebook cấm địa chỉ của trang nguyên thủy. Tôi tạm dùng địa chỉ "ydan.org")

  khi trang https://ydan.org/
  cũng bị cấm, tôi cũng làm tương tương tự:
  https://y#dan.org/

  Hôm 1/6/2022, tôi chỉ đăng:
  https://nuocnha.blogspot.com
  Cũng bị cấm:


  Tôi quyết định sẽ chỉ đăng trên facebook những gì của tôi thôi.


  (06/03/2022)

 2. #732
  Member nguoi gia's Avatar
  Join Date
  18-02-2016
  Posts
  2,029
  CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - NGƯỜI XÂY ĐẮP NỀN MÓNG QUAN HỆ HỮU NGHỊ
  VIỆT NAM - TRUNG QUỐC (TRƯỚC NĂM 1945)


  http://www1.archives.gov.vn/Trienlam...m/Chude1_8.asp
  bờM ®™ Blog: Tài liệu Hồ Chí Minh của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam (bomtmr.blogspot.com )
  Tái lập lại trang nhà của đường dẫn trên cùng đã bị xoá ít lâu sau khi Dr. Trần ở Vietland.org đăng thông tin này.
  Ông ta bị giết ít lâu sau đó.
  vanhocvietnam (nuocnha.blogspot.co m)
  Văn pḥng Bát Lộ Quân, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đă ở và làm việc cuối năm 1938. Di tích được Nhà nước Trung Quốc xếp hạng cấp quốc gia năm 1988.
  Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh.
  广西省桂林市八路军办事处,阮爱国同志曾经 居住和1938年年底工作的地方。1988 年得以中国列为国家级文物保护 单位。
  资料:胡志明博物馆
  Ba Lu Jun Office in Xian, Shanxi Province, where President Hochiminh lived and worked in the end of 1938 and was recognized by the State of China as national relic in 1988.
  Source: Ho Chi Minh Museum Biển xếp hạng di tích văn pḥng Bát Lộ quân ở thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây.
  Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh.
  在广西桂林市的八路军办事处旧 址牌匾
  资料:胡志明博物馆
  The Ba Lu Jun Office's national relic plate in Xian.
  Source: Ho Chi Minh Museum  https://i.postimg.cc/sfbqc0n8/HoQuang.png


  Sơ yếu lư lịch của Hồ Quang (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại Lớp huấn luyện Nam Nhạc thuộc tỉnh Hồ Nam. Năm1939. Hồ Quang - Phụ trách điện đài – 38 tuổi - Quảng Đông - Thiếu tá - tốt nghiệp Đại học Lĩnh Nam – Giáo viên trường Trung học. Biết ngoại ngữ, quốc ngữ. (ảnh 1, ảnh 2)
  Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
  胡光(即胡志明主席)1939年在湖南省南 岳培训班的简历。 胡光—电台员---38岁----广东----少校 ----毕业于岭南大学------中学教师。会外语和国语
  资料:中国档案
  Huguang's curriculum vitae (i.e. President Ho Chi Minh) in training course in Xinan province. 1939. Huguang – In-charge of radio transmission – 38 years old – Guangdong - Majority – graduated from Linh Nam university – teacher of secondary school, ability of foreign languages, national language.
  Source: Chinese Archives


  Thôn Lộ Mạc, ở ngoại ô thành phố Quế Lâm, nơi Nguyễn Ái Quốc làm việc tại pḥng Cứu vong, thuộc Văn pḥng Bát Lộ Quân. Năm 1938 – 1939.
  Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
  桂林市郊区 路莫村,1938---1939年阮爱国在八路军办事处的救亡 室工作的地方。
  资料:中国档案
  Lo mac village at the countryside of Guilin where Nguyen Ai Quoc worked at Jiuwang room, Ba Lujun Office. 1938-1939
  Source: Chinese Archives Nhà số 77, đường Kim Bích, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Năm 1940, đồng chí Hồ Quang đă ở đây để liên lạc với Ban Hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương.
  Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh.
  中国云南省昆明市金碧路77号1940年胡 光同志曾在此居住旨在和印度支那共产党的海 外部联系。
  资料:胡志明博物馆
  The house No.77, Jin Bi street, Kunming city, Yunnam Province, China, where comrade Huquan stayed
  in 1940 to contact with oversea Committee under China’s Communist Party
  Ho Chi Minh Museum


  Đại Quan lầu ở Côn Minh, nơi Nguyễn Ái Quốc tháng 02/1940 từ Quế Lâm đến Côn Minh liên lạc với Ban ngoài nước của Đảng Cộng sản Đông Dương.
  Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc
  昆 明 大 观 楼,1940年2月阮爱国同志从桂林到昆明 与印度支那共产党的海外组织联 络的地方。
  资料;中国档案提供
  Daguan Lou in Kunming where Nguyen Ai Quoc came to Kunming from Guilin to contact with In February 1940, comrade Nguyen Ai Quoc arrived in Kunming from Guilin to contact with the oversea committee of Indochina Communist Party.
  Source: Chinese Archives
  Văn pḥng Bát lộ quân tại Trùng Khánh. Năm 1940, đồng chí Hồ Chí Minh từ Côn Minh đến Trùng Khánh gặp Chu Ân Lai trao đổi về thời cuộc và nghỉ lại ở một pḥng trên tầng 2 của Văn pḥng.
  Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
  重庆八路军办事处,1940年胡志明从昆明 到重庆会见周恩来讨论时代局势的地方,在办 事处2楼的一个房间小住。
  资料:中国档案
  Ba Lu Jun’s office in Chongqing. Ho Chi Minh used to stay in a room at 2nd floor of the Office when he traveled from Kunming to Chongqing to exchange views with Zhou Enlai on situations of that time.
  Source: Chinese Archives


