Kính chào quư đồng hương,

Chúng tôi xin được nhắc nhở quư đồng hương, cuộc bầu cử của CĐNVTD/NSW sẽ được diễn ra vào thứ Bảy này, 22 October 2011.

Địa điểm bầu cử:

- Cabramatta: Senior Citizen Hall, McBurney Rd, Cabramatta (gần Cabramatta Community Centre)

- Bankstown: Bankstown Office, 23 Greenwood Avenue, BANKSTOWN NSW 2200

- Marrickville: Chùa Liên Hoa, 210 Livingstone Road, Marrickville NSW 2204

* Pḥng phiếu sẽ mở cửa từ 9am – 5pm

Mọi chi tiết xin liên lạc Ông Tiêu Hạnh, Trưởng Ban Tổ Chức và Vận Động Bầu Cử qua số: 0420 988 946

Kính chào

Toàn Nguyễn

* Source: http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/1485-1485
----------------------------------------------
* Ghi chú: Hai số điện thoại miễn phí gọi từ Việt Nam để thông tin & chia sẻ với đài Á Châu Tự Do (RFA) Ở Hà Nội: 0438 012 314 .
Cư ngụ tại Sài G̣n: 0838 012 314


* RFA Radio Website: http://www.rfa.org/vietnamese