Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng gởi tặng quyển lịch năm Tân Măo – 2011

Ḥa Lan, ngày 14 tháng 11 năm 2010

Kính gởi các tổ chức, đoàn thể và quư đồng hương,

Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng tại Ḥa Lan vừa thực hiện quyển lịch năm Tân Măo – 2011. Chúng tôi xin được gởi quyển lịch này đến tất cả quư tổ chức, đoàn thể và đồng hương như là món quà nhỏ cho năm Tân Măo – 2011 sắp đến; trong tinh thần vinh danh ngọn Cờ Vàng, cùng tranh đấu cho sự vẹn toàn và an toàn của tổ quốc Việt Nam, cùng tranh đấu cho tự do – dân chủ – nhân quyền cho dân tộc Việt Nam.Do điều kiện hạn hẹp nên chúng tôi không thể tự in ra quyển lịch Tân Măo – 2011 để phổ biến, do đó xin quư vị vui ḷng vào đường link dưới đây: ▼
https://acrobat.com/#d=rmkXOB8TwY5IROKF5WX2uQ

để xem qua, tải xuống máy, in ra để dùng hoặc để biếu người quen.

Mong rằng quư vị cảm thấy gần gũi với món quà nhỏ này.

Trân trọng,

t/m Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng

Nguyễn Trung Cang

* Source: http://lyhuong.net/viet/index.php?op...dong&Itemid=58