  Bản Ngàn Tấy, thôn Linh Quang, xă Thiện Bàn, huyện Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây – nơi ở của học viên lớp học chính trị năm 1940, đồng chí Hồ Quang (tức Nguyễn Aí Quốc) và đồng chí Vơ Nguyên Giáp thường đến.
  Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh.
  广西省靖西县善盘乡灵光村万西寨是1940 年参加政治训练的学员居住的地方,胡光同志 (阮爱国)和武元甲同志经常去 的地方。
  资料:胡志明博物馆
  Ngan tay hamlet, Lingguang village, Shanpan commune, Jingxi district, Guangxi province where stayed traineesof political course in 1940 and frequented comrade Huquan (i.e Nguyen Ai Quoc) and comrade Vo Nguyen Giap.
  Source: Ho Chi Minh Museum Ngôi nhà trong miếu thờ Đại Hoàng ở khu vực Tiểu Đông Môn, huyện Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây là nơi tổ chức lớp huấn luyện cho các học viên Việt Nam vào năm 1940. Đồng chí Hồ Quang thường đến gặp và giao nhiệm vụ cho các học viên.
  Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  广西省靖西县小东门区大黄庙的房子是194 0年为各越南学员组织各培训班的地方。胡光 同志经常到此会见和给学员们交 代任务。
  资料:胡志明博物馆
  The house in a temple worshipping Dahuang at Xiaodongmen area in Jing Xi district, Guangxi province where the training course for Vietnamese trainees was held in 1940 and frequented comrade Huquan in order to meet trainees and entrust them with tasks.
  Source: Ho Chi Minh Museum


  Hai ngôi nhà ở phố Bạch Sa, huyện Long Châu, Quảng Tây, là điểm liên lạc bí mật của Đảng Cộng sản Việt Nam vào những năm 30 – 40 của thế kỷ XX.
  Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
  广 西 省 龙 州 县 白 沙 街 两 座 房 屋, 是 二 十 世 纪 30至40 年 代, 越 南 共 产 党 的 秘 密 联 络 地 点
  资料:中国档案
  Two houses on Bach Sa street, Long Chau district, Guangxi province, which are also the secret liaison venue of Vietnam’s Communist Party during the years 1930s and 1940s of the 20thcentury.
  SOURCE: CHINESE ARCHIVES
  Ga Chỉ thôn, nơi đường sắt Vân Nam - Việt Nam chạy qua. Từ tháng 4 đến tháng 5/1940, đồng chí Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí trong Ban ngoài nước của Đảng Cộng sản Đông Dương đă đến Mông Tự, Chỉ thôn, Khai Viễn… dọc theo đường sắt Vân Nam - Việt Nam để chỉ đạo công tác bí mật của Đảng.
  Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
  址村车站滇---越铁路经过的地方。1940年4,5月份, 阮爱国同志及印度支那共产党海外组织各同志 们沿着滇---越铁路到达学自,址村,开远。。。指挥党的 秘密工作。
  资料:中国档案
  Zhi Cun station where the Yun Nan - Vietnam railway go across. From April to May 1940, comrade Nguyen Ai Quoc and other comrades of the oversea committee of Indochina Communist Party went along the Yun Nan - Vietnam railway to Meng Zi, Zhi Cun, Kai Yuan in order to direct the clandestine work of the Party.
  Source: Chinese Archives

 3. #733
  Member nguoi gia's Avatar
  Join Date
  18-02-2016
  Posts
  2,029
  Nữ hoàng Anh

  https://nuocnha.blogspot.com/2022/06...-k-y-ni-e.html
  Nữ hoàng Anh vừa hưởng lễ kỷ niệm 70 năm ở cương vị nữ hoàng.

  Born: April 21, 1926 (age 96 years), Bruton Street, London, United Kingdom

  Watch: Queen Elizabeth II's Platinum Jubilee celebrations begin
  https://www.youtube.com/watch?v=RSRiTjUbDOI

  It was the first time that any British monarch celebrated the 70th anniversary of their reign. Elizabeth II is the third-longest reigning verified sovereign monarch in history.
  No. Name Duration (days)
  1 Louis XIV 26,407 (Vua Pháp)
  2 Bhumibol Adulyadej 25,694 (Vua Thái)
  3 Elizabeth II 25,689 (Nữ hoàng Anh)

  Theo nhãn quan Phật-giáo, thì nữ hoàng Elizabeth II là người có phước báu rất lớn. Bà ở ngôi 70 năm, và được sự ngưỡng mộ, quý mến của dân chúng.

  Có những vị vua không được dân quý trọng; có dịp là họ nổi loan, và giết chết.

  Đơn cử vua Romanov của nước Nga.
  Sa Hoàng Nicholas II - Bi Kịch Của Vị Vua Cuối Cùng Của Nước Nga
  https://www.youtube.com/watch?v=B5eDBPQahh0


  The Russian Imperial Romanov family (Nicholas II of Russia, his wife Alexandra Feodorovna, and their five children: Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, and Alexei) were shot and bayoneted to death[1][2] by Bolshevik revolutionaries under Yakov Yurovsky on the orders of the Ural Regional Soviet in Yekaterinburg on the night of 16–17 July 1918.
  .
  https://i.postimg.cc/7Y8MQPGF/Louis-XVI.jpg
  Louis XVI (Louis-Auguste; French pronunciation: ​[lwi sɛːz]; 23 August 1754 – 21 January 1793)


  Louis XVI was the last King of France before the fall of the monarchy during the French Revolution. He was referred to as Citizen Louis Capet during the four months just before he was executed by guillotine.
  .
  Tại xứ sở con cháu "Thái Dương Thần Nữ".
  Các vua theo niên-hiệu triều đại:
  Heisei (平成) – B́nh Thành: 1989 – 2019
  Shōwa (昭和) – Chiêu Ḥa: 1926–1989
  Taishō (大正) – Đại Chính: 1912–1926
  Meiji (明治) – Minh Trị: 1868–1912
  Keiō (慶応) – Khánh Ứng: 1865—1868
  Genji (元治) – Nguyên Trị: 1864—1865
  Bunkyū (文久) – Văn Cửu: 1861—1864
  Man’en (万延) – Vạn Diên: 1860—1861
  Ansei (安政) – An Chính: 1854—1860
  Kaei (嘉永) – Gia Vĩnh: 1848—1854
  Kōka (弘化) – Hoằng Hóa: 1844—1848
  https://i.postimg.cc/cJHQ8r2n/Naruhito.jpg
  Naruhito is the Emperor of Japan. He acceded to the Chrysanthemum Throne on 1 May 2019, beginning the Reiwa era, following the abdication of his father, Akihito. He is the 126th monarch according to Japan's traditional order of succession.

  NHẬT BẢN: ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC VỚI NHỮNG NÉT VĂN HOÁ "CHẲNG GIỐNG AI"
  https://www.youtube.com/watch?v=RynTqbplyLE

  -o0o-

  Nay ta trở về quê nhà để xem các vị vua Việt-Nam ra sao.

  Emperor Duy Tân (Hanoi: [zwi˧ tən˧], Hán tự: 維新, lit. "renovation";[1] 19 September 1900 – 26 December 1945), born Nguyễn Phúc Vĩnh San, was an emperor of the Nguyễn Dynasty who reigned for 9 years between 1907 and 1916.

  Đây là vị vua đã dám chống Tây. Pháp phế vua Duy Tân và đem đi đày ở đảo Reunion trong vùng biển Ấn-Độ. Nơi đây cũng là chỗ chúng đày vua cha "Thành-Thái" của ngài.

  https://i.postimg.cc/m2mk18sm/Dao-Reunion-svg.png
  Vì thời-thế đổi thay, vua đã đăng lính của Pháp, lấy vợ pháp:
  1st Wife: Mai Thị Vàng (1899–1980)
  2nd Wife: Marie Anne Viale (b.1890)
  3rd Wife: Fermande Antier (b.1913)
  4th Wife: Ernestine Yvette Maillot (b.1924)

  Charles de Gaulle của Pháp thảo luận với nhà vua để sắp xếp chuyện về Việt-Nam làm vua. Nhưng chuyến máy bay chở vua đã lâm nạn ở Châu Phi; vua bị tử nạn. Niềm hy-vong của nhiều người xụp đổ theo.

  Năm 1987, nhà cầm quyền đương thời cho phép các người của Nguyễn Phước tộc cải táng ngài về lại quê nhà.

  Return of emperor Duy tan's tomb back to Vietnam in 1987.
  .

  Vua Bảo Đại là vị vua thứ 13 của nhà Nguyễn, và cũng là vị vua cuối cùng. Từ năm 1926 tới năm 1945, nhà vua đã làm được một số cải cách nhưng không đáng là bao, trong khi những điều ông muốn thì không thể làm được; Ông đã than khi viết hồi ký:
  “Sau nhiều năm sống tự do tôi có cảm tưởng từ nay bước vào nơi giam cầm…”

  https://i.postimg.cc/43VXP1Dk/Bao-Dai-1926.jpg
  https://i.postimg.cc/50JbRCJH/HoiLoan.jpg
  https://i.postimg.cc/nV0p3rPz/Emperor-B-o-i.jpg

  Vua Bảo Đại khi lên ngôi (1925-1945)


  Declaration of Empire of Vietnam in 1945
  https://i.postimg.cc/ncWZt5Zf/Baodai1.jpg

  Chân dung Bảo Đại thời kỳ 1952-1954.


  Abdication ceremony of Bảo Đại.
  Ông qua đời vào 5 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 1997 tại Quân y viện Val-de-Grâce,[59] hưởng thọ 83 tuổi. Cựu hoàng Bảo Đại là vị vua thọ nhất của nhà Nguyễn. Ông cũng là một phế đế sống thọ nhất trên thế giới thời hiện đại.


  Bảo Đại's burial place in the Cimetière de Passy, Paris

  Vua Bảo Đại – Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Của Triều Nguyễn Có Cống Hiến Ǵ Cho Đất Nước Việt Nam ?
  https://www.youtube.com/watch?v=UnSWj-896N0

  Đây là sản-phẩm của chế-độ hiện hành. Họ nói tốt cho tên gián-điệp Hồ quang.


  Sau là bài phân tích của tôi.
  http://nuocnha.blogspot.com/2016/12/...quang-thu.html
  (Ngày 8, tháng 6, 2022)

 4. #734
  Member nguoi gia's Avatar
  Join Date
  18-02-2016
  Posts
  2,029
  Chuyện dài facebook!

  http://nuocnha.blogspot.com/2022/06/...-qua-ngay.html

  Hôm qua, ngày 11, tháng 6; tôi trích đoạn đầu của bài "Nữ Hàng Anh Hưởng Lễ 70 năm tại Vi" và đăng ở trang "facebook của tôi ở:
  https://www.facebook.com/son.nguyen.1884787
  Tôi bỏ hết các đường dẫn khác, làm như một bài viết khác. Facebook cho tôi đăng. Hôm nay tôi lấy khúc thứ hai, đoạn nói về các vua của Việt-Nam. Tôi cũng làm tương tự.
  Nhưng khi đăng thì gặp chuyện sau:

  Tôi không hề đả động gì đến blog https://nuocnha.blogspot.com của tôi. Vậy mà như hình trên; facebook biết rõ về tôi !!!
  Điệu này chắc tôi không thể dùng facebook được nữa !!!
  Không lẽ chỉ dựa vào các hình tôi đã đăng ở https://postimages.org mà biết được tôi?
  -o0o-
  Sau đây là phần tôi dùng hôm nay:
  Nay ta trở về quê nhà để xem các vị vua Việt-Nam ra sao.

  Emperor Duy Tân (Hanoi: [zwi˧ tən˧], Hán tự: 維新, lit. "renovation";[1] 19 September 1900 – 26 December 1945), born Nguyễn Phúc Vĩnh San, was an emperor of the Nguyễn Dynasty who reigned for 9 years between 1907 and 1916.
  Đây là vị vua đã dám chống Tây. Pháp phế vua Duy Tân và đem đi đày ở đảo Reunion trong vùng biển Ấn-Độ. Nơi đây cũng là chỗ chúng đày vua cha "Thành-Thái" của ngài.


  Vì thời-thế đổi thay, vua đã đăng lính của Pháp, lấy vợ pháp:
  1st Wife: Mai Thị Vàng (1899–1980)
  2nd Wife: Marie Anne Viale (b.1890)
  3rd Wife: Fermande Antier (b.1913)
  4th Wife: Ernestine Yvette Maillot (b.1924)
  Charles de Gaulle của Pháp thảo luận với nhà vua để sắp xếp chuyện về Việt-Nam làm vua. Nhưng chuyến máy bay chở vua đã lâm nạn ở Châu Phi; vua bị tử nạn. Niềm hy-vong của nhiều người xụp đổ theo.
  Năm 1987, nhà cầm quyền đương thời cho phép các người của Nguyễn Phước tộc cải táng ngài về lại quê nhà.

  Return of emperor Duy tan's tomb back to Vietnam in 1987.
  .
  https://i.postimg.cc/fWKT1BJM/B-o-i.jpg
  Vua Bảo Đại là vị vua thứ 13 của nhà Nguyễn, và cũng là vị vua cuối cùng. Từ năm 1926 tới năm 1945, nhà vua đã làm được một số cải cách nhưng không đáng là bao, trong khi những điều ông muốn thì không thể làm được; Ông đã than khi viết hồi ký:
  “Sau nhiều năm sống tự do tôi có cảm tưởng từ nay bước vào nơi giam cầm…”
  https://i.postimg.cc/43VXP1Dk/Bao-Dai-1926.jpg
  https://i.postimg.cc/50JbRCJH/HoiLoan.jpg
  https://i.postimg.cc/nV0p3rPz/Emperor-B-o-i.jpg

  Vua Bảo Đại khi lên ngôi (1925-1945)
  [url]https://i.postimg.cc/PrJh9HgM/Vi-t-Nam-tuy-n-b-c-l-p-1945.jpg[url]

  Declaration of Empire of Vietnam in 1945
  https://i.postimg.cc/ncWZt5Zf/Baodai1.jpg

  Chân dung Bảo Đại thời kỳ 1952-1954.

  Abdication ceremony of Bảo Đại.

  Ông qua đời vào 5 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 1997 tại Quân y viện Val-de-Grâce,[59] hưởng thọ 83 tuổi. Cựu hoàng Bảo Đại là vị vua thọ nhất của nhà Nguyễn. Ông cũng là một phế đế sống thọ nhất trên thế giới thời hiện đại.

  Bảo Đại's burial place in the Cimetière de Passy, Paris

  Vua Bảo Đại – Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Của Triều Nguyễn Có Cống Hiến Ǵ Cho Đất Nước Việt Nam ?
  https://www.youtube.com/watch?v=UnSWj-896N0
  Đây là sản-phẩm của chế-độ hiện hành. Họ nói tốt cho tên gián-điệp Hồ quang.
  https://i.postimg.cc/sfbqc0n8/HoQuang.png
  Sau là bài phân tích của tôi.
  http://nuocnha.blogspot.com/2016/12/...quang-thu.html
  Biết được lý do ở ngay trên.
  (Ngày 12, tháng 6, 2022)

 5. #735
  Member nguoi gia's Avatar
  Join Date
  18-02-2016
  Posts
  2,029
  Thế Sự_5
  https://nuocnha.blogspot.com/2022/06...tu-hai-th.html

  Rút kinh-nghiệm từ hai thế-chiến, Tàu đỏ đang đi những bước chân nhỏ mong không ai chú ý tới hành động của mình. Tàu đỏ có mối lo làm sao có đủ lương thực nuôi hơn 7.4 tỷ dân. Họ đang mở rộng quan-hệ mong không ai để ý tới. Họ lần mò tới tận Nam bán cầu, gần Úc châu.
  Nhưng phóng viên NICK PERRY của Associated Press cũng biểt. Sau là lước dịch bài đăng ngày 25/5/2022.

  Thế sự 4
  https://nuocnha.blog#spot.com/2022/0...psnuocnha.html

  China wants 10 Pacific nations to endorse sweeping agreement
  By NICK PERRY, Associated Press - May 25

  https://www.msn.com/en-us/news/world...30a58100bef839

  WELLINGTON, New Zealand (AP) Tàu đỏ muốn 10 nước nhỏ ở Thái Bình Dương ủng hộ một thoả ước có tầm vọc rộng lớn từ An-Ninh tới Đánh Bắt Cá. Một thủ lĩnh báo-động đây là "Một cuộc chơi mà mọi luật lệ phải thay đổi". Đây là cách Tàu cộng muốn kiểm soát toàn vùng.


  FILE - A woman crosses the street near a billboard commemorating the state visit of Chinese President Xi Jinping in Port Moresby, Papua New Guinea, Nov. 15, 2018. China wants 10 small Pacific nations to endorse a sweeping agreement covering everything from security to fisheries in what one leader warns is a “game-changing” bid by Beijing to wrest control of the region. (AP Photo/Mark Schiefelbein, File)

  Phóng viên của Associated Press có được 1 bản dự thảo như sau:
  - Tàu đỏ muốn huấn luyện cảnh-sát, để lo an-ninh "truyền-thống và không truyền-thống", cũng như mở rộng sự hợp tác thi hành luật.
  - Tàu cũng muốn thiết lập một chương-trình đánh bắt cá ngừ.
  - Tham-gia chương trình mạng internet toà vùng.
  - Và lập các "Viện Khổng-Tử" và các lớp học tiếng Tàu.
  - Tàu cũng đề cập tới việc mở một vùng "Kinh-tế tự-do"

  FILE - Fiji's Prime Minister Prime Minister Frank Bainimarama, top left, talks with Chinese Premier Li Keqiang, top right, during a signing ceremony between the two countries at the Great Hall of the People in Beijing Tuesday, May 16, 2017. China wants 10 small Pacific nations to endorse a sweeping agreement covering everything from security to fisheries in what one leader warns is a “game-changing” bid by Beijing to wrest control of the region. (Nicolas Asfouri/Pool Photo via AP, File)

  Bộ-trưởng ngoại-giao Wang Yi và 20 người sẽ viếng thăm các nước trong vùng.

  FILE - Spectators hold a Chinese flag as they watch a ceremony to mark the opening of Independence Drive Boulevard in Port Moresby, Papua New Guinea, Friday, Nov. 16, 2018. China wants 10 small Pacific nations to endorse a sweeping agreement covering everything from security to fisheries in what one leader warns is a “game-changing” bid by Beijing to wrest control of the region. (AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool, File)

  Phát ngôn viên Ned Price của bộ Ngoại-giao Mỹ tỏ ý quan ngại về ý đồ của Bắc-kinh. Họ sẽ dùng thoả ước mới này để lũng đoạn các tiểu quốc trong vùng, và làm lệch cán cân trong vùng.
  Price cảnh báo Tàu đỏ thường ký những hiệp ước không rõ ràng về nhiều lãnh vực như Đanh cá, quản trị tài nguyên, mở mang, hỗ-trợ khai-thác cũng như về an-ninh.
  Tàu gởi các viên chức lo về an-ninh tởi khu vực.
  Wang Yi đang viếng 7 nước trong vùng là: Solomon Islands, Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu and Papua New Guinea trong cái gọi là "Viễn kiến Mở mang" .
  Ông ta cũng thảo luận trực tuyến với 3 nước còn lại: Cook Islands, Niue và The Federated States of Micronesia.  FILE - Vanuatu Prime Minister Charlot Salwai, left, and Chinese Premier Li Keqiang, right, shake hands at a signing ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, China Monday, May 27, 2019. China wants 10 small Pacific nations to endorse a sweeping agreement covering everything from security to fisheries in what one leader warns is a “game-changing” bid by Beijing to wrest control of the region. (Jason Lee/Pool Photo via AP, File)

  Tổng-thống David Panuelo của Micronesia loan báo cho lãnh tụ của các nước khác rằng nước ông KHÔNG ủng hộ dự ước này (Phóng viên của AP)
  TT Panuelo cũng nhấn mạnh thoả ước sẽ giúp Tàu thủ đắc, kiểm-soát việc đanh cá cũng như hệ thống viễn liên. Tàu có thể đọc được các thư điện tử, nghe lé các cuộc nói chuyện.


  FILE - Members of a Chinese honor guard march in formation before a welcome ceremony for Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare at the Great Hall of the People in Beijing, Wednesday, Oct. 9, 2019. China wants 10 small Pacific nations to endorse a sweeping agreement covering everything from security to fisheries in what one leader warns is a “game-changing” bid by Beijing to wrest control of the region. (AP Photo/Mark Schiefelbein, File)

  TT Panuelo gọi dự thảo là một cuộc chơi lớn trong đời tôi, nó sẽ dẫn tới một cuộc chiến-tranh lạnh, hay có thể là thế chiến.


  FILE - Samoa Prime Minister Tuilaepa Lupesoliai Sailele Malielegaoi, left, shakes hands with Chinese President Xi Jinping at the Great Hall Of The People Tuesday, Sept. 18, 2018, in Beijing. China wants 10 small Pacific nations to endorse a sweeping agreement covering everything from security to fisheries in what one leader warns is a “game-changing” bid by Beijing to wrest control of the region. (Lintao Zhang/Pool Photo via AP, File)

  Cũng như những tiểu quốc trong vùng, Micronesia đang bị lôi kéo giữa hai đại cường có quyền lợi đối nghịch nhau Mỹ, va Tàu đỏ.
  Micronesia có liên lạc mật thiết với Hoa-Thịnh-Đốn qua "Compact of Free Association"; nhưng cũng có một thư của TT Panuelo gởi Tàu đỏ “Great Friendship”.

  Tháng trước Tàu đỏ đã ký với Solomon Islands thoả ước sau:
  https://apnews.com/article/china-aus...7c8f92312841c7

  Theo như thoả ước, Tàu đỏ có thể gởi quân-đội tới, và cũng có thể lập một căn cứ quân-sự ở đó; mặc dù cả hai đều chối không có chuyện đó.

  File - Ships are docked offshore in Honiara, the capital of the Solomon Islands, Nov. 24, 2018. The Solomon Islands switched diplomatic recognition from Taiwan to China on Monday, Sept. 16, 2019, becoming the latest country to leave the dwindling Taiwanese camp. China wants 10 small Pacific nations to endorse a sweeping agreement covering everything from security to fisheries in what one leader warns is a “game-changing” bid by Beijing to wrest control of the region. (AP Photo/Mark Schiefelbein, File)


  FILE - Kiribati's President Taneti Maamau, left, and Chinese Premier Li Keqiang pose for a photo before a meeting at the Great Hall of the People in Beijing, Monday, Jan. 6, 2020. China wants 10 small Pacific nations to endorse a sweeping agreement covering everything from security to fisheries in what one leader warns is a “game-changing” bid by Beijing to wrest control of the region. (AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool, File)


  FILE - Kiribati's President Taneti Maamau, left, and Chinese President Xi Jinping walk together during a welcome ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, Monday, Jan. 6, 2020. China wants 10 small Pacific nations to endorse a sweeping agreement covering everything from security to fisheries in what one leader warns is a “game-changing” bid by Beijing to wrest control of the region. (AP Photo/Mark Schiefelbein, File)


  FILE - A display case of photos is seen outside the Chinese Embassy in Honiara, Solomon Islands, April 2, 2022. China wants 10 small Pacific nations to endorse a sweeping agreement covering everything from security to fisheries in what one leader warns is a “game-changing” bid by Beijing to wrest control of the region. (AP Photo/Charley Piringi, File)

  https://i.postimg.cc/nhJ5cmFF/Chinese-flag.jpg
  The Chinese flags flies at their embassy in Nuku'alofa, Tonga, Monday April 8, 2019. China wants 10 small Pacific nations to endorse a sweeping agreement covering everything from security to fisheries in what one leader warns is a “game-changing” bid by Beijing to wrest control of the region. (AP Photo/Mark Baker)

  Phụ Lục:
  https://apnews.com/article/wang-yi-b...bc3e7c216a0ef8

  https://i.postimg.cc/mgjdL6pj/Solomon-Islands-svg.png
  The Solomon Islands, a nation of hundreds of islands in the South Pacific, has many WWII-era sites. Guadalcanal, a province and one of the archipelago’s largest islands, honors fallen Allied soldiers at its U.S. War Memorial. Guadalcanal is also home to the nation’s capital, Honiara, whose bustling Central Market showcases the islands’ produce and traditional handicrafts.

  https://i.postimg.cc/J070L0sP/Kiriba...ntered-svg.png
  Kiribati, officially the Republic of Kiribati, is an island country in the central Pacific Ocean. The permanent population is over 119,000, more than half of whom live on Tarawa atoll. The state comprises 32 atolls and one remote raised coral island, Banaba.

  https://i.postimg.cc/Y0X9q7gk/Samoa-...ntered-svg.png
  Samoa, officially the Independent State of Samoa and until 1997 known as Western Samoa, is a Polynesian island country consisting of two main islands; two smaller, inhabited islands; and several smaller, uninhabited islands, including the Aleipata Islands.

  https://i.postimg.cc/bYLdRx5M/Fiji-svg.png
  Fiji, a country in the South Pacific, is an archipelago of more than 300 islands. It's famed for rugged landscapes, palm-lined beaches and coral reefs with clear lagoons. Its major islands, Viti Levu and Vanua Levu, contain most of the population. Viti Levu is home to the capital, Suva, a port city with British colonial architecture. The Fiji Museum, in the Victorian-era Thurston Gardens, has ethnographic exhibits.

  https://i.postimg.cc/3JRNfy5w/Tonga-...ntered-svg.png
  Tonga is a Polynesian kingdom of more than 170 South Pacific islands, many uninhabited, most lined in white beaches and coral reefs and covered with tropical rainforest. The main island, Tongatapu, is protected by lagoons and limestone cliffs. It’s home to the rural capital of Nuku'alofa, as well as beach resorts, plantations and the Ha'amonga ʻa Maui, a monumental coral gate from the 1200s.

  https://i.postimg.cc/zXcBsJ8F/Vanuat...ntered-svg.png
  Vanuatu is a South Pacific Ocean nation made up of roughly 80 islands that stretch 1,300 kilometers. The islands offer scuba diving at coral reefs, underwater caverns and wrecks such as the WWII-era troopship SS President Coolidge. Harborside Port Vila, the nation’s capital and economic center, is on the island of Efate. The city is home to the Vanuatu National Museum, which explores the nation’s Melanesian culture.

  https://i.postimg.cc/Cxn1YWKT/Papua-New-Guinea-svg.png
  Papua New Guinea, in the southwestern Pacific, encompasses the eastern half of New Guinea and its offshore islands. A country of immense cultural and biological diversity, it’s known for its beaches and coral reefs. Inland are active volcanoes, granite Mt. Wilhelm, dense rainforest and hiking routes like the Kokoda Trail. There are also traditional tribal villages, many with their own languages.

  https://i.postimg.cc/wjzq83nJ/Cook-Islands.png
  The Cook Islands is a nation in the South Pacific, with political links to New Zealand. Its 15 islands are scattered over a vast area. The largest island, Rarotonga, is home to rugged mountains and Avarua, the national capital. To the north, Aitutaki Island has a vast lagoon encircled by coral reefs and small, sandy islets. The country is renowned for its many snorkeling and scuba-diving sites

  https://i.postimg.cc/N0fQFSsj/Niue-P...ntered-svg.png
  Niue is a small island nation in the South Pacific Ocean. It’s known for its limestone cliffs and coral-reef dive sites. Migrating whales swim in Niue's waters between July and October. In the southeast is the Huvalu Forest Conservation Area, where trails through fossilized coral forests lead to the Togo and Vaikona chasms. The northwest is home to the rock pools of Avaiki Cave and the naturally formed Talava Arches.

  https://i.postimg.cc/8CKN64cB/Micron...ntered-svg.png
  The Federated States of Micronesia is a country spread across the western Pacific Ocean comprising more than 600 islands. Micronesia is made up of 4 island states: Pohnpei, Kosrae, Chuuk and Yap. The country is known for palm-shaded beaches, wreck-filled dives and ancient ruins, including Nan Madol, sunken basalt temples and burial vaults that extend out of a lagoon on Pohnpei.

 6. #736
  Member nguoi gia's Avatar
  Join Date
  18-02-2016
  Posts
  2,029
  Thế sự_6
  https://nuocnha.blogspot.com/2022/06...psnuocnha.html

  Thế Sự_5
  https://nuocnha.blogspot.com/2022/06...tu-hai-th.html

  https://www.fpri.org/article/2022/04...ukrainian-war/  (Bị dị ứng với TQ: nước ở giữa, bọn ở chung quanh là lũ man di, mọi rợ. Tôi đã đổi Trung-Quốc thành Trung Hoa. ĐCSTQ -> ĐCSTH)

  Ấn-độ từ lâu đã hãnh-diện là một nước độc-lập, và không đứ́ng về phe nào trên thế-giới.
  Nhưng cuộc xâm-lăng của Nga vào Ukraine năm 2022, đặt chính sách "Phi Liên Kết" của Ấn-Độ bị đặt dưới ánh đèn pha.
  Các nước Tây phương hy vọng Ấn sẽ đứng về phía Ukraine, và kết án Nga; nhất là khi Ấn-độ vừa tham gia vào liên minh QUAD gồm các nước thuộc vùng Indo-Pacific.
  Nhưng Ấn không làm thế.
  a/ Ấn không bỏ phiếu 2 lần ở Liên-Hiệp Quốc kết án Nga.
  b/ Ấn vẫn giao thương với Nga, mua dầu thô của Nga.
  c/ Thảo luận với Nga để không phải dùng đồng Dollar.

  Phụ thuộc vào Nga?
  Khoảng 97 % các xe tăng của Ấn, 100 % cơ giới quân sự, 67 % tàu ngầm, 68 % hoả-tiễn chống tàu trên các tàu chiến và 97 % phi cơ chiến đấu là sản-phẩm của Nga (Liên Bang Sô Viết cũ).
  Ngay cả hoả tiễn bình phi (cruise missile) BrahMos cũng đồng nghiên cứu với Nga.

  Yếu tố Tàu đỏ
  Trong suốt 6 thập niên, Ấn và Tàu đều muốn giành ảnh hưởng ở Á-châu, không kể sự xích mich trên 3,488 cây số biên-giới trên rặng Hy-Mã-Lạp-Sơn. Trong chuyện xích mích này 40 lính Tàu, và 96 lính Ấn thiệt mạng.
  Hơn nữa, Lãnh đạo Ấn còn nghĩ Nga có thể đóng một vai trò trong hữu ích sự tranh chấp này.

  Những Đồng minh Tây phương không đáng tin

  Mặc dù quan hệ thân-thiện Ấn, Nga trong năm 1962, khi sảy ra chiến-tranh với Tàu, Nga không hề giúp Ấn. Sau cùng Mỹ đã giúp Ấn.
  Về phương-diện chiến lược, Ấn không muốn bị coi là một nước đàn em của phương tây. Ân có thể bắn tiếng là mình có một nước khác bên cạnh: Nga.
  Hơn nữa Ấn nghĩ rằng Tây phương cần họ hơn là họ cần Tây phương.

  Sự xa rời chiến lược

  Chính-sách phi liên-kết của Ấn đã có kết quả tốt đẹp. Ấn có nguồn dầu thô giá rẻ từ Nga, chưa kể thêm: dầu ăn, dầu hoa hướng dương, và những thứ cần thiết khác.
  Bộ-trưởng ngoại giao Sergey Lavrov cám ơn Ấn khi viếng thăm năm 2022,
  Trong khi ấy sự thân thiện Ấn Nga đã làm cho Tàu giảm bớt khí thế trong cuộc chín biên-giới ở Hy-Mã-Lạp-Sơn.
  Đối với tây-phương, tuy bực tức, nhưng không ai nghĩ tới chuyện trừng phạt Ấn.


  Felix K. Chang is a senior fellow at the Foreign Policy Research Institute. He is also the Chief Operating Officer of DecisionQ, a predictive analytics company, and an assistant professor at the Uniformed Services University of the Health Sciences.

  Phụ Lục:
  QUAD: Quadrilateral Security Dialogue

  Australia, India, Japan, and the United States are highlighted in blue. Former Prime Minister Shinzo Abe intended for the Quadrilateral to establish an "Asian Arc of Democracy".

  A/ The Trump administration rolled out a new “Free and Open Indo-Pacific” concept in late 2017
  - Building collective security through a network of regional allies and partners, promoting economic prosperity, and encouraging good governance and shared principles.
  - The administration’s Indo-Pacific concept also rightly acknowledges the need to respond more forcefully to Beijing’s destabilizing behavior and coercion of regional allies, which has undermined both U.S. interests and the sovereignty of Indo-Pacific partners.
  - However, encapsulated by his “America First” slogan — and the ambitions of the administration’s Indo-Pacific strategy have undermined its implementation.
  - These consistent themes provide ample room for a strong trilateral agenda with close regional partners including Australia and Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) member states.
  https://www.brookings.edu/research/t...-indo-pacific/

  B/ The Indo-Pacific Economic Framework: What it is — and why it matters
  https://www.cnbc.com/2022/05/26/ipef...t-matters.html
  1- Seen as a means to counter China in the region, it is a U.S.-led framework for participating countries to solidify their relationships and engage in crucial economic and trade matters in the region.
  2- The Indo-Pacific Economic Framework is not a free trade agreement. No market access or tariff reductions have been outlined, although experts say it can pave the way for future trade deals.
  3- Analysts and observers say the IPEF deal lacks “teeth” and is more symbolic than it is effective or real policy.

 7. #737
  Member nguoi gia's Avatar
  Join Date
  18-02-2016
  Posts
  2,029
  Công-ty khai thác đồng của Tàu ảnh hưởng đến Tượng Phật cổ ở Afghanistan

  https://www.france24.com/en/live-new...se-copper-mine
  https://nuocnha.blogspot.com/2022/06...au-nh-huo.html

  Ancient Afghan Buddhist city threatened by Chinese copper mine
  Issued on: 22/06/2022 - 05:14
  Modified: 22/06/2022 - 05:12


  Located at the confluence of Hellenistic and Indian cultures, Mes Aynak -- believed to be between 1,000 and 2,000 years old -- was once a vast city Wakil KOHSAR AFP

  The Hellenistic Age | Facts You Should Know


  Mes Aynak (Afghanistan) (AFP) – An ancient Buddhist city carved out of immense peaks near Kabul is in danger of disappearing forever, swallowed up by a Chinese consortium exploiting one of the world's largest copper deposits.


  Mes Aynak (Pashto/Persian: مس عينک, meaning "little source of copper"), also called Mis Ainak or Mis-e-Ainak, was a major Buddhist settlement 40 km (25 mi) southeast of Kabul, Afghanistan, located in a barren region of Logar Province.

  Mes Aynak là nơi giao thoa của 2 nền văn-hoá Hy-Lạp, Ấn-độ khoảng 1000-2000 năm trước là một thành-phố lớn về khai-thác, và buôn bán đồng (kim loại: Cu)

  Các nhà khảo-cổ tìm thấy: Tu-viện Phật-giáo, bảo tháp, thành trì, cơ-sở hành-chánh và cả nơi ở của dân chúng. Khi đào sới họ cũng tìm thấy: cả trăm bức tranh, tranh vẽ, đồ gốm, tiền xu, những tài-liệu, bản thảo.
  Dù đã có nhiều sự cướp phá bắt đầu từ đầu thế-kỷ 20, Mes Aynak được coi là địa-điểm khảo-cổ đẹp nhất của thế-giới. Bastien Varoutsikos, nhà khảo cổ người Pháp làm việc cho công ty Iconem, đang mã số hoá thành phố này, cũng như những di sản của khu vực đã kết luận: "one of the most beautiful archaeological sites".


  Wakil Kohsar, AFP's chief photographer for Afghanistan, was born in the country's Panjshir valley in 1985.

  Nhưng nhóm Taliban, đang cai quản vùng này từ tháng 8 năm ngoái, đang cần tiền khác, vì nguồn tài-chánh của họ bị đóng băng vì họ tiến vào thủ-đô Kabul khi quân Mỹ rút khỏi Afghanistan năm 2021. Sự việc này có thể coi việc khảo cổ bị chấm dứt.

  Mining consortium: Tổ-hợp khai-thác khoáng-sản
  Các cổ vật được khám phá đa số từ thế-kỷ 2 tới thế-kỷ thứ 9 trước khi chúa ra đời. Tuy vậy có thể bắt đầu từ thời-đại đồ Đồng: 3300-1200 BC; tức là trước khi có Phật-giáo.


  The ruins, which cover 1,000 hectares, are perched high on a massive peak whose brown flanks betray the presence of copper Wakil KOHSAR AFP

  Một nhà địa-chất học Pháp đã khám-pháp lại Mes Aynak thuộc tỉnh Logar đầu năm 1960 đã so-sánh nơi này với Pompeii, Machu Picchu về kích-thước cũng như sự quan-trọng.
  Khu-vực khảo-cổ rộng 1,000 hectares, ở trên một mỏm núi to lớn với sườn dốc mầu nâu chứng tỏ không có dấu vết của đồng.
  Nhưng năm 2007, công-ty khai-thác mỏ khổng lồ Metallurgical Group Corporation (MCC) lãnh-đạo một tổ-hợp quốc-doanh đổi tên là MJAM đã ký một hợp-đồng trị-giá $3 tỷ dollar để khai thác đồng trong 30 năm.

  15 năm sau, mỏ vẫn chưa thành hình: Lý do an-ninh và sự bất đồng quan-điểm giữa Bác-kinh và Kabul về chi-tiết tài-chánh làm chậm trễ mọi việc.
  Tuy vậy vấn-đề tài-chính là điều hai bên đều cần, nên họ vẫn tiếp-tục thương thảo.

  Duty of preservation: Trách nhiệm bảo tồn di tích
  Nguy cơ trung tâm buôn bán xầm-uất của "Con đường tơ lụa" bị biến mất nếu không được bảo tồn.

  Fears are rising that a place once considered one of the most prosperous trade hubs on the Silk Road could disappear without oversight Wakil KOHSAR AFP

  Đầu năm 2010, Varoutsikos đã nói với Agence France-Presse (AFP): "Đây là chương trình khảo cổ lớn nhất của thế-giới"
  MJAM lúc đầu cho tạm dừng việc đào, sới trong 3 năm để các nhà khảo cổ có thể chuyên chú vào những nơi bị ảnh hưởng bởi công việc của họ.
  Nhưng sự việc này bị kéo dài ngoài ý muốn vì những sự nguy-hiểm đến các nhà đầu tư Tàu khi họ định xây dựng các cơ-sở hạ tầng.
  Hậu quả là cả ngàn cổ vật đã được tìm thấy: một số được đem về viện bảo-tàng ở Kubul, số khác thì để gần nơi tìm thấy!

  Lần trước, vào tháng 3, năm 2001, nhóm Taliban đã làm thế-giới sửng-sốt khi họ dùng thuốc nổ phá hai tượng Phật ở vùng Bamiyan.
  The Buddhas of Bamiyan (or Bamyan) were two 6th-century[3] monumental statues were carved into the side of a cliff in the Bamyan valley of central Afghanistan, 130 kilometres (81 mi) northwest of Kabul at an elevation of 2,500 metres (8,200 ft).

  Bamiyan

  Buddha_of_Bamiyan

  Smaller_38_m_Buddha_ of_Bamiyan

  Nhưng ngày nay họ nói, họ sẽ quyết-tâm giữ gìn những gì được tìm thấy ở Mes Aynak.
  Esmatullah Burhan, phát ngôn viên của "Bộ dầu khí và khoáng-sản" nói với phóng-viên của AFP: "Bổn-phận của 'Bộ Thông-tin, và Văn-hoá' là bảo-vệ các cổ vật tìm thấy".
  Những lời tuyên-bố có vẻ thành-thật, nhưng đa-số không rõ-ràng và có vẻ mập mờ khó tin, để có thể trôi theo mây, gió!
  Người Tàu thì thích những mỏ lộ thiên hơn các mỏ dùng đường hầm. Nếu theo cách họ thích thì mỏ đồng sẽ lộ-thiên, Những gì của quá-khứ sẽ bị chôn vùi!

  The practical work on the TAPI Pipeline project will resume within four months, the Ministry of Mines and Petroleum (MoMP) said on Thursday.

  Environmental consequences: Những hậu quả về môi-trường

  Đất nước Afghanistan đang nằm trên các mỏ khổng-lồ về: Đồng, sắt, lithium, và đất hiếm trị giá cả tỷ Dollar.

  Forgotten for centuries, Mes Aynak, in Logar province, has been compared to Pompeii and Machu Picchu in size Wakil KOHSAR AFP

  Nhóm Taliban hy-vọng có thể thu được nhiều hơn $300 tỷ từ Mes Aynak -- lối 60% ngân-sách cả nước -- họ đang muốn công việc được tiến hành.
  Esmatullah Burhan, phát ngôn viên của "Bộ dầu khí và khoáng-sản" nói với đại diện của MJAM nhiều tuần qua: "Chương-trình này phải được bắt đầu, không thể chậm trễ thêm nữa".
  Ông ta nói thêm: Các cuộc thương-thảo "đã đạt được 80% ", chỉ còn những vấn-đề kỹ-thuật cần được thông qua, và sẽ kết-thúc không lâu nữa.

  Phe Taliban đòi hỏi hợp đồng phải có và tôn-trọng các điều sau:
  - Xây dựng một trạm điện cung cấp cho thủ-đô Kabul, và khu cổ vật.
  - Tôn trọng đường xe lửa đi Pakistan.
  - Họ cũng đòi hỏi việc tinh luyện đồng phải được làm trong lãnh thổ Afghanistan với nhân công địa-phương.
  Nước Tàu đang trong cảnh thiếu kim loại đồng, có thể phải miễn cưỡng chấp nhận những đòi hỏi trên.
  MJAM không trả lời AFP, hiện đang đòi hỏi giảm thiểu phần trả tiền.

  Chương trình cũng đang đối mặt với những hậu-quả về môi-trường.
  Khai thác đồng gây ô nhiễm và dùng nhiều nước, mà vùng Logar lại đang gặp lúc khô cạn.
  Theo Burhan, nhóm Taliban rất "chú ý" tới những vấn đề này, và họ sẽ theo rõi kỹ những điểm này.
  Trong lúc này, những sự chậm trễ là thời cớ cho các nhà khảo-cổ.
  Trong khi chưa ai bắt đầu thì ông Varoutsikos hy-vọng có thể bắt đầu lại việc khai quật trước khi việc khai thác mỏ bắt đầu.
  Ông ta cũng nói rõ, vấn-đề còn tùy-thuộc sự hợp-tác quốc-tế, cũng như ngân-sách.

  © 2022 AFP
  Phụ Lục:
  .
  The Buddhas of Bamiyan (or Bamyan) were two 6th-century[3] monumental statues were carved into the side of a cliff in the Bamyan valley of central Afghanistan, 130 kilometres (81 mi) northwest of Kabul at an elevation of 2,500 metres (8,200 ft).

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 11 users browsing this thread. (0 members and 11 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •